Zbiórka na Kresy

Zbiórka na Kresy

Wyjątkowo wcześniej,  niż w ubiegłych lat­ach ruszyła akc­ja zbiór­ki artykułów chemicznych orga­ni­zowana przez kiboli dla Rodaków na Kresach.

Ubiegłorocz­na poprzecz­ka zaw­ies­zona jest wysoko. Oprócz dużej logisty­cznej akcji na linii Poz­nań-Gdy­nia-Kraków skierowanej na pomoc Polakom na Ukrainie (zwieńc­zonej wyjaz­dem 15 osób z naszych różnych FC, Sekcji i grup). Repor­taż z tych wypraw może­cie zobaczyć pod poniższy­mi linkami:

https://www.youtube.com/watch?v=yiaa_ivJGik część I

https://www.youtube.com/watch?v=WO-eAfAQ4sE część II

Na wios­nę włas­ną akcję przeprowadzili Pilscy Patri­o­ci dla pol­skiej szkoły w Mościszkach.

W tym roku planowana jest kon­tynu­ac­ja wspól­nych dzi­ałań w ramach Tri­a­da Kre­som wraz z Arką oraz Cra­cov­ią, a także kole­jny wyjazd pil­s­kich kiboli na Litwę ( już w listopadzie).

Cho­ci­aż bezpośred­nio w samą zbiórkę, a potem wyjazd zaan­gażowanych jest tylko kilka­naś­cie osób, to właśnie dzię­ki Wam uda­je się to wszys­tko zor­ga­ni­zować na poziomie god­nym kibiców Kole­jorza. To Wasze zaan­gażowanie, każ­da ofi­arowana rzecz, wpła­ta na kon­to czy każ­da inna for­ma pomo­cy od lat potwierdza, że Lech Poz­nań god­nie pamię­ta o swoich Rodakach na Kre­sach. A ta pamięć jest czymś czego nie da się zastąpić niczym innym.

Tegorocz­na zbiór­ka ma miejsce właśnie dziś – przed meczem z Wisłą, ale jeszcze się nie kończy!

Każdy kto chci­ał­by włączyć się w pomoc, może to zro­bić w dwo­ja­ki sposób:

  1. a) przekazać swo­ją zbiórkę do 7 listopa­da do następu­ją­cych punktów:

1) Sklep TIFO ul. Świę­ty Marcin 45, Pasaż pod Złotą Kulą, pier­wszy lokal, czynne od 11 do 18, w sobotę 10–14.

2) Sklep Nar­o­dowy – ul. Młyńs­ka 6/7, Poz­nań. Czynne poniedzi­ałek-piątek 11–18, sob­o­ta 11–15.

3) Klub Bilar­dowy 9 stóp – ul. Łaci­na 6 i 8, czynne codzi­en­nie od 15.

  1. b) wesprzeć akcję finan­sowo na konto:

Sto­warzysze­nie Kibiców Lecha Poznań

  1. Buł­gars­ka 17, 60–320 Poznań

BANK Pekao SA, numer rachunku: 38 12406524 1111 0010 57771501

KONIECZNIE z dopiskiem Cele statu­towe – Kole­jorz Rodakom na Kresach

Za zebrane pieniądze możli­we jest dokupi­e­nie braku­ją­cych pro­duk­tów, a przede wszys­tkim sfi­nan­sowanie trans­portu paczek.

 

Oto lista najbardziej potrzeb­nych artykułów:
1) Proszek do pra­nia (w kar­tonach, w foliowych opakowa­ni­ach, waga nie ma znaczenia, towar deficytowy),
2) Mydło w kostkach (tylko w kostkach, unikamy mydła w płynie),
3) Pas­ta do zębów, szc­zotecz­ki do zębów,
4) Płyny: do naczyń, do płuka­nia, do podłóg, mleczko do czyszczenia – butel­ki max. 2 litry,
5) Szam­pony – butel­ki max. 1 litr,
6) Zmy­wa­ki kuchenne i ścierki,
7) Wor­ki na odpady,
8) Kost­ki zapa­chowe do WC.
Ważne: unikamy wszel­kich „psika­ją­cych płynów”. Podana wyżej lista zaw­iera najpotrzeb­niejsze przed­mio­ty do skom­ple­towa­nia paczek, a także uspraw­nia ich pakowa­nia oraz transport.

Wszelkie infor­ma­c­je doty­czące prze­biegu zbiór­ki zna­jdziecie na stron­ie www.forum.hejlech.pl oraz pro­filu www.facebook.pl/KibolskiKlubDyskusyjny

 

Kursy na mecze Lecha

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.