01.10.2023, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Pogoń Szczecin vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
0dn.0godz.43min.
12.80 X3.60 22.38 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Rutkowski: Żałuję, że nie ściągnęliśmy żadnego Polaka

Rutkowski: Żałuję, że nie ściągnęliśmy żadnego Polaka

Pod­czas wczo­ra­jszej kon­fer­encji pra­sowej Piotr Rutkows­ki, wiceprezes Lecha Poz­nań, przed­staw­ił trójkę zawod­ników, która zasil­iła skład mis­trza Pol­s­ki w trwa­ją­cym jeszcze okienku transferowym.

Wiceprezes Lecha nie chci­ał pochop­nie oce­ni­ać okien­ka trans­fer­owego. Jak sam przyz­na­je, błędy w kup­nie zawod­ników przy­trafi­a­ją się również Lechowi: Zawsze dokonu­jąc ruchu trans­fer­owych liczymy na to, że bilans będzie dodat­ni. Za pół roku będę mógł ocenić, czy to były ruchy dobre, czy złe. Po ostat­nim okienku widać, ze też się mylimy -powiedzi­ał Piotr Rutkowski.

Zimą dużo mówiło się o ściąg­nię­ciu z powrotem Artjom­sa Rud­nevsa do Poz­na­nia. Ruch ten na pewno przy­pa­sował­by kibi­com, którzy nie prag­nęli swego cza­su niczego innego, jak tylko rasowego napast­ni­ka: To, że jest to naszym marze­niem, by Artjoms wró­cił, to nie muszę tego ukry­wać. Wszyscy tego chce­my. Jeśli będzie gotowy i sytu­ac­ja na to poz­woli to będziemy wszys­tko robić, by tak się stało. Zimą okaza­ło się to niewykon­alne, a latem? Cały czas jesteśmy z nim w kon­tak­cie – powiedzi­ał Rutkows­ki i jed­nocześnie dodał, że cały czas stara­ją się, by inni wartoś­ciowi piłkarze nie odes­zli, a zde­cy­dowali się na przedłuże­nie kon­trak­tu — Jesteśmy blisko pod­pisa­nia umowy z Szy­monem Pawłowskim. Z każdym innym zawod­nikiem roz­maw­iamy o przedłoże­niu kon­trak­tu. Jesteśmy i będziemy zabez­pieczani nowy­mi kon­trak­ta­mi dla juniorów. 

Rozczarowaniem dla Rutkowskiego jest brak Pola­ka wśród nowych piłkarzy w Lechu. Jed­nocześnie uspoka­ja, że równowa­ga pomiędzy Polaka­mi, a obcokra­jow­ca­mi jest zachowana: Bard­zo żału­ję, ze na tej kon­fer­encji nie ma żad­nego Pola­ka. Pamię­ta­jmy jed­nak, ze opuś­cił nas tylko Maciej Gos­tom­s­ki, więc bal­ans miedzy Polaka­mi, a obcokra­jow­ca­mi jest zachowanypowiedzi­ał Rutkowski.

Na kon­fer­encji została porus­zona również kwes­t­ia reformy ESA37, z którą mamy do czynienia już trze­ci rok:Podtrzy­mu­je­my nasze zdanie. Zagral­iśmy 38 osiem meczów nie mając żad­nego odpoczynku latem. Chce­my, żeby zawod­ni­cy mieli dłuższe urlopy latem. Podzi­ał punk­tów zwięk­sza atrak­cyjność punk­tów. Jesienią musieliśmy rotować, bo nie byliśmy w stanie grać tą samą jedenastką. Wiosną będziemy grali o pełną pule i to doty­czy pewnie wszys­t­kich zespołów. - zakończył wiceprezes Lecha.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.