Opel Bońkowski partnerem Lecha Poznań

Fir­ma Opel Bońkows­ki został nowym part­nerem moto­ryza­cyjnym Lecha Poz­nań. Logo spon­so­ra nie pojawi się jed­nak na koszulkach klubu.

Karol Klim­czak (Lech Poz­nań):Otrzy­mal­iśmy w ostat­nich dni­ach bar­do dobrą ofer­tę dla piłkarzy i pra­cown­ików, jed­nak żaden z nich nie będzie zoblig­owany do tego, żeby pry­wat­nie jeźdz­ić tymi auta­mi. Mam nadzieje, że w krórtkim okre­sie cza­su walo­ry wiz­erunk­owe i biz­ne­sowo spowodu­ją, że fir­ma Opel Bońkows­ki będzie chci­ała się z nami związać w szer­szym aspekcie biz­ne­sowym, niż w tym, który mamy pod­pisany obec­nie.

Domini­ka Bońskows­ka (Opel Bońkows­ki):Nie wyk­lucza­my szer­szej współpra­cy. To początek naszej dro­gi na razie się poz­na­jey. Musieliśmy otrzy­mać zgodę od Gen­er­als Motors na rozpoczę­cie współpra­cy z Lechem Poz­nań.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress