Piłka nożna – jak kupić odpowiednią piłkę do „nogi”?

Piłka nożna – jak kupić odpowiednią piłkę do „nogi”?

Wydawać by się mogło, że pił­ka noż­na to tylko jeden dostęp­ny w sklepach rodzaj i właś­ci­wie jej kupowanie sprowadza się do wyboru odpowied­niej firmy, mate­ri­ałów i ewen­tu­al­nie rozmi­aru. Nic bardziej myl­nego. Oto 3 rzeczy o piłce nożnej, o których nie mieliś­cie poję­cia.

Przy­na­jm­niej 3 rodza­je

Więk­szość z nas myśli, że pił­ka jest tylko jed­na. Nie jest. Między­nar­o­dowa Fed­er­ac­ja Pił­ki Nożnej rozróż­nia aż … 3 rodza­je pił­ki nożnej. Warto dodać, że w każdej z wymienionych niżej dyscy­plin roz­gry­wane są mis­tr­zost­wa o puchar świa­ta. Zatem może być pił­ka noż­na:

  • Out­door – czyli do najpop­u­larniejszej odmi­any foot­bolu.
  • Beach soc­cer – czyli do pił­ki nożnej roz­gry­wanej na piasku.
  • Fut­sal – czyli do pił­ki nożnej halowej.

Budowa pił­ki nożnej

Każ­da pił­ka skła­da się z 3 warstw, z których każ­da speł­nia określone funkc­je. – Każ­da pił­ka zbu­dowana jest z osłony, poszy­cia oraz pęcherza. Osłona piłek wyko­nana jest najczęś­ciej z syn­te­ty­cznej skóry – z charak­terysty­cznych frag­men­tów, które są ze sobą zszy­wane, kle­jone lub zgrze­wane. Poszy­cie to nic innego jak oplo­ty baweł­ni­ane lub polie­strowe, które mają za zadanie amorty­zować sprężys­tość pęcherza. Pęcherz to wyko­nany z latek­su lub buty­lu balon, który właś­ci­wie jest osią budowy całej pił­ki – mówi Marcin z ser­wisu futbolsport.pl.

Co FIFA kon­trolu­je?

Oso­by, które intere­su­ją się piłką wiedzą, że na rynku dostęp­ne są pił­ki opa­tr­zone znaka­mi FIFA . Jeśli kupimy taką piłkę, może­my mieć pewność, że przeszła ona rygo­rysty­czne testy fed­er­acji piłkarskiej i ma para­me­try bez zarzu­tu. By udzielić takiego cer­ty­fikatu FIFA bierze pod uwagę tak pod­sta­wowe para­me­try pił­ki jak: waga, obwód, odbi­cie, okrągłość, absorpc­ja wody czy utrzymy­wanie ciśnienia. Jeśli dana pił­ka stara się o cer­ty­fikat FIFA Inspect­ed, przeprowadza się na niej jeszcze jeden test – a mianowicie test na odksz­tał­canie i podat­ność na zmi­any rozmi­aru. W tym celu uderza się piłką z określoną pręd­koś­cią o ścianę. Pow­tarza się to 2000 razy w przy­pad­ku pił­ki na boisko lub na halę – doda­je dorad­ca z allsports.pl

 

Kupi­e­nie pił­ki do „nogi” wcale nie jest takie proste. Pod uwagę trze­ba wziąć wiele czyn­ników – począwszy od rozmi­aru a skończy­wszy na rodza­ju mate­ri­ału, z którego jest wyko­nana pił­ka. Warto jed­nak jej zakup dobrze prze­myśleć – od niej zależy prze­cież kom­fort gra­nia.

artykuł spon­sorowany

  BONUS 1259 PLN W STS  Odbierz Freebet 20 zł, 30 zł bez ryzyka i bonus 1200 zł. Typuj mecze Lecha na stronie www.STS.pl

Sponsor serwisu

  BONUS 1259 PLN W STS  

Odbierz 1259 zł i typuj mecze Lecha na www.STS.pl

Kursy na mecze Lecha

Piast Gliwice - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

04/10/2020 / 15:30

Charleroi - Lech Poznań

Liga Europejska

01/10/2020 / 13:00

Piast Gliwice - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

04/10/2020 / 15:30

Charleroi - Lech Poznań

Liga Europejska

01/10/2020 / 13:00

Piast Gliwice - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

04/10/2020 / 15:30

Charleroi - Lech Poznań

Liga Europejska

01/10/2020 / 13:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Cracovia Kraków - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

26/09/2020 / 13:00

Lechia Gdańsk - Podbeskidzie Bielsko-Biała

PKO BP Ekstraklasa

26/09/2020 / 15:30

Jagiellonia Białystok - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

26/09/2020 / 18:00

Stal Mielec - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

27/09/2020 / 10:30

Lech Poznań - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

27/09/2020 / 13:00

Cracovia Kraków - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

26/09/2020 / 13:00

Lechia Gdańsk - Podbeskidzie Bielsko-Biała

PKO BP Ekstraklasa

26/09/2020 / 15:30

Jagiellonia Białystok - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

26/09/2020 / 18:00

Stal Mielec - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

27/09/2020 / 10:30

Lech Poznań - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

27/09/2020 / 13:00

Cracovia Kraków - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

26/09/2020 / 13:00

Lechia Gdańsk - Podbeskidzie Bielsko-Biała

PKO BP Ekstraklasa

26/09/2020 / 15:30

Jagiellonia Białystok - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

26/09/2020 / 18:00

Stal Mielec - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

27/09/2020 / 10:30

Lech Poznań - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

27/09/2020 / 13:00

Cracovia Kraków - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

26/09/2020 / 13:00

Lechia Gdańsk - Podbeskidzie Bielsko-Biała

PKO BP Ekstraklasa

26/09/2020 / 15:30

Jagiellonia Białystok - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

26/09/2020 / 18:00

Stal Mielec - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

27/09/2020 / 10:30

Lech Poznań - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

27/09/2020 / 13:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress