Putnocky: Cieszę się ze zwycięstwa podwójnie!

Putnocky: Cieszę się ze zwycięstwa podwójnie!

Lech Poz­nań wygrał wczo­raj­sze spo­tka­nie z Pogo­nią Szcze­cin 3:1 po dwóch bram­kach Mar­cina Roba­ka i jed­nej Abdu­la Aziza Tet­teha. W trak­cie meczu emo­cje się­gały zen­i­tu, bowiem sędzia Szy­mon Mar­ci­niak podyk­to­wał aż dwa rzu­ty karne. Na szczę­ście dla Lecha jede­nastkę wyko­ny­waną przez Łuka­sza Zwo­liń­skiego obro­nił Matus Putnocky.

Jest to mój pierw­szy obro­niony rzut karny w Lechu i bar­dzo się z tego cie­szę. Myślę, że wygra­li­śmy po dobrym spo­tka­niu. Po bram­ce na 1:1 dobrze zare­ago­wa­li­śmy, strze­li­li­śmy dwie kole­jne i wygra­li­śmy – mówi bram­karz Lecha.

Gdy­by gol­ki­per Kole­jo­rza nie uchro­nił dru­żyny od straty gola, mecz mógł­by poto­czyć się ina­czej. - Tak, oczy­wi­ście, że gdy­by Pogoń strze­liła, mecz mógł­by wyglą­dać ina­czej, ale wie­rzę w chło­pa­ków i myślę, że i tak byśmy wygrali.

Zwy­cię­stwo z Por­tow­cami prze­dłuża dobrą passę lechi­tów. Widać jed­nak było róż­nicę w grze dru­żyny pro­wa­dzo­nej przez debiu­tu­ją­cego w roli tre­nera Nena­da Bje­licy, z cza­sów, kiedy szko­le­niow­cem Lecha był Jan Urban. – Moim zda­niem wal­czy­li­śmy za cza­sów Jana Urbana jak i ter­az. Pod­czas dzi­siej­szego meczu wyda­rzyło się bar­dzo dużo. Cie­szę się ze zwy­cię­stwa podwój­nie, ponie­waż moja rodz­i­na przy­je­chała pierw­szy raz ze Sło­wa­cji na mecz do Pozna­nia. Dzię­kuję chło­pa­kom, że zagrali bar­dzo faj­nie. Rodz­ice są zadowoleni.

To już pią­ty mecz z rzę­du, w któ­rym mię­dzy słup­kami sta­nął Matus Put­nocky. Czy bram­karz czu­je się już nume­rem jeden? – Nie czu­ję się pewny. Po pro­stu nie mia­łem wielu sytu­acji do obrony. W każ­dym meczu muszę poka­zy­wać, że jestem w dobrej for­mie. – koń­czy Putnocky.

Kursy na mecze Lecha

Wolfsberger - Austria Wiedeń

Liga Austriacka

21/05/2024 19:00

US Catanzaro 1929 - Cremonese

Serie B

21/05/2024 20:30

FC Basel - Yverdon Sport

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Lausanne-Sport - Grasshopper Club Zurich

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Luzern - Stade Lausanne-Ouchy

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

Wolfsberger - Austria Wiedeń

Liga Austriacka

21/05/2024 19:00

US Catanzaro 1929 - Cremonese

Serie B

21/05/2024 20:30

FC Basel - Yverdon Sport

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Lausanne-Sport - Grasshopper Club Zurich

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Luzern - Stade Lausanne-Ouchy

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

Wolfsberger - Austria Wiedeń

Liga Austriacka

21/05/2024 19:00

US Catanzaro 1929 - Cremonese

Serie B

21/05/2024 20:30

FC Basel - Yverdon Sport

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Lausanne-Sport - Grasshopper Club Zurich

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Luzern - Stade Lausanne-Ouchy

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

Wolfsberger - Austria Wiedeń

Liga Austriacka

21/05/2024 19:00

US Catanzaro 1929 - Cremonese

Serie B

21/05/2024 20:30

FC Basel - Yverdon Sport

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Lausanne-Sport - Grasshopper Club Zurich

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

FC Luzern - Stade Lausanne-Ouchy

Liga Szwajcarska

21/05/2024 20:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Jagiellonia Białystok - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Lech Poznań - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Radomiak Radom - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Jagiellonia Białystok - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Lech Poznań - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Radomiak Radom - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Jagiellonia Białystok - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Lech Poznań - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Radomiak Radom - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Jagiellonia Białystok - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Lech Poznań - Korona Kielce

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Puszcza Niepołomice - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Radomiak Radom - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

25/05/2024 17:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.