07.12.2023, g. 21:00
Puchar Polski
Arka Gdynia vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
4dn.19godz.18min.
13.90 X3.90 21.55 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Znane firmy bukmacherskie: Świetny kod promocyjny Superbet i genialna oferta Betclic

Znane firmy bukmacherskie: Świetny kod promocyjny Superbet i genialna oferta Betclic

Masz zami­ar zare­je­strować się w Super­bet? A może w grę wchodzi także Betclic? Co na tej płaszczyźnie będzie lep­szym wyborem? Jeśli jeszcze nie znasz odpowiedzi na to pytanie, to świet­nie trafiłeś. W końcu przy­go­towal­iśmy dla Ciebie porów­nanie tych dwóch firm haz­ardowych. Skupil­iśmy się w nim na ofer­owanych pro­moc­jach na start i dostęp­nych wydarzeni­ach do typowania.

Na co możesz liczyć w Superbet?

Ofer­ta pow­ital­na Super­bet robi coraz więk­sze wraże­nie. W końcu jest ona atrak­cyj­na. Jak moż­na zdobyć super­bet kod pro­mo­cyjny? W pier­wszej kole­jnoś­ci należy zare­je­strować się na stron­ie inter­ne­towej Super­bet. Potem musisz dokon­ać depozy­tu. Na wyko­nanie tego kroku masz dwa tygod­nie. Dzię­ki temu możesz zgar­nąć, od pier­wszej wpłaty, 100% do 50 PLN. Mało? Tak naprawdę to dopiero początek. Potem, przez sie­dem dni, możesz grać tak naprawdę bez żad­nego ryzy­ka. Jeśli po zakończe­niu tego okre­su będziesz na minusie, to otrzy­masz zwrot do 500 PLN. Praw­da, że brz­mi atrak­cyjnie? Jakie są zaś warun­ki obro­tu tym bonusem? Trze­ba zagrać za czterokrot­ność przyz­nanej kwoty. Jeśli zatem otrzy­masz 500 PLN, to powinieneś postaw­ić za 2000 PLN itd. Na kuponie muszą zna­j­dować się min­i­mum dwa wydarzenia. Każde mające kurs co najm­niej 1.30. Z kolei łączny kurs nie może być niższy niż 1.80. Pamię­taj, że na wyko­nanie obro­tu masz dokład­nie dwa tygodnie.

Betclic — atrakcyjny bonus na start

Jeśli zaś chodzi o tego buk­machera inter­ne­towego, to ofer­ta także jest hoj­na. Obec­nie możesz zainka­sować cash­back aż do 550 PLN. Co zro­bić, by stać się posi­adaczem tej gotówki? Najpierw trze­ba się zare­je­strować i wpłacić depozyt. Potem musisz zagrać pier­wszy betclic kod pro­mo­cyjny. Jeśli wygrasz, to super. Pieniądze są Two­je. Co dzieje się w tym drugim przy­pad­ku? Jak prze­grasz, to otrzy­mu­jesz zwrot staw­ki. Aż do 550 PLN. Jakie są w tym momen­cie warun­ki obro­tu bonusem? Dość wyma­ga­jące. Na uwol­nie­nie środków masz 30 dni. W tym cza­sie musisz zagrać za ośmiokrot­ność zwróconej staw­ki. Jeśli otrzy­małeś 100 PLN, to należy postaw­ić za 800 PLN itd. To nie wszys­tko. Pamię­taj, że min­i­mal­ny kurs to 2.00. Wyda­je się, że tutaj najwięk­szym wyzwaniem jest dead­line. W końcu 30 dni dla oso­by, która na co dzień pracu­je to jest dość krótki ter­min. Dlat­ego jeśli final­nie zde­cy­du­jesz się na sko­rzys­tanie z tego bonusu, to musisz zaplanować, jak będzie prze­b­ie­gało uwal­ni­an­ie środków. Nie moż­na na pewno wszys­tkiego zostaw­iać na ostat­ni moment. Musisz liczyć się z tym, że nie będzie prą­du, Inter­ne­tu albo kom­put­er Ci się zep­su­je itp. Warto wykon­ać obrót wcześniej i zostaw­ić sobie min­i­mum kil­ka dni luzu.

Gdzie jest lepsza oferta?

Gen­er­al­nie w obu tych fir­ma­ch haz­ardowych wyboru nie braku­je. Do typowa­nia są zatem sporty pop­u­larne, jak i nis­zowe. Tu i tu masz okazję obstaw­iać wydarzenia w try­bie live. Na pewno Betclic wyróż­nia się tym, że jest part­nerem Fame MMA. Jeśli zatem chcesz obstaw­iać wal­ki znanych osób, to warto posi­adać kon­to w tym buk­macherze inter­ne­towym. Kursów, na even­ty pod tym szyl­dem, nie ma bowiem nigdzie indziej!

Fot. wee dezign / shutterstock.com

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.