Wojtkowiak: Nie wiem czy pogoda jest ich atutem

- Każdy z nas chci­ał­by grać w lep­szych warunk­ach, na zielonej traw­ie. Mamy jed­nak taką, a nie inną sytu­ację, trze­ba się do niej dos­tosować – zaz­naczył przed meczem Grze­gorz Wojtkowiak. Dzisi­aj “Kole­jorz” pode­jmie GKS Bełchatów.

Kap­i­tan Lecha uważa, że drużyny wal­czące o utrzy­manie nie są łatwiejszy­mi, nawet teo­re­ty­cznie, rywala­mi. – Więk­szość drużyn, które tutaj przy­jeżdża­ją bronią się. Ter­az pod­czas zgrupowa­nia pra­cow­al­iśmy nad czymś nowym. W tej rundzie będziemy szukać miejs­ca w bocznych sek­torach boiska i tym będziemy chcieli zaskoczyć prze­ci­wni­ka – tłu­maczył zawodnik.

Tak będzie również w dzisiejszym spotka­niu z GKS-em Bełchatów. – Oni są nisko w tabeli, ale w swoich szere­gach mają dobrych piłkarzy. Na pewno z zespoła­mi bronią­cy­mi się przed spad­kiem gra jest trud­no, ale musimy wygrać – zaz­nacza „Dyzio.

Ważną rolę w tym spotka­niu ode­gra pogo­da. – Nie zagłębi­am się czy to ich atut. Każdy woli grać w lep­szych warunk­ach. Wygra ta druży­na, która pier­wsza dos­to­su­je się do warunk­ów na boisku. Byłem na muraw­ie i nie jest ona w dobrym stanie. Wszys­tko może roze­grać się w głowach – zakończył kap­i­tan Lecha.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress