Zapisy na turniej z okazji Dnia Solidarności i Wolności

Zapisy na turniej z okazji Dnia Solidarności i Wolności

31 sierp­nia na boisku Młodzieżowego Domu Kul­tu­ry nr 1 przy ul. Dro­ga Dębińs­ka po raz trze­ci odbędzie się Turniej Piłkars­ki z okazji Dnia Sol­i­darnoś­ci i Wol­noś­ci. Orga­ni­za­torem turnieju jest NSZZ „Sol­i­darność” – Region Wielkopol­s­ka.

Patronat nad zma­gani­a­mi piłkarski­mi objęłoSto­warzysze­nie Wiara Lecha.

Zapisy będą prowad­zone pod adresem mailowym:[email protected] i potr­wa­ją do 24 sierp­nia br. Licz­ba miejsc jest ogranic­zona – maksy­mal­nie przyjmiemy 16 drużyn. W związku z tym liczy się kole­jność zgłoszeń.

Koszt udzi­ału w turnieju wynosi:

•    200 zł net­to (ist­nieje możli­wość wys­taw­ienia fak­tu­ry VAT).

Zespoły będą wys­tępowały w składach 6‑osobowych (5 zawod­ników z pola + bramkarz).

Każ­da druży­na ma zag­waran­towany udzi­ał w min­i­mum 4 meczach (1x12 min­ut). Turniej odbędzie się w godz­i­nach 10:00 – 20:30.

Będzie to trze­cia edy­c­ja turnieju. W zeszłym roku uczest­niczyło 18 drużyn, z których najlep­szy okazał się Pro-Met Koźmin Wielkopolski.

Infor­ma­c­je o turnieju będą na bieżą­co pojaw­iały się na stronach:

www.solidarnosc.poznan.pl

oraz na pro­fi­lach fb:

www.facebook.com/solidarnosc.poznan
www.facebook.com/wlliga

Nagrody


1.miejsce – puchar, 10xmedali, talon na zakup sprzę­tu sportowego NIKE w sklepie TIFO: 500 PLN, nagrody książkowe, gadżety;
2.miejsce – puchar, 10xmedali, talon na zakup sprzę­tu sportowego NIKE w sklepie TIFO: 300 PLN, nagrody książkowe, gadżety;
3.miejsce – puchar, 10xmedali, talon na zakup sprzę­tu sportowego NIKE w sklepie TIFO: 200 PLN, nagrody książkowe, gadżety;
Najlep­szy bramkarz – stat­uet­ka, talon na zakup sprzę­tu sportowego NIKE w sklepie TIFO: 50 PLN, nagrody książkowe, gadżety;
Najlep­szy strz­elec – stat­uet­ka, talon na zakup sprzę­tu sportowego NIKE w sklepie TIFO: 50 PLN, nagrody książkowe, gadżety.

Kursy na mecze Lecha

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Holandia - Austria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Francja - Polska

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 18:00

Anglia - Słowenia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Dania - Serbia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

25/06/2024 21:00

Peru - Kanada

Copa America

26/06/2024 00:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.