Rozpoczęła się sprzedaż otwarta na mecze Lecha

Dzisi­aj rozpoczęła się otwarta sprzedaż kar­netów na mecze Lecha przy Buł­garskiej. W zamkniętej sprzedaży sprzedano blisko 5000 kar­netów. Przy­pom­ni­jmy, że na rundę wiosen­ną władze “Kole­jorza” przy­go­towały spec­jal­ną ofer­tę dla kibiców, z którą może­cie zapoz­nać się TUTAJ.
na rundę wiosen­ną moż­na kupić w trzech kat­e­go­ri­ach cenowych. Wyjś­ciowy koszt naj­droższego kar­ne­tu nor­mal­nego to 270 zło­tych! Abona­ment na stre­fę B to koszt 170 zło­tych, a stre­fę C – 150 złotych.
Godziny otwar­cia kas stadionu:
poniedzi­ałek — piątek: 9:00 — 19:00
sob­o­ta: 10.00 — 14:00
niedziela: nieczynne
Kar­net obe­j­mu­je 7 meczów Ekstrak­lasy oraz spotkanie 1/4 finału Pucharu Pol­ski z Wisłą Kraków.
Przy­pom­i­namy, że warunk­iem zakupu kar­ne­tu, jak również bile­tu na poje­dyncze spotka­nia jest posi­adanie kar­ty kibi­ca. Jest to kar­ta bezpłat­na, którą wyro­bić moż­na w kasach sta­dionu oraz zamówić z przesyłką do domu na stron­ie kartakibica.lechpoznan.pl. Kibice, którzy zde­cy­du­ją się na zakup kar­ne­tu w punk­tach part­ner­s­kich bądź w sprzedaży online muszą wcześniej wyro­bić sobie kartę kibi­ca. Sprzedaż kar­netów na III poziom II try­buny nie jest prowadzona.
Zniż­ki za wiek:
- Dzieci do piątego roku życia na mecze wchodzą za dar­mo. Dziecko wraz z opiekunem muszą zająć to samo miejsce.Dzieci, które ukończyły pią­ty rok życia muszą posi­adać kartę kibi­ca i mieć zaku­pi­ony kar­net lub bilet na mecz.
- Aby móc zakupić kar­net szkol­ny on-line oso­by powyżej 18 roku życia muszą przysłać skan ważnej legi­t­y­macji szkolnej/studenckiej mailem na adres: [email protected]
Ceny biletów:
Ceny biletów na poje­dyncze mecze wynosić będą 20 (stre­fa C), 30 (stre­fa B), 40 (stre­fa A) pln – na naja­trak­cyjniejsze mecze rundy ceny będą wyższe.
Dodatkowe korzyś­ci dla posi­adaczy karnetów:
- atrak­cyj­na cena kar­ne­tu w sto­sunku do cen zakupu biletów na poje­dyncze mecze,
- mecz 1/4 finału Pucharu Pol­s­ki w cenie karnetu
- pra­wo do bezpłat­nego prze­jaz­du środ­ka­mi komu­nikacji miejskiej na 2 godziny przed rozpoczę­ciem meczu i 3 godziny po jego zakończeniu.
- Rabaty na prze­jazd PKP do Poz­na­nia w dniu meczu
- Szansa wygra­nia biletów na mecze Mis­tr­zost­wa Europy w konkur­sach orga­ni­zowanych przez klub.
- 10% rabatu na zakupy w Ofic­jal­nym Sklepie Lecha, 15% przy płat­noś­ci kartą w sklepie

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress