Fin na celowniku Lecha Poznań

Kasper Hämäläi­nen to kole­jny zawod­nik będą­cy w kręgu zain­tere­sowań Lecha Poz­nań. 26-let­ni Fin wys­tępu­je obec­nie w Djur­gar­dens IF, z którego do stol­i­cy Wielkopol­s­ki trafił Keb­ba Ceesay. Według nie­ofic­jal­nych infor­ma­cji piłkarz wys­tępu­ją­cy na pozy­cji pomoc­ni­ka był już w Poz­na­niu i oglą­dał sta­dion przy Buł­garskiej oraz jego zaplecze.

-Prze­jś­cie do innej ligi europe­jskiej było­by dla niego dobre — mówił agent fińskiego zawod­ni­ka Patrick Mörk. Fin może otrzy­mać zgodę na zmi­anę klubu, ponieważ ten niedawno zatrud­nił Ertona Fejzul­lahu, który ma w nowym sezonie rozpoczy­na­ją­cym się w mar­cu stanow­ić o sile ofen­sy­wnej drużyny ze Sztokhol­mu.

Kon­trakt Hämäläi­ne­na z Djur­gar­dens wygasa 31 grud­nia 2013 roku. W poprzed­nim sezonie zdobył 4 bram­ki. To nie jedyny ofen­sy­wny zawod­nik, którego Lech obser­wował w Szwecji. Latem dążył do zatrud­nienia Waris Abdul Majee­da z Häck­en, który po zakończe­niu bard­zo udanego sezonu (23 gole) przeniósł się do Spar­ta­ka Moskwa. Kole­jnym był , który wys­tępu­je w Kalmar, a w min­ionym sezonie zdobył 14 bramek.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress