Trałka: Skończyłoby się to katastrofą

W sobot­nim hicie Ekstrak­lasy mis­trz Pol­ski uległ wicemistr­zowi kra­ju 0:2. — My staral­iśmy się nadra­bi­ać charak­terem i walką — powiedzi­ał po spotka­niu kap­i­tan “Poz­nańskiej Loko­mo­ty­wy”.

Legia wyszła na prowadze­nie pod koniec pier­wszej częś­ci spotka­nia. Neman­ja Nikolić w odstępie trzech min­ut dwukrot­nie pokon­ał Jas­mi­na Buri­cia — najpierw wyko­rzys­tał błąd Macie­ja Wilusza, a następ­nie pewnie wyko­rzys­tał jede­nastkę, którą sędzia Marcini­ak podyk­tował po faulu Aziza Tet­te­ha. — Legii  trze­ba odd­ać to, że miała w tym spotka­niu więcej jakoś­ci, co spraw­iło, że stworzyła sobie przez to więcej sytu­acji. My staral­iśmy się nadra­bi­ać charak­terem i walką. Gdy­by nie dwie szy­bko stra­cone bramki, mogłoby być różnie. Padły one jed­nak w krótkim odstępie i całkowicie ustaw­iły spotkanie — przyz­nał po meczu Łukasz Trałka.

Prob­le­my kadrowe Kole­jorza spraw­iły, że tren­er Jan Urban nie mógł sko­rzys­tać do gry z kilku pod­sta­wowych zawod­ników. Za kartki pau­zował Marcin Kamiński, Karol Linet­ty odzysku­je siły po ura­zie, jakiego doz­nał kilka tygod­ni temu (pęknięte żebro), listę kon­tuzjowany­ch uzu­peł­nia jeszcze m.in. Szy­mon Pawłowski. — Nie chcę nas uspraw­iedli­wiać, ani tłu­maczyć w ten sposób porażki. Prob­le­my kadrowe nie pozostały jed­nak bez znaczenia - komen­tu­je defen­sy­wny pomoc­nik mis­trza Pol­ski. — Mamy zupełnie inną sytu­ację niż Legia, ale nie może­my marudz­ić. Nie wszyscy zawod­ni­cy, którzy zagrali w tym meczu byli w pełni gotowi — dodał.

Kole­jorz nie stworzył sobie zbyt wielu okazji, aby zmienić wynik meczu. Legia grała kon­sek­went­nie. - Gdy­byśmy się wyr­wali do przo­du, to szy­bko mogły­by paść kole­jne gole dla Legii i skończyłoby się to katas­trofą. Próbowal­iśmy atakować z głową, kon­tak­towe trafie­nie dałoby nam szan­sę na korzyst­ny wynik. Nie mieliśmy jed­nak odpowied­niej jakoś­ci w ofen­sy­wie — zakończył kap­i­tan Kole­jorza.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress