07.12.2023, g. 21:00
Puchar Polski
Arka Gdynia vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
4dn.1godz.42min.
14.33 X3.75 21.70 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Putnocky: Cieszę się ze zwycięstwa podwójnie!

Putnocky: Cieszę się ze zwycięstwa podwójnie!

Lech Poz­nań wygrał wczo­raj­sze spo­tka­nie z Pogo­nią Szcze­cin 3:1 po dwóch bram­kach Mar­cina Roba­ka i jed­nej Abdu­la Aziza Tet­teha. W trak­cie meczu emo­cje się­gały zen­i­tu, bowiem sędzia Szy­mon Mar­ci­niak podyk­to­wał aż dwa rzu­ty karne. Na szczę­ście dla Lecha jede­nastkę wyko­ny­waną przez Łuka­sza Zwo­liń­skiego obro­nił Matus Putnocky.

Jest to mój pierw­szy obro­niony rzut karny w Lechu i bar­dzo się z tego cie­szę. Myślę, że wygra­li­śmy po dobrym spo­tka­niu. Po bram­ce na 1:1 dobrze zare­ago­wa­li­śmy, strze­li­li­śmy dwie kole­jne i wygra­li­śmy – mówi bram­karz Lecha.

Gdy­by gol­ki­per Kole­jo­rza nie uchro­nił dru­żyny od straty gola, mecz mógł­by poto­czyć się ina­czej. - Tak, oczy­wi­ście, że gdy­by Pogoń strze­liła, mecz mógł­by wyglą­dać ina­czej, ale wie­rzę w chło­pa­ków i myślę, że i tak byśmy wygrali.

Zwy­cię­stwo z Por­tow­cami prze­dłuża dobrą passę lechi­tów. Widać jed­nak było róż­nicę w grze dru­żyny pro­wa­dzo­nej przez debiu­tu­ją­cego w roli tre­nera Nena­da Bje­licy, z cza­sów, kiedy szko­le­niow­cem Lecha był Jan Urban. – Moim zda­niem wal­czy­li­śmy za cza­sów Jana Urbana jak i ter­az. Pod­czas dzi­siej­szego meczu wyda­rzyło się bar­dzo dużo. Cie­szę się ze zwy­cię­stwa podwój­nie, ponie­waż moja rodz­i­na przy­je­chała pierw­szy raz ze Sło­wa­cji na mecz do Pozna­nia. Dzię­kuję chło­pa­kom, że zagrali bar­dzo faj­nie. Rodz­ice są zadowoleni.

To już pią­ty mecz z rzę­du, w któ­rym mię­dzy słup­kami sta­nął Matus Put­nocky. Czy bram­karz czu­je się już nume­rem jeden? – Nie czu­ję się pewny. Po pro­stu nie mia­łem wielu sytu­acji do obrony. W każ­dym meczu muszę poka­zy­wać, że jestem w dobrej for­mie. – koń­czy Putnocky.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.