Zbiórka na Kresy

Zbiórka na Kresy

Wyjątkowo wcześniej,  niż w ubiegłych lat­ach ruszyła akc­ja zbiór­ki artykułów chemicznych orga­ni­zowana przez kiboli dla Rodaków na Kre­sach.

Ubiegłorocz­na poprzecz­ka zaw­ies­zona jest wysoko. Oprócz dużej logisty­cznej akcji na linii Poz­nań-Gdy­nia-Kraków skierowanej na pomoc Polakom na Ukrainie (zwieńc­zonej wyjaz­dem 15 osób z naszych różnych FC, Sekcji i grup). Repor­taż z tych wypraw może­cie zobaczyć pod poniższy­mi linka­mi:

https://www.youtube.com/watch?v=yiaa_ivJGik część I

https://www.youtube.com/watch?v=WO-eAfAQ4sE część II

Na wios­nę włas­ną akcję przeprowadzili Pilscy Patri­o­ci dla pol­skiej szkoły w Moś­ciszkach.

W tym roku planowana jest kon­tynu­ac­ja wspól­nych dzi­ałań w ramach Tri­a­da Kre­som wraz z Arką oraz Cra­cov­ią, a także kole­jny wyjazd pil­s­kich kiboli na Litwę ( już w listopadzie).

Cho­ci­aż bezpośred­nio w samą zbiórkę, a potem wyjazd zaan­gażowanych jest tylko kilka­naś­cie osób, to właśnie dzię­ki Wam uda­je się to wszys­tko zor­ga­ni­zować na poziomie god­nym kibiców Kole­jorza. To Wasze zaan­gażowanie, każ­da ofi­arowana rzecz, wpła­ta na kon­to czy każ­da inna for­ma pomo­cy od lat potwierdza, że Lech Poz­nań god­nie pamię­ta o swoich Rodakach na Kre­sach. A ta pamięć jest czymś czego nie da się zastąpić niczym innym.

Tegorocz­na zbiór­ka ma miejsce właśnie dziś – przed meczem z Wisłą, ale jeszcze się nie kończy!

Każdy kto chci­ał­by włączyć się w pomoc, może to zro­bić w dwo­ja­ki sposób:

  1. a) przekazać swo­ją zbiórkę do 7 listopa­da do następu­ją­cych punk­tów:

1) Sklep TIFO ul. Świę­ty Marcin 45, Pasaż pod Złotą Kulą, pier­wszy lokal, czynne od 11 do 18, w sobotę 10–14.

2) Sklep Nar­o­dowy – ul. Młyńs­ka 6/7, Poz­nań. Czynne poniedzi­ałek-piątek 11–18, sob­o­ta 11–15.

3) Klub Bilar­dowy 9 stóp – ul. Łaci­na 6 i 8, czynne codzi­en­nie od 15.

  1. b) wesprzeć akcję finan­sowo na kon­to:

Sto­warzysze­nie Kibiców Lecha Poz­nań

  1. Buł­gars­ka 17, 60–320 Poz­nań

BANK Pekao SA, numer rachunku: 38 12406524 1111 0010 57771501

KONIECZNIE z dopiskiem Cele statu­towe – Kole­jorz Rodakom na Kre­sach

Za zebrane pieniądze możli­we jest dokupi­e­nie braku­ją­cych pro­duk­tów, a przede wszys­tkim sfi­nan­sowanie trans­portu paczek.

 

Oto lista najbardziej potrzeb­nych artykułów:
1) Proszek do pra­nia (w kar­tonach, w foliowych opakowa­ni­ach, waga nie ma znaczenia, towar defi­cy­towy),
2) Mydło w kostkach (tylko w kostkach, unikamy mydła w płynie),
3) Pas­ta do zębów, szc­zotecz­ki do zębów,
4) Płyny: do naczyń, do płuka­nia, do podłóg, mleczko do czyszczenia – butel­ki max. 2 lit­ry,
5) Szam­pony – butel­ki max. 1 litr,
6) Zmy­wa­ki kuchenne i ścier­ki,
7) Wor­ki na odpady,
8) Kost­ki zapa­chowe do WC.
Ważne: unikamy wszel­kich „psika­ją­cych płynów”. Podana wyżej lista zaw­iera najpotrzeb­niejsze przed­mio­ty do skom­ple­towa­nia paczek, a także uspraw­nia ich pakowa­nia oraz trans­port.

Wszelkie infor­ma­c­je doty­czące prze­biegu zbiór­ki zna­jdziecie na stron­ie www.forum.hejlech.pl oraz pro­filu www.facebook.pl/KibolskiKlubDyskusyjny

 

  BONUS 1259 PLN W STS  Odbierz Freebet 20 zł, 30 zł bez ryzyka i bonus 1200 zł. Typuj mecze Lecha na stronie www.STS.pl

Sponsor serwisu

  BONUS 1259 PLN W STS  

Odbierz 1259 zł i typuj mecze Lecha na www.STS.pl

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress