Zbiórka na Kresy

Zbiórka na Kresy

Wyjątkowo wcześniej,  niż w ubiegłych lat­ach ruszyła akc­ja zbiór­ki artykułów chemicznych orga­ni­zowana przez kiboli dla Rodaków na Kre­sach.

Ubiegłorocz­na poprzecz­ka zaw­ies­zona jest wysoko. Oprócz dużej logisty­cznej akcji na linii Poz­nań-Gdy­nia-Kraków skierowanej na pomoc Polakom na Ukrainie (zwieńc­zonej wyjaz­dem 15 osób z naszych różnych FC, Sekcji i grup). Repor­taż z tych wypraw może­cie zobaczyć pod poniższy­mi linka­mi:

https://www.youtube.com/watch?v=yiaa_ivJGik część I

https://www.youtube.com/watch?v=WO-eAfAQ4sE część II

Na wios­nę włas­ną akcję przeprowadzili Pilscy Patri­o­ci dla pol­skiej szkoły w Moś­ciszkach.

W tym roku planowana jest kon­tynu­ac­ja wspól­nych dzi­ałań w ramach Tri­a­da Kre­som wraz z Arką oraz Cra­cov­ią, a także kole­jny wyjazd pil­s­kich kiboli na Litwę ( już w listopadzie).

Cho­ci­aż bezpośred­nio w samą zbiórkę, a potem wyjazd zaan­gażowanych jest tylko kilka­naś­cie osób, to właśnie dzię­ki Wam uda­je się to wszys­tko zor­ga­ni­zować na poziomie god­nym kibiców Kole­jorza. To Wasze zaan­gażowanie, każ­da ofi­arowana rzecz, wpła­ta na kon­to czy każ­da inna for­ma pomo­cy od lat potwierdza, że Lech Poz­nań god­nie pamię­ta o swoich Rodakach na Kre­sach. A ta pamięć jest czymś czego nie da się zastąpić niczym innym.

Tegorocz­na zbiór­ka ma miejsce właśnie dziś – przed meczem z Wisłą, ale jeszcze się nie kończy!

Każdy kto chci­ał­by włączyć się w pomoc, może to zro­bić w dwo­ja­ki sposób:

  1. a) przekazać swo­ją zbiórkę do 7 listopa­da do następu­ją­cych punk­tów:

1) Sklep TIFO ul. Świę­ty Marcin 45, Pasaż pod Złotą Kulą, pier­wszy lokal, czynne od 11 do 18, w sobotę 10–14.

2) Sklep Nar­o­dowy – ul. Młyńs­ka 6/7, Poz­nań. Czynne poniedzi­ałek-piątek 11–18, sob­o­ta 11–15.

3) Klub Bilar­dowy 9 stóp – ul. Łaci­na 6 i 8, czynne codzi­en­nie od 15.

  1. b) wesprzeć akcję finan­sowo na kon­to:

Sto­warzysze­nie Kibiców Lecha Poz­nań

  1. Buł­gars­ka 17, 60–320 Poz­nań

BANK Pekao SA, numer rachunku: 38 12406524 1111 0010 57771501

KONIECZNIE z dopiskiem Cele statu­towe – Kole­jorz Rodakom na Kre­sach

Za zebrane pieniądze możli­we jest dokupi­e­nie braku­ją­cych pro­duk­tów, a przede wszys­tkim sfi­nan­sowanie trans­portu paczek.

 

Oto lista najbardziej potrzeb­nych artykułów:
1) Proszek do pra­nia (w kar­tonach, w foliowych opakowa­ni­ach, waga nie ma znaczenia, towar defi­cy­towy),
2) Mydło w kostkach (tylko w kostkach, unikamy mydła w płynie),
3) Pas­ta do zębów, szc­zotecz­ki do zębów,
4) Płyny: do naczyń, do płuka­nia, do podłóg, mleczko do czyszczenia – butel­ki max. 2 lit­ry,
5) Szam­pony – butel­ki max. 1 litr,
6) Zmy­wa­ki kuchenne i ścier­ki,
7) Wor­ki na odpady,
8) Kost­ki zapa­chowe do WC.
Ważne: unikamy wszel­kich „psika­ją­cych płynów”. Podana wyżej lista zaw­iera najpotrzeb­niejsze przed­mio­ty do skom­ple­towa­nia paczek, a także uspraw­nia ich pakowa­nia oraz trans­port.

Wszelkie infor­ma­c­je doty­czące prze­biegu zbiór­ki zna­jdziecie na stron­ie www.forum.hejlech.pl oraz pro­filu www.facebook.pl/KibolskiKlubDyskusyjny

 

  BONUS 1259 PLN W STS  Odbierz Freebet 20 zł, 30 zł bez ryzyka i bonus 1200 zł. Typuj mecze Lecha na stronie www.STS.pl

Sponsor serwisu

  BONUS 1259 PLN W STS  

Odbierz 1259 zł i typuj mecze Lecha na www.STS.pl

Kursy na mecze Lecha

Górnik Zabrze - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

30/01/2021 / 20:00

Górnik Zabrze - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

30/01/2021 / 20:00

Górnik Zabrze - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

30/01/2021 / 20:00

Górnik Zabrze - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

30/01/2021 / 20:00

Górnik Zabrze - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

30/01/2021 / 20:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Zagłębie Lubin - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

29/01/2021 / 18:00

Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

29/01/2021 / 20:30

Warta Poznań - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

30/01/2021 / 15:00

Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

30/01/2021 / 17:30

Górnik Zabrze - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

30/01/2021 / 20:00

Zagłębie Lubin - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

29/01/2021 / 18:00

Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

29/01/2021 / 20:30

Warta Poznań - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

30/01/2021 / 15:00

Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

30/01/2021 / 17:30

Górnik Zabrze - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

30/01/2021 / 20:00

Zagłębie Lubin - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

29/01/2021 / 18:00

Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

29/01/2021 / 20:30

Warta Poznań - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

30/01/2021 / 15:00

Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

30/01/2021 / 17:30

Górnik Zabrze - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

30/01/2021 / 20:00

Zagłębie Lubin - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

29/01/2021 / 18:00

Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

29/01/2021 / 20:30

Warta Poznań - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

30/01/2021 / 15:00

Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

30/01/2021 / 17:30

Górnik Zabrze - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

30/01/2021 / 20:00

Zagłębie Lubin - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

29/01/2021 / 18:00

Raków Częstochowa - Pogoń Szczecin

PKO BP Ekstraklasa

29/01/2021 / 20:30

Warta Poznań - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

30/01/2021 / 15:00

Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

30/01/2021 / 17:30

Górnik Zabrze - Lech Poznań

PKO BP Ekstraklasa

30/01/2021 / 20:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress