21.05.2022, g. 15:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Zagłębie Lubin
Do meczu pozostało:
1dn.12godz.9min.
13.25 X3.20 22.18 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Radut: Przyjechałem do Poznania zdobywać trofea

Radut: Przyjechałem do Poznania zdobywać trofea

Rumuńs­ki pomoc­nik Mihai Radut został zawod­nikiem Poz­nańskiej Loko­mo­ty­wy pod­czas zimowej prz­er­wy w Lot­to Ekstrak­lasie. Do tej pory udało mu się wys­tąpić w 7 spotkaniach.

Na boisku pojaw­iał się głównie jako zmi­en­nik, jed­nak pomi­mo to ma na swoim kon­cie 2 asysty. Trze­ba jed­nak przyz­nać, że wielu kibiców w Poz­na­niu liczyło na więcej z jego strony.  - Nie wiem czy zagram w Płocku od początku, lecz ci zawod­ni­cy, którzy będą grali od pier­wszej min­u­ty będą musieli mieć na uwadze, że nie naszym obow­iązkiem jest wygrać ten mecz i utrzy­mać dys­tans z czołówką — tłu­maczy Mihai Radut. — Jak każdy gracz chcę grać jak najwięcej. Jest to jed­nak decyz­ja tren­era, bo on wie najlepiej.  Duży wpływ na to, że grałem niewiele ma też fakt, że leczyłem kon­tuzję. Mam nadzieję, że do koń­ca sezonu będę mógł grać coraz więcej i pomóc drużynie. To co pokazu­je w tej chwili to nie jest moje mak­si­mum. Muszę się zaadap­tować się do gry w Lechu i w Ekstrak­lasie  W następ­nych meczach będę chci­ał pokazać, że stać mnie na więcej i wtedy osiągnę swo­je mak­si­mum. - doda­je.

Po niedziel­nej porażce prze­ci­wko Legii Warsza­wa wszyscy liczą, że piłkarze Kole­jorza wykażą się sportową złoś­cią oraz bez prob­lemów pokon­a­ją w Płocku Wisłę. — Oczy­wiś­cie, ze nie jest łat­wo zachować dobry nas­trój po takim meczu, ale wiemy, że musimy trzy­mać głowę do góry i zgar­nąć 3 punk­ty - mówi rumuńs­ki skrzydłowy.

Kole­jorz cały czas ma szan­sę na zdoby­cie dwóch tro­feów w tym sezonie. Ewen­tu­alne zwycięst­wo w finale Pucharu Pol­s­ki prze­ci­wko Arce na pewno dodało­by lechit­om wer­wy w walce o Mis­tr­zost­wo Pol­s­ki. -  Nara­zie staram się skon­cen­trować na finale Pucharu Pol­s­ki, bo mamy okazję zdobyć tro­feum, a po to właśnie przy­jechałem do Poz­na­nia - deklaru­je optymisty­cznie Radut.

Warto pamię­tać, że były zawod­nik m.in. Steauy Bukareszt pod­pisał z Kole­jorzem zaled­wie półroczny kon­trakt. Obow­iązu­je on do 30 czer­w­ca bieżącego roku, a więc w prak­tyce do koń­ca obec­nego sezonu. Na chwilę obec­ną niez­nana jest przyszłość rumuńskiego skrzy­dłowego i nie wiado­mo, czy wło­darze Kole­jorza zde­cy­du­ją się na pod­pisanie dłu­goter­mi­nowej umowy z zawod­nikiem. — Dopiero jak się skończą roz­gry­w­ki to pomyślę o swo­jej przyszłoś­ci. Jestem zad­owolony z poby­tu w klu­bie, jed­nak nie wiem jak się potoczy moja kari­era. Jeśli zostanę w Poz­na­niu będę szczęśli­wy, lecz gdy będę musi­ał znaleźć sobie nowe miejsce pra­cy również nie będzie to dla mnie koniec świa­ta - komen­tu­je tę sytu­ację sam zainteresowany.

Aktu­al­nie rumuńs­ki zawod­nik dele­gowany jest przez tren­era Bjelicę do gry głównie na skrzy­dłach. Jak odnosi się do tego Radut? — Najlepiej czu­je się na środ­ku pomo­cy, jed­nak mogę grać też na lewej i prawej stron­ie. Pozy­cją, która odpowia­da mi najbardziej jest jed­nak środek pola - kończy swo­ją wypowiedź.

 

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Pogoń Szczecin - Termalica Bruk-Bet Nieciecza

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Piast Gliwice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Legia Warszawa - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Pogoń Szczecin - Termalica Bruk-Bet Nieciecza

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Piast Gliwice - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Legia Warszawa - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Lech Poznań - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Raków Częstochowa - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Legia Warszawa - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

21/05/2022 / 15:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.