Sportowe obuwie męskie i garnitur, czyli zgodność przeciwieństw

Sportowe obuwie męskie i garnitur, czyli zgodność przeciwieństw

Czas, kiedy sportowe buty męskie moż­na było zobaczyć wyłącznie na boisku, siłowni, albo, co najwyżej na spac­erze w parku już dawno minęły. Przed kilku laty ten typ obuwia szturmem zdobył ser­ca najwięk­szych pro­jek­tan­tów oraz styl­istów i niezmi­en­nie utrzy­mu­je się na szczy­cie. Trend ten lan­sował Jus­tine Tim­ber­lake, zach­wycił się nim rap­er Kanye West, a niedłu­go później look smart casu­al zaczął pod­bi­jać ulice świa­towych stolic mody nada­jąc im nowego kolorytu.


Moda dla każdego

Dość częs­to pojaw­ia­ją się głosy, że obuwie męskie sportowe sparowane z gar­ni­turem to propozy­c­ja co najwyżej dla nas­to­latków. Nic bardziej błęd­nego! Sprawdzi się ono prak­ty­cznie dla każdego i na dodatek w więk­szoś­ci sytu­acji. Doskonale oży­wi biurowy dress code w dużych fir­ma­ch i kor­po­rac­jach, zda egza­min na mniej for­mal­nych spotka­ni­ach biz­ne­sowych i, rzecz jas­na, świet­nie nada się na wyjś­cie na mias­to, na imprezę, czy na rand­kę. Aby jed­nak taka styl­iza­c­ja odniosła zamier­zony efekt trze­ba spełnić dwa warun­ki, po pier­wsze odważyć się na nią, a po drugie umiejęt­nie zestaw­ić sportowe buty męskie z odpowied­nio dobranym gar­ni­turem, co wcale nie jest takie łatwe.

Klasy­czne Adi­das Gazelle

Dbałość o szczegóły

Choć na pozór taka styl­iza­c­ja jest bardziej „wylu­zowana”, to dla osiąg­nię­cia naprawdę dobrych efek­tów potrzeb­ne jest doskon­ałe wyczu­cie sty­lu oraz wiedza o tym, co aktu­al­nie w traw­ie, czyli świecie mody, piszczy. Nie każdy bowiem rodzaj obuwia męskiego sportowego nada się do każdego garnituru.

 

Sportowe buty męskie i garnitur – para idealna

Kluczem do sukce­su są oczy­wiś­cie pro­por­c­je i umi­ar. Nie znaczy to jed­nak, że całość musi być utrzy­mana w stonowanych barwach. Co jak co, ale w tym wypad­ku może­my sobie poz­wolić na sporą dawkę sza­leńst­wa. Kolorowe męskie buty nike ide­al­nie sprawdzą się w połącze­niu z baweł­ni­anym, mono­chro­maty­cznym gar­ni­turem w zgas­zonym odcie­niu granatu, błęk­i­tu czy w szaroś­ci. W tym wypad­ku najlep­szym wyborem będą też spod­nie proste, dopa­sowane i nie w kant, gdyż bardziej będą one pasowały do niefor­mal­nego charak­teru całości.

Z kolei decy­du­jąc się na gar­ni­tur w moc­niejszych barwach, najlepiej sięgnąć po buty sportowe nike męskie w sub­tel­niejszej tonacji. Przy czym należy mieć na uwadze, że w takim zestaw­ie­niu i tak to one będą zawsze grały pier­wsze skrzypce.

Air Force 1 to klasy­ka wśród sneak­er­sów Nike

Jest jeszcze trze­cia opc­ja, ale ta dedykowana jest wyłącznie niepozbaw­ionym brawury wiel­bi­cielom prowokacji. Chodzi rzecz jas­na o połącze­nie urą­ga­jące wszelkim zasadom, czyli trady­cyjny gar­ni­tur plus buty od nike (jak cho­ci­aż­by ten mod­el https://retrokicks.pl/pol_m_DAMSKIE_Nike-181.html). Wyobraźmy sobie tylko! Spod­nie w kant, poszetka, krawat i mate­ri­ał w klasy­czną kratę lub prąż­ki… Oczy­wiś­cie nawet w wyda­niu smart casu­al taki zestaw zobow­iązu­je, dlat­ego nie będzie do niego pasowała pier­wsza lep­sza para obuwia męskiego sportowego. W tym wypad­ku lep­iej sięgnąć po sza­le­nie modne w tym sezonie ory­gi­nalne buty męskie wykońc­zone skórą, która, nie odbier­a­jąc sportowego charak­teru, nada­je im nieco bardziej for­mal­nego rysu.

Na przełamanie lodów

Są oczy­wiś­cie panowie, którzy, mimo że są oczarowani połącze­niem męs­kich butów nike i gar­ni­tu­ru, zwycza­jnie nie mają odwa­gi wyjść w takim stro­ju na ulicę. Obaw­ia­ją się natar­czy­wych spo­jrzeń, albo po pros­tu czu­ją stra­ch przed możli­woś­cią ośmieszenia się. Jest jed­nak na to rada. Nie trze­ba od razu wychodz­ić na mias­to w pełnym gar­ni­turze i obuwiu męskim sportowym. Na początek moż­na zastąpić ele­ganc­ka koszulę białym t‑shirtem, co nada całoś­ci luźniejszego charak­teru. Dzię­ki temu nie do koń­ca przeko­nani do takiego sty­lu panowie poczu­ją się nieco mniej „niedopa­sowani”, a po jakimś cza­sie być może poz­wolą sobie na nieco więcej mod­owego szaleństwa.

Umiar – przepis na sukces

Na koniec warto jeszcze pamię­tać o najważniejszym – o zachowywa­niu umi­aru. Mimo, że sportowe buty męskie i gar­ni­tur tworzą wspani­ałą parę, odrobinę ekstrawa­gancką, ale niepozbaw­ioną przy tym klasy i ele­gancji, to są jed­nak okaz­je doma­ga­jące się głośno klasy­ki. Wtedy trze­ba odstaw­ić na bok najnowsze trendy i założyć bardziej trady­cyjne obuwie.

artykuł spon­sorowany

Kursy na mecze Lecha

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.