Kamyk” wrócił z dalekiej podróży. Znów w dobrej formie

kaminski marcinLech powoli przes­ta­je odczuwać brak Manuela Arboledy. Kon­tuz­ja Kolumbi­jczy­ka jesienią była bard­zo waż­na w kon­tekś­cie gry for­ma­cji defen­sy­wnej „Kole­jorza”. Dzisi­aj jed­nak absenc­ja tego zawod­ni­ka jest niemal niewidoczna.

Jesienią zespół Mar­iusza Ruma­ka cier­pi­ał na brak sta­bi­liza­cji w obronie. Do dzisi­aj to najlep­szy pod wzglę­dem licz­by stra­conych bramek zespół w lidze, ale uraz Manu moc­no skom­p­likował sytu­ację drużyny. W trzech meczach pod­czas rundy jesi­en­nej stracił osiem goli — wcześniej przez kil­ka kole­jek jedynie pięć goli.

Ter­az jed­nak sztab szkole­niowy Lecha ma pra­wo do zad­owole­nia, bo do swo­jej dobrej dys­pozy­cji powraca Marcin Kamińs­ki. Młody obroń­ca do pewnej gry przyzwycza­ił już nas w poprzed­nim sezonie, w którym zwró­cił na siebie uwagę nawet selekcjon­era reprezen­tacji i pojechał na Euro.

To było jed­nak jego przek­leńst­wem, ponieważ zmęcze­nie związane z dużą liczbą meczów w seniorskim zes­pole, następ­nie kole­jne dwa miesiące Mis­tr­zostw Europy i krót­ki, bo zaled­wie tygod­niowy urlop, spowodowały, że przemęcze­nie w końcu musi­ało dać o sobie znać. I dawało przez całą rundę jesienną.

Kamyk” poprzed­ni rok sam zakończył z urazem, bowiem narzekał na staw skokowy, lecz po kilku­ty­god­niowej reha­bil­i­tacji wró­cił do tren­ingów z zespołem, a reg­u­larnie zaczął w nim grać pod­czas obozu w Hisz­panii. Już od samego początku rundy wiosen­nej Mar­iusz Rumak staw­iał na młodego obrońcę, a ten odpła­cał mu się nie tylko dobrą grą, ale i bramka­mi — z Ruchem i Pogonią.

Zresztą nie tylko bram­ki świad­czą o tym, że Marcin zaczy­na wracać do dobrej formy. Coraz częś­ciej i odważniej wychodzi z piłką wyżej, opuszcza swo­ją pozy­cję i podłącza się do akcji ofen­sy­wnych. Ten ele­ment gry przez dłu­gi czas kojar­zony był z Manuelem Arboledą, lecz dzisi­aj z równie dobrym powodze­niem robi to „Kamyk”.

Lechi­ta wraca do swo­jej dobrej formy, w coraz lep­szej jest też Hubert Wołąkiewicz. Dobra postawa tych piłkarzy powin­na gwaran­tować sta­bi­liza­cję w for­ma­cji defen­sy­wnej, a jeśli oni oraz Luis i Keb­ba nic nie wywiną, to o grę w obronie powin­niśmy być spoko­jni. Dzisi­aj jej lid­erem są „Żaba” i „Kamyk”, przy czym to ten dru­gi zan­otował w ostat­nim cza­sie znaczą­cy wzrost swo­jej formy.

Kursy na mecze Lecha

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.