Pierwszy zimowy transfer Lecha?

Hen­rik Oja­maa może w najbliższym cza­sie zostać zawod­nikiem Lecha Poz­nań — infor­mu­je Radosław Nawrot. Nie­ofic­jal­nie wiado­mo, że “Kole­jorz” zapro­ponował szkock­iemu Moth­er­well, gdzie obec­nie wys­tępu­je tego piłkarz. 21-let­ni Estończyk może wys­tępować na pozy­cji napast­ni­ka, a także skrzy­dłowego i kreaty­wnego pomoc­ni­ka. Kwo­ta trans­fery ma opiewać na 200 tys. euro.

W krótkiej kari­erze zawod­nik wys­tępował już w Anglii, a także Niem­czech i Fin­landii. Od sty­cz­nia 2012 roku jest zawod­nikiem FC Moth­er­well, aktu­al­nego wicelid­era szkock­iej Pre­mier League. Dla swo­jego zespołu zdobył w tym roku osiem bramek. Ostat­nią w listopadzie, gdy jego druży­na wygrała przekonu­ją­co z Inver­ness 1:5, a Estończyk trafił na 1:4.

 

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress