09.03.2024, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Górnik Zabrze vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
5dn.19godz.42min.
1 X 2 Odbierz 330 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Prawdy się nie krytykuje. No chyba, że chodzi o Rumaka

rumak mariusz mario- Zabrakło Rumakowi dyplo­macji. Darek miał zakaz, karę odbył i tren­er Rumak niech się tłu­maczy.  Rumak wiele razy nas zaskoczy, ale jeśli stara się naślad­ować Mour­in­ho, to będzie wyglą­dał śmiesznie - taki­mi słowa­mi w pro­gramie pod­sumowu­ją­cym kole­jkę ligową na por­talu Ekstraklasa.tv komen­towali słowa Mar­iusza Ruma­ka warsza­wscy eksperci.

Gość­mi Prze­mysława Iwańczy­ka byli Dar­iusz Dziekanows­ki i Janusz Basałaj. Już na początku pro­gra­mu prowadzą­cy zaintonował roz­mowę na tem­at kon­trow­er­syjnych jego zdaniem słów szkole­niow­ca Lecha Poz­nań. Ten odniósł się na przed­mec­zowej kon­fer­encji do postaci Dar­iusza Wdow­czy­ka. Sko­men­tował fakt jego powro­tu do pol­skiego fut­bolu i podzielił się odczu­ci­a­mi, jakie mu towarzyszyły, gdy dowiedzi­ał się o zatrud­nie­niu przez Pogoń tego trenera.

- Pomyślałem o tren­er­ach, dobrych tren­er­ach, którzy dziś już nie pracu­ją w pol­skiej piłce, bo nie osią­gali wyników. Nie osią­gali wyników, bo nie byli sko­rumpowani - powiedzi­ał opiekun Lecha Poznań.

Słowa, trze­ba przyz­nać, moc­ne, ale jak najbardziej szczere i prawdzi­we. To ciekawa inter­pre­tac­ja pro­ce­su pol­skiej korupcji, bo ja sam nigdy nie zas­tanaw­iałem się nad losem osób, które przepadły, mimo tego że coś tam potrafiły. Tren­er Lecha otworzył mi pewną furtkę patrzenia na korupcję przez pryz­mat osób, które nie zaist­ni­ały. Furtkę zresztą praw­idłową. Bo trud­no nie przyz­nać mu racji.

W pro­gramie Iwańczy­ka został jed­nak skry­tykowani za te słowa. — Tren­er Rumak stracił bezpowrot­nie wielką okazję, aby siedzieć cicho. (…) Chy­ba nie do koń­ca prze­myślana i niespec­jal­nie mądra wypowiedź. Sytu­ac­ja Wdow­czy­ka jest klarow­na. Odcier­pi­ał swo­je, przy­wró­cono pra­wo wykony­wa­nia zawodu, siedzi na ław­ce. Trak­tu­jmy go jak kole­jnego szkole­niow­ca - przyz­nał w pro­gramie Janusz Basałaj.

Nie raz już jed­nak szkole­niowiec Lecha odnosił się do warsza­ws­kich spec­jal­istów, którzy jego zdaniem w nie każdym przy­pad­ku posi­ada­ją odpowied­nie kom­pe­tenc­je do tego, by komen­tować pewne kwest­ie, bo dokonu­ją złej inter­pre­tacji, nie zna­jąc wielu faktów.

Tak jest zresztą i w tym przy­pad­ku, ponieważ tren­er mówił również, że w żaden sposób nie zamierza oce­ni­ać Dar­iusza Wdow­czy­ka, który dosta­je od niego czys­tą kartę. Odpowiedzi­ał na pytanie jed­nego z dzi­en­nikarzy, zdradz­ił swo­je odczu­cia. Bez żad­nej kurtuazji.

Rumak został skry­tykowany, bo, zdaniem ekspertów, posunął się o krok za daleko. Powiedzi­ał dużo za dużo i ter­az będzie musi­ał się tego trzy­mać. A my będziemy bacznie obser­wować jego poczy­na­nia i również skrupu­lat­nie komen­tować tak­tykę i grę zespołu, uwzględ­ni­a­jąc potenc­jał jakim on dys­ponu­je. Taki przekaz moż­na wyciągnąć z programu.

W opinii Janusza Basała­ja, odpowiedzial­nego w PZPN-ie za komu­nikację, szkole­niowiec Lecha podążył drogą Jose Mour­in­ho, dla którego kon­fer­enc­ja pra­sowa jest ele­mentem meczu piłkarskiego. Tego aku­rat Mar­iusz Rumak nigdy nie ukry­wał i zaz­naczał nawet, że w ten właśnie sposób trak­tu­je spotka­nia z dziennikarzami.

Dzi­wi zachowanie i dzi­wią opinie ekspertów pro­gra­mu „Ekstrak­lasa”, ponieważ pier­wszy raz spo­tykam się z tak poważną kry­tyką oso­by, która powiedzi­ała prawdę na tem­at sko­rumpowanej pił­ki. Jed­nak jeśli nawet pewien por­tal nie odważył się tym razem powiedzieć złego słowa na tem­at tren­era Ruma­ka, to oznacza, że wycią­ganie jego słów w takim świ­etle jest nadzwycza­jnym błędem.

Zapewne wielu tren­erów posi­ada­ją­cych dobry warsz­tat nie miało okazji na pozostanie w zawodzie, ponieważ chcieli grać czys­to. Wierzyli w swo­je umiejęt­noś­ci. Dar­iusz Wdow­czyk uczest­niczył w pro­ce­sie korup­cyjnym, co mu udowod­niono, ale kto wie czy on sam by nie przepadł ze wzglę­du na złe przy­go­towanie do zawodu. Ter­az jed­nak ma znakomitą okazję, aby potwierdz­ić swo­ją wartość. Pier­wszy egza­min oblał. Kole­jny nato­mi­ast oblali eksper­ci z Warszawy.

 

 

Kursy na mecze Lecha

Adana Demirspor - Karagumruk

Liga Turecka

04/03/2024 15:00

ŁKS Łódź II - Stomil Olsztyn

2. Liga Polska

04/03/2024 16:30

Antalyaspor - Gazisehir

Liga Turecka

04/03/2024 18:00

Alanyaspor - Trabzonspor

Liga Turecka

04/03/2024 18:00

Lechia Gdańsk - Resovia Rzeszów

1. Liga Polska

04/03/2024 18:00

Adana Demirspor - Karagumruk

Liga Turecka

04/03/2024 15:00

ŁKS Łódź II - Stomil Olsztyn

2. Liga Polska

04/03/2024 16:30

Antalyaspor - Gazisehir

Liga Turecka

04/03/2024 18:00

Alanyaspor - Trabzonspor

Liga Turecka

04/03/2024 18:00

Lechia Gdańsk - Resovia Rzeszów

1. Liga Polska

04/03/2024 18:00

Adana Demirspor - Karagumruk

Liga Turecka

04/03/2024 15:00

ŁKS Łódź II - Stomil Olsztyn

2. Liga Polska

04/03/2024 16:30

Antalyaspor - Gazisehir

Liga Turecka

04/03/2024 18:00

Alanyaspor - Trabzonspor

Liga Turecka

04/03/2024 18:00

Lechia Gdańsk - Resovia Rzeszów

1. Liga Polska

04/03/2024 18:00

Adana Demirspor - Karagumruk

Liga Turecka

04/03/2024 15:00

ŁKS Łódź II - Stomil Olsztyn

2. Liga Polska

04/03/2024 16:30

Antalyaspor - Gazisehir

Liga Turecka

04/03/2024 18:00

Alanyaspor - Trabzonspor

Liga Turecka

04/03/2024 18:00

Lechia Gdańsk - Resovia Rzeszów

1. Liga Polska

04/03/2024 18:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Radomiak Radom - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

04/03/2024 19:00

Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

08/03/2024 20:30

Piast Gliwice - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

12/03/2024 18:30

Korona Kielce - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

13/03/2024 18:30

Radomiak Radom - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

04/03/2024 19:00

Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

08/03/2024 20:30

Piast Gliwice - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

12/03/2024 18:30

Korona Kielce - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

13/03/2024 18:30

Radomiak Radom - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

04/03/2024 19:00

Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

08/03/2024 20:30

Piast Gliwice - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

12/03/2024 18:30

Korona Kielce - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

13/03/2024 18:30

Radomiak Radom - Stal Mielec

PKO BP Ekstraklasa

04/03/2024 19:00

Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław

PKO BP Ekstraklasa

08/03/2024 20:30

Piast Gliwice - Puszcza Niepołomice

PKO BP Ekstraklasa

12/03/2024 18:30

Korona Kielce - Raków Częstochowa

PKO BP Ekstraklasa

13/03/2024 18:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.