Zapowiedź meczu: Piast chce sprawić kolejną niespodziankę

Teo­re­ty­cznie mecze z beni­aminka­mi nie wywołu­ją więk­szych emocji wśród kibiców drużyn ligowych. Ter­az może być jed­nak nieco inaczej, ponieważ do Poz­na­nia przy­jeżdża, co praw­da właśnie beni­aminek, ale zaj­mu­je on po 6. kole­jkach wysok­ie 3. miejsce, które Lech stracił po porażce w Gdańsku.

Dys­pozy­c­ja Pias­ta Gli­wice jest dużą niespodzianką. Przede wszys­tkim znacznie więcej oczeki­wani i obiecy­wano sobie po Pogo­ni Szczecin, która rewela­cyjnie rozpoczęła sezon ligowym. To jed­nak Gli­wiczanie dzię­ki kon­sek­went­nej grze sum­i­en­nie punk­towali, zainka­sowali już 12 punk­tów, a w ostat­ni poniedzi­ałek wal­nie przy­czynili się do dymisji Michała Pro­bierza.

Piast to ciekawa druży­na także z innego punk­tu widzenia. Obok Lechii Gdańsk to zespół, który w tym sezonie jeszcze nie zremisował.

Do tej pory zespoły Lecha i Pias­ta rywal­i­zowały ze sobą pięt­naś­cie razy, jed­nak tylko cztery na poziomie Ekstrak­lasy. W tych czterech meczach „Kole­jorz” nie prze­grał ani razy, trzykrot­nie zdoby­wa­ją trzy punk­ty, raz remisu­jąc. W spotka­ni­ach roz­gry­wanych przed włas­ną pub­licznoś­cią prze­ci­wko Pias­towi Lechit­om również nie zdarzyło się prze­grać.

Mar­iusz Rumak przed meczem z Piastem ma prob­le­my w defen­sy­wie, o czym pisal­iśmy w innym tekś­cie. Do pełni zdrowia wró­cił już nato­mi­ast Ger­go Lovren­ci­cs.

Z kolei szkole­niowiec naszych najbliższych goś­ci na pewno nie będzie mógł sko­rzys­tać z Jaku­ba Świer­c­zo­ka, który nie zagra już do koń­ca rundy. Jeszcze dłuższa prz­er­wa czeka Alvaro Jura­do, który zer­wał więzadła krzyżowe. Pon­ad­to w meczu z Lechem Woj­ciech Lisows­ki, u którego wykry­to wadę ser­ca. Mimo to w ostat­nim spotka­niu podopieczni Marci­na Brosza pokon­ali pewnie Wisłę Kraków 2:0.

Początek spotka­nia w sobotę o 18:00.

 

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress