Polska karuzela transferowa po Euro 2016

Polska karuzela transferowa po Euro 2016

Udany wys­tęp naszych piłkarzy pod­czas piłkars­kich Mis­tr­zostw Europy we Francji nie uszedł uwadze skautów i menedżerów klubów ze starego kon­ty­nen­tu.  Moż­na już nawet obstaw­iać zakłady buk­mach­er­skie odnośnie tego, kto trafi do jakiego zespołu i za jaką kwotę. Kilku Polaków już zmieniło swo­je klu­by i to niejed­nokrot­nie za niemałe pieniądze. Przyjrzyjmy się zatem jak wyglą­da „boom” na pol­s­kich piłkarzy po fran­cuskim Euro.

Wielkie pieniądze za liderów

Każdy, kto obstaw­iał mecze Polaków w zakładach buk­mach­er­s­kich mógł mieć wąt­pli­woś­ci czy rzeczy­wiś­cie dotrze­my do tej rundy, do której udało nam się dotr­wać – a więc do ćwierć­fi­nału. Pewni swo­jego nie mogli być tez piłkarze, dla których reprezen­towanie kra­ju na Euro jest nie tylko hon­orem i sposobem na zgar­nię­cie sowitej pre­mii, ale i… metodą na pokazanie się piłkarskiemu światu.

Szan­sę tę niewąt­pli­wie wyko­rzys­tało kilku graczy. Dwaj z nich, niek­wes­t­ionowani lid­erzy naszej kadry – Grze­gorz Krychowiak i Kamil Glik – już zmie­nili swo­je klu­by na lep­sze. Krychowiak po kap­i­tal­nych dwóch sezonach spęd­zonych w Sewil­li odszedł do finan­sowego poten­ta­ta PSG za około 33 mil­iony Euro (sta­jąc się — na miesiąc — naj­droższym pol­skim piłkarzem w his­torii), z kolei Glik po kilku lat­ach spęd­zonych w Tori­no (którego był nawet kap­i­tanem), również przeniósł się do Francji – do wal­czącego Ligę Mis­trzów AS Mona­co. Tutaj kwo­ta trans­feru oscy­lowała w okoli­cach 11 mil­ionów euro. Nasi gracza na tych trans­fer­ach zyskali zapewne nie tylko sportowo, ale i finansowo.

Naj­goręt­szym tem­atem ostat­nich dni był jed­nak trans­fer Arka­diusza Mili­ka. Jeszcze niedawno Ajax Ams­ter­dam twar­do stał na stanowisku, że nie sprze­da swo­jego najlep­szego strzel­ca, który całkiem dobrze zaprezen­tował się na Euro. Jed­nak jak się okazu­je wszys­tko jest kwest­ią ceny – kiedy dzi­ałacze z Holandii usłyszeli od Napoli kwotę 32 mil­ionów euro (która wraz z bonusa­mi może wzros­nąć do 35 mil­ionów) – nie mogli prze­jść obok tej ofer­ty obo­jęt­nie i uczynili Arka naj­droższym pol­skim piłkarzem w his­torii, naj­droższym sprzedanym zawod­nikiem Ajaxu i drugim naj­drożej wytrans­fer­owanym graczem z Ere­di­visie (po Mem­phisie Depayu).

 

Euro „oknem na świat”

Jed­nak nie tylko trans­fera­mi gigan­tów żyją zakłady buk­mach­er­skie nad Wisłą. Jest jeszcze kilku piłkarzy, którzy albo zmie­nili klu­by za dużo mniejsze pieniądze, albo ich roz­mowy w spraw­ie trans­feru w momen­cie pisa­nia tego artykułu są bard­zo moc­no zaawansowane.

Bard­zo głośno zro­biło się między inny­mi o zain­tere­sowa­niu młodym Bar­toszem Kapustką, jed­nym z objaw­ień turnieju we Francji. Obec­nie zakłady buk­mach­er­skie dają najwięk­sze praw­dopodobieńst­wo jego przenosi­nom do Anglii, a konkret­nie do sen­sacyjnego mis­trza kra­ju z zeszłego sezonu – Leices­ter City. Ponoć „Lisy” wyłożyły już na stół 5,5 mil­iona euro (plus ewen­tu­alne bonusy), co uczyniło­by 19-lat­ka naj­droższym trans­fer­em z pol­skiej Ekstraklasy.

Mniej konkretne ofer­ty spły­wa­ją również do takich piłkarzy jak Kamil Grosic­ki (podob­no był już praw­ie dogadany z Ever­tonem, ale na drodze stanęła zbyt duża licz­ba menedżerów chcą­cych brać udzi­ał w trans­ferze), Michał Paz­dan (mówiło się o zain­tere­sowa­niu FSV Mainz, Pescary, a nawet samej Barcelony!) czy Krzysztof Mączyńs­ki (Girondins Bor­deaux i Chie­vo Verona). Póki co jed­nak najbardziej skuteczny okazał się menedżer piłkarza, który na Euro… nie zagrał ani min­u­ty. Mowa o Karolu Linet­tym, który związał się z Sam­p­dorią Gen­ua. Kwo­ta trans­feru opiewała na ok. 3 mil­iony euro, z możli­woś­cią wzrośnię­cia za dobre wys­tępy do 4 milionów.

Nie ma wąt­pli­woś­ci, że turniej Euro 2016 we Francji przyniósł rozgłos lub potwierdze­nie klasy kilku pol­skim zawod­nikom. Dla wielu z nich impreza ta była ostat­nim, niezbęd­nym ele­mentem, do wypłynię­cia na sze­rok­ie, piłkarskie wody. Pozosta­je więc życzyć wszys­tkiego najlep­szego naszym kadrow­ic­zom w nowych klubach – dużo wys­tępów, goli i jak najlep­szej formy!

Kursy na mecze Lecha

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Chrobry Głogów

1. Liga Polska

20/05/2024 18:00

Servette FC - Young Boys

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Winterthur - St. Gallen

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Zurich - Lugano

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

Salernitana - Verona

Serie A (Liga Włoska)

20/05/2024 18:30

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Chrobry Głogów

1. Liga Polska

20/05/2024 18:00

Servette FC - Young Boys

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Winterthur - St. Gallen

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Zurich - Lugano

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

Salernitana - Verona

Serie A (Liga Włoska)

20/05/2024 18:30

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Chrobry Głogów

1. Liga Polska

20/05/2024 18:00

Servette FC - Young Boys

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Winterthur - St. Gallen

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Zurich - Lugano

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

Salernitana - Verona

Serie A (Liga Włoska)

20/05/2024 18:30

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Chrobry Głogów

1. Liga Polska

20/05/2024 18:00

Servette FC - Young Boys

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Winterthur - St. Gallen

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

FC Zurich - Lugano

Liga Szwajcarska

20/05/2024 18:00

Salernitana - Verona

Serie A (Liga Włoska)

20/05/2024 18:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/05/2024 19:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/05/2024 19:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/05/2024 19:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Zagłębie Lubin - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

20/05/2024 19:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.