02.06.2023, g. 02:00
WNBA
Minnesota Lynx vs Connecticut Sun
Do meczu pozostało:
0dn.20godz.32min.
11.12 X16.00 28.60 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Urban: Najbardziej obawiam się o naszą linię obronną

Urban: Najbardziej obawiam się o naszą linię obronną

W niedzielę o godzinie 18:00 Lech Poz­nań pode­jmie na Inea Sta­dion­ie Ruch Chorzów. Spotkanie dwóch ostat­nich drużyn grupy mis­tr­zowskiej będzie ostat­nim dla Kole­jorza w tym nieu­danym sezonie. Z bez­nadziejnej sytu­acji w klu­bie świet­nie korzys­ta­ją na razie Robert Gum­ny i Kamil Jóźwiak, którzy mogą się ogry­wać w seniorskiej piłce w meczach bez staw­ki — Zda­ją sobie sprawę, że nie macza­li w tym pal­ców i czeka­ją przede wszys­tkim na to, by jak najwięcej grać. Oni patrzą na tę całą sytu­ację inaczej. Dla nich ważne jest to, że są w pier­wszym zes­pole i z nami trenu­ją, więc myślę, że powin­ni być zad­owoleni. – powiedzi­ał na przed­mec­zowej kon­fer­encji tren­er poz­nańskiej loko­mo­ty­wy  — Jan Urban.

Wszys­tko wskazu­je na to, że szkole­niowiec lechitów zmieni pozy­cję jed­nego z 17-let­nich wychowanków. Mowa o Rober­cie Gum­nym, który do tej pory zagrał cały mecz z Zagłę­biem Lubin na lewej obronie - Guma pokazał się dopiero w ostat­nim ligowym meczu, ale nie zagrał na swo­jej pozy­cji. Wszędzie gra na lewej obronie, a jest to pra­wo nożny zawod­nik i wyda­je mi się, że więk­szy potenc­jał ma gra­jąc na prawej stron­ie – oce­nia były napast­nik Osasuny. Świad­czy to, że o miejsce w składzie na jed­nej pozy­cji bić się będzie dwóch wychowanków Akademii Lecha Poz­nań – Kędzio­ra i Gumny.

Gumny

Lech Poz­nań nie obronił tro­feum Mis­trza Pol­s­ki, ani nawet nie zak­wal­i­fikował się do europe­js­kich pucharów. W efek­cie, latem przy Buł­garskiej konieczny będzie remont gen­er­al­ny i wcale nie chodzi tu o arenę Euro 2012 — Może być tak, że przyjdzie sied­miu ośmiu piłkarzy, ale ta kadra nie musi być tak sze­ro­ka, bo nie gramy w pucharach. Jest jeszcze wiele niewiadomych, bo np. mówi się, że sprzeda­je­my Karo­la, ale nie ma żad­nej konkret­nej ofer­ty. Najbardziej obaw­iam się o naszą lin­ię obron­ną, bo to jest klucz do tego, by Lech znowu był moc­ną drużyną. Tu na pewno będą luki, bo Kamykowi kończy się kon­trakt, a kole­jnego nie pod­pisał. Ode­jść może także Tamas i Paulus, bo jemu w grud­niu kończy się kon­trakt. W środ­ku pola sobie poradz­imy, bo Szymek ma jeszcze ważny kon­trakt, Trał­ka, Tet­teh, Gajos, Darko i Józio to samo. Mamy też trzech napast­ników, więc usta­bi­li­zowanie linii defen­sy­wnej będzie dla nas dużym wyzwaniem – mówi Jan Urban.

W poprzed­nim tygod­niu kibi­com Kole­jorza zaprezen­towany został pier­wszy let­ni nabytek jeszcze aktu­al­nych Mis­trzów Pol­s­ki. Mowa o Matusie Put­nock­ym, obec­nym bramkarzu Ruchu Chorzów- Pod­sta­wowy zawod­nik Ruchu i to będzie dobry konkurent dla Jasia. Na pewno nie przyszedł tu, by być drugim bramkarzem, bo wys­tąpił we wszys­t­kich meczach Ruchu i ma ambic­je wal­czyć o miejsce w pier­wszym składzie. Koniec kari­ery Koto­ra zmusił nas do takiego ruchu, a jed­na i dru­ga strona była chęt­na, więc doszło do trans­feru —  zdradza. 

szymon pawłowski

Szkole­niowiec Lecha Poz­nań zwró­cił również uwagę na inny prob­lem, z którym zbyt częs­to bory­ka się sztab – częste kon­tuz­je — Oper­ac­ja kolana Roba­ka, prob­le­my z żebrem Karo­la i uraz głowy Szym­ka – to są kon­tuz­je mechan­iczne i nie da się ich uniknąć. Na pewno może­my zaradz­ić tej pladze grypy i wirusów, która każdego wyk­luczyła z jakiegoś meczu. To będzie niesamowicie ważne i na pewno będziemy anal­i­zować to i sprawdzać, czemu tak się dzieje —  kończy.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.