Ruszają zapisy na dziewiątą edycję WL Ligi!

wlligaPrzed nami kole­j­na edy­c­ja roz­gry­wek WL Ligi. Od 26 czer­w­ca do 31 sierp­nia trwać będą zapisy do ligi, która wys­tar­tu­je 19 sierp­nia. Zaprasza­my do zapisy­wa­nia się i bra­nia udzi­ału w roz­gry­wkach!

WL Liga to ama­torskie roz­gry­w­ki piłkarskie orga­ni­zowane przez Sto­warzysze­nie Wiara Lecha od 2010 roku. W roz­gry­wkach udzi­ał brało już pon­ad 70 drużyn. Mecze roz­gry­wane są na „Orlikach” od poniedzi­ałku do niedzieli w godz­i­nach popołud­niowo-wiec­zornych.

Każ­da zgłos­zona druży­na weźmie udzi­ał w WL Lidze i Pucharze WL Ligi. Najlep­sze zespoły zagra­ją o Super­puchar WL Ligi. Na zwycięzców czeka­ją nagrody.

Więcej infor­ma­cji poniżej:

PRZECZYTAJ PEŁNĄ OFERTĘ! – Kliknij TUTAJ

 Zapisy potr­wa­ją do 31 sierp­nia br. Ilość miejsc jest ogranic­zona (maksy­mal­nie 50). Zgłoszenia przyj­mowane są pod adresem mailowym: liga@wiaralecha.pl lub poprzez ofic­jal­ny pro­fil na facebook.com: www.facebook.pl/wlliga.

 Drużyny będą wys­tępowały w składach 6-osobowych (5+bramkarz). Czas gry – 2x20 min­ut. Każdy zespół roze­gra min­i­mum 13 spotkań ligowych + 1 mecz pucharowy.

 Roz­gry­w­ki WL Ligi prowad­zone będą na boiskach typu „Orlik” od poniedzi­ałku do niedzieli w godz­i­nach popołud­niowo-wiec­zornych:

     Młodzieżowy Dom Kul­tu­ry nr 1 – ul. Dro­ga Dębińs­ka

    Poz­nańskie Cen­trum Edukacji Ustaw­icznej i Prak­ty­cznej – ul. Grun­waldz­ka

    Szkoła Pod­sta­wowa nr 17 – os. Bolesława Chro­brego

 
 Koszt udzi­ału:

 Do 10 lip­ca płat­ność za ligę wynosi tylko 649 PLN! Po tym ter­minie zwięk­sza się kwo­ta wpisowego:

 699 PLN — przy płat­noś­ci do 31 lip­ca br.

749 PLN – przy płat­noś­ci do 10 sierp­nia br.

799 PLN – przy płat­noś­ci po 11 sierp­nia br. lub przy płat­noś­ci ratal­nej

 Wszys­tkie podane ceny są kwota­mi net­to. Wys­taw­iamy fak­tu­ry VAT.
 
Patronat nad roz­gry­wka­mi: NSZZ „Sol­i­darność” – Region Wielkopol­s­ka, Sklep Dla Kibiców TIFOSI
Patronat tech­niczny:  Teamsport.pl
 
Wszys­tkie pyta­nia prosimy również kierować pod adres mailowy: liga@wiaralecha.pl.

 
 ZAPRASZAMY!”
Więcej infor­ma­cji:
http://www.wl-liga.pl/index.php?mod=Home&ac=NewsDetails&n_id=451
http://www.wl-liga.pl/var/upload/download/Oferta_-_strona.pdf

 

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress