06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.11godz.3min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Muhamed Keita surowo ukarany przez Lecha

Muhamed Keita surowo ukarany przez Lecha

Muhamed Kei­ta trafił do Lecha w lipcu 2014 za 600 tysię­cy Euro na pozy­cję skrzy­dłowego. Związał się wtedy z Lechem Poz­nań do grud­nia 2017 roku.  Za pod­pis Gam­bi­jczyk otrzy­mał około 30 tysię­cy Euro, lecz wszys­tko wskazu­je na to, że pieniądze wrócą do klubu z Buł­garskiej. Jak poda­je Przegląd Sportowy, zarząd Lecha nałożył karę finan­sową na 26-let­niego skrzy­dłowego opiewa­jącą na praw­ie 130 tysię­cy złotych.

Kei­ta zasłynął w stol­i­cy Wielkopol­s­ki z niech­lub­nych słów, które wypowiadał pod­czas wywiadów udzielonych skan­dy­nawskim mediom. Wielokrot­nie zarzu­cał w nich mieszkań­com Poz­na­nia rasizm i kry­ty­cznie wypowiadał się o swoim pra­co­daw­cy. W Poz­na­niu Gam­bi­jczyk spędz­ił zaled­wie jeden sezon — wys­tąpił w 28 spotka­ni­ach i zdobył  3 bram­ki. Już wtedy nie speł­ni­ał oczeki­wań sym­pa­tyków Kole­jorza, co potwierdza fakt, że tren­er Maciej Sko­rża wziął sobie za cel wyprowadze­nie Keity na właś­ci­we tory. W efek­cie, afrykańs­ki zawod­nik z nor­weskim pasz­portem, wró­cił do kra­ju wik­ingów pod­czas wypoży­czenia do Stabaek.

Jasiu Keita

Władze Kole­jorza niejed­nokrot­nie przyz­nawały się, że trans­fer Keity został źle przeprowad­zony. Szczegól­nie źle prze­biegł pro­ces akli­matyza­cji Gam­bi­jczy­ka w Poz­na­niu. Stąd oskarże­nia zawod­ni­ka naw­iązu­jące do ogrom­nej presji, z jaką się przy Buł­garskiej spotkał. Zapewne to przez nią Muhamed Kei­ta do Poz­na­nia już nie wró­cił. Nawet na początku sty­cz­nia tego roku, gdy jego wypoży­cze­nie dobiegło koń­ca i automaty­cznie wró­cił do sta­tusu zawod­ni­ka pier­wszej drużyny Lecha. 26-latek nie sko­rzys­tał jed­nak z zaproszenia na tren­ing, więc będzie musi­ał ponieść surową karę.

Nie od dziś wiado­mo, że Lech zde­cy­dował się na sprzedaż skrzy­dłowego, na którego wydał przed trze­ma laty około 800 tysię­cy euro. Jak poda­je Przegląd Sportowy, Kei­ta odrzu­cił ofer­ty przeprowadzek do Danii, Bel­gii czy Holandii, ale ostat­nio najbliżej mu do pod­pisa­nia umowy z nowym klubem MLS — amerykańską Minnesotą.

Karol Jaroni

keita

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.