Trałka: Nie mam oporów, by mówić, że Lech walczy o Mistrza

Trałka: Nie mam oporów, by mówić, że Lech walczy o Mistrza

Już jutro lechi­ci zain­au­gu­ru­ją nowy sezon w Ekstrak­lasie. Ich rywalem będzie wrocławs­ki Śląsk.

- Do tej pory jeszcze nie myśleliśmy o tym meczu. Zmi­any kadrowe? Sku­pi­amy się na sobie, by zagrać dobry mecz. Mieliśmy już anal­izę, ale na pewno jeszcze będziemy o tym roz­maw­iać, co nie zmienia fak­tu, że myślimy tylko o sobie – deklaru­je kap­i­tan Poz­nańskiej Lokomotywy.

Rok temu ówczes­ny mis­trz Pol­s­ki również tri­um­fował w Super­pucharze, a co było potem, każdy pamię­ta. – O tym meczu na dru­gi dzień nikt nie mówił. To już jest his­to­ria i nie ma dla nas znaczenia. Ter­az chce­my pode­jść do tego inaczej niż rok temu. Tamten sezon wymi­etliśmy z głowy i musimy zacząć inaczej niż wtedy.

Sła­ba postawa w min­ionym sezonie spowodowała, że Lech nie gra w Europe­js­kich Pucharach, a co za tym idzie może spoko­jnie przy­go­towywać się do meczów ligowych. – Nie wiem czy nam tego braku­je. Na pewno jest inaczej, bo nie ma podróży, nie gramy co trzy dni. Sami jesteśmy ciekawi jak to będzie, bo to pier­wszy taki przy­padek od lat. Są mecze co tydzień i dobrze jest zacząć zwycięst­wem, bo kole­jny mecz dopiero za tydzień i zupełnie inaczej się do tego pod­chodzi – przyz­na­je Trała.

W czwartkowym meczu z Legią bard­zo dobrze zaprezen­towali się nowi piłkarze, Maciej Makuszews­ki i Radosław Majew­s­ki. – Oczeku­je­my od nich tego, by wnieśli jakość na wyższy poziom, a nie byli tylko uzu­pełnie­niem. Maki strzelił już bramkę, Maja dał dobrą zmi­anę i tego od nich oczeku­je­my. To są zawod­ni­cy, którzy dużo dadzą zespołowi.

- Nie mam oporów, by mówić, że Lech wal­czy o Mis­trza. Tak jest co sezon. Gra­jąc w Lechu, zawsze gra się o Mis­trza. Sezon był nieu­dany i nie chcę już tym żyć. Nie da się tego wymazać, zagral­iśmy słabo i zajęliśmy odległe miejsce. Ter­az star­tu­je nowy sezon, z nowy­mi nadzie­ja­mi, by wal­czyć o jak najwyższe miejsce.

W ubiegłym sezonie dość niespodziewanie do wal­ki o zło­to włączył się Piast Gli­wice. Kto będzie moc­ny w nad­chodzą­cym sezonie? – Na pewno Legia. Lechia będzie moc­na, nie przes­zli tak dużych zmi­an kadrowych, doszło do nich kil­ka ciekawych zawod­ników, ale było takich roszad jak co pół roku. Zagłę­bie Lubin jest sta­bil­nym zespołem, Cra­covia też. Każdy może wal­czyć do koń­ca o mis­tr­zost­wo Polski.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress