07.12.2023, g. 21:00
Puchar Polski
Arka Gdynia vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
4dn.0godz.26min.
14.33 X3.75 21.70 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Możdżeń: Mam do Lecha wielki szacunek

Możdżeń: Mam do Lecha wielki szacunek

Mateusz Możdżeń po kilku lat­ach gry w Poz­na­niu żeg­na się z poz­nańskim klubem. Jak przyz­na­je, wiele mu zawdz­ięcza, bo gdy­by nie Lech, jego kari­era na pewno by się tak nie potoczyła.

W przyszłym sezonie nie będziemy Cię już oglą­dać w barwach Kolejorza?

Nie. Nie dos­zliśmy do porozu­mienia. To nor­malne, że ludzie się ze sobą nie dogadu­ją. Tak się stało, pod­jąłem decyzję, że odchodzę. A czy to dobra czy zła decyz­ja, przekon­am się za kil­ka lat.

Był taki moment, że byłeś blisko porozu­mienia z klubem w spraw­ie nowej umowy?

Była taka szansa. Do Lecha mam najwięk­szy sen­ty­ment. Jed­nak z drugiej strony, w piłce nie moż­na mieć sen­ty­men­tów. Na samej górze to jest tylko biznes.

Żal Ci opuszczać Kolejorza?

Żal jest na pewno. W moim ser­cu Lech zostanie na zawsze, bo na dzień dzisiejszy wszys­tko zawdz­ięczam właśnie temu klubowi. Mam do Lecha wiel­ki sza­cunek i należą mu się słowa wdzięczności.

Wiesz już, gdzie zagrasz w przyszłym sezonie?

W niek­tórych punk­tach sprawa wyglą­da dość poważnie, ale nie chcę niczego mówić, bo jeszcze nic nie wiado­mo. Z doświad­czenia wiem, że dopó­ki nie pod­pisze się kon­trak­tu, nie ma co mówić o kierunk­ach czy nazwach klubów.

To będzie Pol­s­ka czy zagranica?

Nie chci­ałbym zostać w Polsce. Nie ma tu lep­sze klubu niż Lech, jeśli chodzi o orga­ni­za­cję i stronę sportową. W pier­wszej kole­jnoś­ci myślę o wyjeździe za granicę. Marze­niem każdego pol­skiego piłkarza jest wyjazd za granicę i sprawdze­nie się gdzieś indziej. Nie mówię niczego na pewno, bo życie pokazu­je, że moż­na chcieć wiele, a co się wydarzy, to nie wiadomo. 

We wtorek wydawało się, że zagrasz z Lechią i zosta­niesz w klubie

Z mojej strony to nic się nie wydawało. To było takie granie na czas, żeby wszys­tko przedłużyć. Nie wiem, jakie Lech miał plany wobec mnie przez te dwa tygod­nie tren­ingów, ale w meczu z Lechią nie chci­ałem ryzykować. Każdy tren­ing i mecz niesie ryzyko kon­tuzji. Sko­ro pod­jąłem decyzję, że odchodzę, to nie chci­ałem ryzykować i we wtorek wiec­zorem klam­ka zapadła. 

Powo­dem ode­jś­cia jest two­ja pozy­c­ja na boisku czy kwest­ie finan­sowe? Tren­er Rumak widzi­ał cię w środ­ku pola, a tam chci­ałeś grać

Zade­cy­dowało wszys­tko po trochu. Pozy­c­ja na boisku, pieniądze i dłu­gość kon­trak­tu. Z cza­sem mogło­by być tak, że znowu grałbym na prawej obronie, bo wiem jaka jest sytu­ac­ja w zes­pole. Na dobrą sprawę tylko Tomek Kędzio­ra może tam grać. Tren­er ustaw­ia z boku Jan­ka Bed­nar­ka, ale według mnie to jest typowy środ­kowy obroń­ca. Wiem, że tren­er planował, abym grał w drugiej linii, ale nie wiem, jak by to wyszło w pra­niu. Mamy tyle meczów od początku sezonu, że pewnie zacząłbym grać na obronie i zaczęło­by się rzu­canie po pozycjach. 

Kon­trakt z nowym klubem mogłeś pod­pisać już w styczniu

Pier­wsza myśl, gdy się zas­tanaw­iałem nad swo­ją przyszłoś­cią, była taka, żeby zostać. Na początku roku myślałem, że się dogadamy, ale z cza­sem szło to bard­zo opornie i pod­jąłem decyzję o ode­jś­ciu. To jest moje decyz­ja, a ludzie wokół mnie mogą oce­ni­ać, czy zro­biłem dobrze, ale czas na ocenę przyjdzie za kil­ka lat.

Spędz­iłeś tu kil­ka lat, czułeś się niedoceniany?

Przy­jechałem do Wielkopol­s­ki w wieku 16 lat. Nie chcę się ter­az wypowiadać na ten tem­at. Przyjdzie na to czas, żeby o tym porozmawiać. 

Przy­chodzą piłkarze w podob­nym wieku i dosta­ją wyższe kon­trak­ty od zawod­ników, którzy w klu­bie są od lat. Liczyłeś na lep­sze zarobki?

Jeśli mówimy o przy­czy­nach mojego ode­jś­cia, to jed­ną z nich jest sto­sunek klubu do piłkarzy, którzy się tu wychowali. Z jed­nej strony Marcin Kamińs­ki pod­pisał rok temu kon­trakt i jest zad­owolony. Z drugiej strony mamy mnie, Bere­sia (Bar­tosz Bereszyńs­ki), Gołego (Woj­ciech Gol­la) czy Dry­giego (Kamil Dry­gas). Gdy­byśmy wszyscy zostali, to mielibyśmy fajną paczkę.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.