03.03.2024, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Raków Częstochowa vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
4dn.4godz.49min.
13.42 X3.42 23.82 Odbierz 330 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

List otwarty kibiców do Prezydenta Miasta Poznania

List otwarty kibiców do Prezydenta Miasta Poznania

Sto­warzysze­nie Kibiców Lecha Poz­nań przesłało do Prezy­den­ta Poz­na­nia Jac­ka Jaśkowia­ka list, który jest odpowiedz­ią na wywiad udzielony przez niego “Gaze­cie Wybor­czej”. Poniżej treść pisma.

List otwarty do Pana Jac­ka Jaśkowia­ka – Prezy­den­ta Mias­ta Poznania

Z zażenowaniem przeczy­tal­iśmy artykuł w piątkowej GW, z którego dowiedzieliśmy się, iż chce nas Pan „dyscy­plinować”. Jeżeli to ma być – jak dowiadu­je­my się z tego samego tek­stu – „zaprosze­nie do dyskusji”, to bardziej wyglą­da to na rzuce­nie rękawicy.

Nie jesteśmy jed­nak zdzi­wieni. Od początku Pańskiej prezy­den­tu­ry odno­towal­iśmy szkalowanie przez Pana środowiska kibiców Lecha Poz­nań jak i samego klubu i lekce­waże­nie kwestii dla nas istot­nych. Wielu z nas ode­brało to jako okazy­wanie pog­a­rdy dla sporej grupy Poz­na­ni­aków, emocjon­al­nie związanych z kibi­cow­aniem Lechowi.

W naszych oczach to nie kibice Lecha, ale Pan szkodzi wiz­erunk­owi mias­ta, lekce­ważąc tak ważne dla tożsamoś­ci Poz­na­nia i Wielkopol­s­ki wydarzenia, jak roczni­ca wybuchu Pow­sta­nia Wielkopol­skiego, uczcze­nie pamię­ci Żołnierzy Wyk­lę­tych czy też poprzez usiłowanie wprowadza­nia utopi­jnych wiz­ji mias­ta bez samo­chodów (intrygu­jące cho­ci­aż­by w kon­tekś­cie Między­nar­o­dowych Targów Poz­nańs­kich i przy­by­wa­ją­cych na nie goś­ci z kra­ju i ze świata).

Nie zgadza­my się z narzu­coną przez Pana nar­racją i przyj­mowaniem przez Pana jako oczy­wis­tego fak­tu, iż na sta­dion­ie Lecha panu­je wsze­chobec­ny rasizm. Oświad­cza­my, że nie dostrzegamy takiego prob­le­mu. Wszelkie wydarzenia, które mogły­by być w taki sposób zin­ter­pre­towane, stanow­ią kro­plę w morzu pozy­ty­wnych sta­dionowych zachowań i nie mogą rzu­tować na wiz­erunek całego środowiska Lecha Poz­nań. Tak samo, jak incy­den­talne przy­pad­ki urzęd­ników miejs­kich dzi­ała­ją­cych niez­god­nie z prawem, nie mogą stanow­ić pod­stawy do for­mułowa­nia oce­ny, że jest to „zor­ga­ni­zowana gru­pa przestępcza”.

Kibice Lecha są m.in. wiodącą stroną trwa­ją­cych obec­nie prac par­la­men­tarnych nad bard­zo potrzeb­ny­mi zmi­ana­mi w Ustaw­ie o Bez­pieczeńst­wie Imprez Masowych. Trud­no nam uwierzyć, że par­la­men­tarzyś­ci zech­cieli­by współpra­cow­ać z zat­wardzi­ały­mi rasis­ta­mi. Raczej świad­czy to o tym, iż przez władze cen­tralne jesteśmy doce­ni­ani, trak­towani poważnie i po partnersku.

Tego samego oczeku­je­my od Prezy­den­ta Poz­na­nia. Jeżeli chce się Pan z nami spotkać i poroz­maw­iać, to proszę nie zaczy­nać od szkalowa­nia nas w medi­ach i ustaw­ia­nia jak ucz­ni­aków w kącie, w celu ich „zdyscy­plinowa­nia”. Jesteśmy poważny­mi ludź­mi i może­my dysku­tować, jed­nak nie z kimś, kto nie tylko kon­sek­went­nie nas ocz­er­nia, ale i lekce­waży wartoś­ci, które są dla nas ważne. Jeżeli chce Pan z nami roz­maw­iać, to prosimy zacząć od spróbowa­nia osiąg­nię­cia choć min­i­mum zau­fa­nia do siebie w naszym środowisku. Może Pan tego dokon­ać zaprzes­ta­jąc szkalowa­nia nas czy cho­ci­aż­by uczest­nicząc w orga­ni­zowanych lub wspier­anych przez nas akc­jach his­to­ryczno — patri­o­ty­cznych, równie ochoc­zo jak uczest­niczy Pan w man­i­fes­tac­jach i demon­strac­jach innych grup społecznych.

Obec­nie Pana akc­ja zaczep­na w postaci wypowiedzi dla GW, stanowi w naszym odbiorze nie próbę naw­iąza­nia dyskusji, ale chęć zbi­cia na nas swo­jego kap­i­tału poli­ty­cznego, na co nie wyrażamy zgody. Nie będziemy dla Pana tram­poliną do zdoby­cia paru dodatkowych punk­tów w son­dażach. Jeżeli zaś fak­ty­cznie chce Pan poważnie i bez uprzedzeń podysku­tować – prosimy się bardziej postarać i zbu­dować ku temu lep­szy klimat.

Z poważaniem, 

Sto­warzysze­nie Kibiców Lecha Poznań

Kursy na mecze Lecha

Volos - OFI Crete

Liga Grecka

28/02/2024 14:00

Asteras Tripolis - Kifisia

Liga Grecka

28/02/2024 14:00

Atromitos Ateny - Lamia

Liga Grecka

28/02/2024 16:00

Panetolikos - Olympiakos Pireus

Liga Grecka

28/02/2024 16:00

Jagiellonia Białystok - Korona Kielce

Puchar Polski

28/02/2024 17:30

Volos - OFI Crete

Liga Grecka

28/02/2024 14:00

Asteras Tripolis - Kifisia

Liga Grecka

28/02/2024 14:00

Atromitos Ateny - Lamia

Liga Grecka

28/02/2024 16:00

Panetolikos - Olympiakos Pireus

Liga Grecka

28/02/2024 16:00

Jagiellonia Białystok - Korona Kielce

Puchar Polski

28/02/2024 17:30

Volos - OFI Crete

Liga Grecka

28/02/2024 14:00

Asteras Tripolis - Kifisia

Liga Grecka

28/02/2024 14:00

Atromitos Ateny - Lamia

Liga Grecka

28/02/2024 16:00

Panetolikos - Olympiakos Pireus

Liga Grecka

28/02/2024 16:00

Jagiellonia Białystok - Korona Kielce

Puchar Polski

28/02/2024 17:30

Volos - OFI Crete

Liga Grecka

28/02/2024 14:00

Asteras Tripolis - Kifisia

Liga Grecka

28/02/2024 14:00

Atromitos Ateny - Lamia

Liga Grecka

28/02/2024 16:00

Panetolikos - Olympiakos Pireus

Liga Grecka

28/02/2024 16:00

Jagiellonia Białystok - Korona Kielce

Puchar Polski

28/02/2024 17:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Stal Mielec - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

28/02/2024 18:30

Cracovia Kraków - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 18:00

Ruch Chorzów - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 20:30

Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 17:30

Stal Mielec - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

28/02/2024 18:30

Cracovia Kraków - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 18:00

Ruch Chorzów - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 20:30

Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 17:30

Stal Mielec - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

28/02/2024 18:30

Cracovia Kraków - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 18:00

Ruch Chorzów - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 20:30

Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 17:30

Stal Mielec - ŁKS Łódź

PKO BP Ekstraklasa

28/02/2024 18:30

Cracovia Kraków - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 18:00

Ruch Chorzów - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

01/03/2024 20:30

Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 15:00

Śląsk Wrocław - Widzew Łódź

PKO BP Ekstraklasa

02/03/2024 17:30

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.