Zapowiedź meczu: Statystycznie Lech jest lepszy

Już dzisi­aj o godzinie 18:00 w Gdańsku, na murawę na nowym sta­dion­ie — PGE Are­na, wybieg­ną zawod­ni­cy Lechii Gdańsk i Lecha Poz­nań. Wszys­tko wskazu­je na to, że może to być ciekawe spotkanie. Obie drużyny będą próbowały pokazać się z jak najlep­szej strony.

Ze wzglę­du na nowy obiekt, duże zain­tere­sowanie kibiców, Gdańszczanom będzie zależało na zdoby­ciu trzech punk­tów. Lecha nato­mi­ast uskrzyd­la wygrany mecz z Koroną oraz pozy­c­ja lid­era. Może świado­mość wysok­iej pozy­cji w tabeli okaże się pomoc­na dla zespołu z Poz­na­nia. I oby tak się stało.

Tren­er Lechii Gdańsk, Tomasz Kafars­ki, podał już swo­ją osiem­nastkę mec­zową. Trze­ba przyz­nać, że szkole­niowiec drużyny prze­ci­wnej nie musi narzekać na kon­tuz­je i niedys­pozy­cję swoich piłkarzy. Jedy­na zmi­ana, jakiej dokon­ał, to zami­ana gra­jącego w pomo­cy Łukasza Kacprzy­ck­iego na Krzyszto­fa Bąka, który zma­gał się z bólem stawu skokowego.

Wiele do życzenia pozostaw­ia raczej skuteczność Lechii, która ma prob­lem ze strze­laniem goli. W dziesię­ciu ostat­nich meczach Gdańszczanie zdobyli tylko sześć goli.

Bilans bramkowy Lecha nato­mi­ast wyglą­da o wiele lep­iej, w porów­na­niu do prze­ci­wni­ka. Bakero tym razem nie ma zbyt wielu powodów do zmartwień jeśli chodzi o skład. Poza powraca­ją­cy­mi powoli do zdrowia Arboledą i Kikutem szkole­niowiec ma do dys­pozy­cji wszys­t­kich zawod­ników. Wyjątek może stanow­ić jedynie Wojtkowiak, którego wys­tęp stoi jeszcze pod znakiem zapy­ta­nia. Jed­nak Bakero zabrał ze sobą do Gdańs­ka dziewięt­nas­tu zawod­ników, wobec czego jest przy­go­towany na każdą możliwość.

Dzisiejsze spotkanie będzie 39, jakie roze­gra Lech z Lechią. W prze­ciągu tych 38 meczów “Kole­jorz” zwyciężył szes­naś­cie razy, a Lechia Gdańsk jeden raz mniej, bo pięt­naś­cie. W pozostałych padł remis (sied­miokrot­nie). Bilans bramkowy również pokazu­je, że w poje­dynkach z Gdańszczana­mi, to Lech radz­ił sobie lepiej.

Miejmy nadzieję, że i tym razem Lechowi uda się pokon­ać rywala, a statysty­ki mówią prawdę o tym, że to Poz­na­ni­a­cy są drużyną lepszą.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress