06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
4dn.9godz.30min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Piast-Lech: Powtórzyć wynik z rundy jesiennej

Piast-Lech: Powtórzyć wynik z rundy jesiennej

Już dziś, o 20:30 Lech Poz­nań zmierzy się z Piastem w Gli­wicach. Będzie to spotkanie w ramach 22. kole­j­ki Lot­to Ekstraklasy.

Podopieczni Nena­da Bjel­i­cy w dobrych nas­tro­jach mogli przy­go­towywać się do dzisiejszego poje­dynku, bowiem wygrali z Ter­mal­icą 3:0 i awan­sowali na czwarte miejsce w tabeli. Piast prze­grał mecz na inau­gu­rację sezonu z Pogo­nią Szczecin 1:2 i pla­su­je się na czter­nastym miejs­cu w Lot­to Ekstrak­lasie mając na kon­cie zaled­wie 22. punkty.

Mimo pozy­cji zaj­mowanej przez gospo­darzy, szkole­niowiec poz­nańskiej drużyny nie lekce­waży prze­ci­wni­ka. – Zawsze trud­no jest takim drużynom jak Piast Gli­wice powtórzyć sukces jed­nego sezonu w następ­nym. Mam na myśli to, że Piast jest niewielkim klubem. Mimo że w tym momen­cie nie prezen­tu­ją się tak jak w zeszłym roku, wciąż są groźną drużyną. Lech gra­jąc ze stupro­cen­tową kon­cen­tracją i zaan­gażowaniem może wygrać. Piast gra sła­biej, ale nie lekce­ważymy go. – zaz­nacza szkoleniowiec.

Tren­er Nenad Bjel­i­ca zabrał ze sobą dwudziestoosobową kadrę, w której znaleźli się gotowi do gry Łukasz Trał­ka i Mihai Radut, który ma szan­sę zade­bi­u­tować w niebiesko-białych barwach. Ze wzglę­du na kon­tuz­je do Gli­wic nie pojechali Jan Bednarek, Matus Put­nocky oraz Nic­ki Bille Nielsen. – Janek pod­jął indy­wid­u­alne trenin­gi, a w przyszłym tygod­niu będzie ćwiczył z drużyną, Matus zosta­je w Poz­na­niu, ponieważ nie chce­my ryzykować jego zdrowia, a Nic­ki trenował w ostat­nich dni­ach, ale nie jedzie, bo postanow­iliśmy, że w week­end może trenować indy­wid­u­al­nie, a od przyszłego tygod­nia podob­nie jak Janek pode­jmie zaję­cia z drużyną. – sko­men­tował Chorwat.

Więk­sze prob­le­my kadrowe ma szkole­niowiec gospo­darzy, Radoslav Latal. W dzisiejszym meczu na pewno nie zobaczymy pauzu­ją­cych za kart­ki Marci­na Piotrowskiego i Urosa Koruna, a z prob­le­ma­mi zdrowot­ny­mi zma­ga się Hebert.

W rundzie jesi­en­nej Kole­jorz wygrał na włas­nym sta­dion­ie z “Pias­tunka­mi” 2:0 po trafieni­ach Macie­ja Gajosa i Dar­ka Formel­li. Dzisiejszego wiec­zoru Kibole z Wielkopol­s­ki z pewnoś­cią życzą sobie powtór­ki rezul­tatu z sierpnia.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.