Trener Urban: To może nie było zwykłe przeziębienie, ale poważny zawał serca?

Trener Urban: To może nie było zwykłe przeziębienie, ale poważny zawał serca?

Anal­iza medy­cz­na wyko­nana. I nie chodzi tutaj o sytu­ację zdrowot­ną piłkarzy Kole­jorza. Tren­er Jan Urban w obra­zowy sposób przed­staw­ił włas­ną diag­nozę na bolącz­ki mis­trza Polski. 

- Potrze­bu­je­my całą Wiarę Lecha. Powiedzi­ałbym tak: oczy­wiś­cie, że życzyłbym sobie, prosiłbym ‚żeby przys­zli na spotkanie z Ruchem. Rozu­miem ich, że mogą powiedzieć „jak dłu­go jeszcze” — byliśmy na początku jak szło źle – rozpoczy­na anal­izę tren­er Jan Urban. — Może ta choro­ba była źle zdi­ag­no­zowana, to może nie było zwykłe przez­ię­bi­e­nie, ale poważny zawał ser­ca? W dal­szym ciągu Lech jest na odd­ziale inten­sy­wnej ter­apii – dodaje.

W ciągu ostat­nich dni nie było wiadome, czy kibice Kole­jorza będą dopin­gować swo­ją drużyną pod­czas sobot­niego meczu. Sym­pa­ty­cy mis­trza Pol­s­ki postanow­ili jed­nak wspier­ać piłkarzy Lecha pod­czas spotka­nia z Ruchem. - Kibice są nam cały czas potrzeb­ni — ta przenoś­nia jest nam bard­zo potrze­ba. Nikt nie chce w piłce prze­gry­wać. Są takie momen­ty, z których bard­zo trud­no wyjść. Apelu­ję o dop­ing, o wspar­cie, bo jest nam ono potrzeb­ne – mówi nowy tren­er Kolejorza.

Jakiego Lecha zatem chci­ał­by oglą­dać tren­er Urban? – Na pewno walecznego, ale samą walką ciężko dziś coś w piłce zro­bić. Dla mnie ważne jest, żeby piłkarze cieszyli się z gry. Mają wal­czyć z demon­a­mi sytu­acji, bo stra­ch powró­ci. Pracu­je­my nad tym, aby zawod­ni­cy cieszyli się z gry, bo to piłkarze, który potrafią grać w piłkę. Słyszę, że jest duża zmi­ana w zachowa­ni­ach zawod­ników – wstąpiła w nich nowa ener­gia, nowa nadzie­ja. Ja widzi­ałem wiele radoś­ci w kilku treningach, które zro­bil­iśmy – ocenia.

Tren­er Urban otwar­cie przyz­na­je, że jego ulu­bionym piłkarskim klubem jest FC Barcelona. — Najbardziej podo­ba mi się styl gry Kat­alończyków. W Legii na początku zarzu­cano mi to, że piłkarze wymieniali między sobą za dużo podań. Uznałem wów­czas, że jak na pol­skie warun­ki miałem tam na tyle dobrych zawod­ników tech­nicznie, abyśmy mogliśmy tak grać – zaz­nacza. – Lech musi grać efek­ty­wnie, grać fajną piłkę. Każdy piłkars­ki region ma coś swo­jego. Niesamowicie ważne jest to żeby nic nie zmieni­ać. Traci się wów­czas swo­ją tożsamość – kończy.

Kursy na mecze Lecha

FC Dallas - St. Louis City SC

MLS

16/06/2024 02:30

Colorado Rapids - Austin FC

MLS

16/06/2024 03:30

Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City

MLS

16/06/2024 04:30

San Jose Earthquakes - FC Cincinnati

MLS

16/06/2024 04:30

Seattle Sounders - Minnesota United

MLS

16/06/2024 04:30

FC Dallas - St. Louis City SC

MLS

16/06/2024 02:30

Colorado Rapids - Austin FC

MLS

16/06/2024 03:30

Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City

MLS

16/06/2024 04:30

San Jose Earthquakes - FC Cincinnati

MLS

16/06/2024 04:30

Seattle Sounders - Minnesota United

MLS

16/06/2024 04:30

FC Dallas - St. Louis City SC

MLS

16/06/2024 02:30

Colorado Rapids - Austin FC

MLS

16/06/2024 03:30

Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City

MLS

16/06/2024 04:30

San Jose Earthquakes - FC Cincinnati

MLS

16/06/2024 04:30

Seattle Sounders - Minnesota United

MLS

16/06/2024 04:30

FC Dallas - St. Louis City SC

MLS

16/06/2024 02:30

Colorado Rapids - Austin FC

MLS

16/06/2024 03:30

Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City

MLS

16/06/2024 04:30

San Jose Earthquakes - FC Cincinnati

MLS

16/06/2024 04:30

Seattle Sounders - Minnesota United

MLS

16/06/2024 04:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.