Zapowiedź meczu: Zagłębie jest nieobliczalne

W piątek na boiska powrócą piłkarze Lecha Poz­nań. Po prz­er­wie na kadrę zagra­ją o ligowe punk­ty z Zagłę­biem Lubin. „Miedziowi” w tym sezonie spisu­ją się bard­zo słabo i zaj­mu­ją dopiero 14. miejsce w tabeli. Z kolei Lech dzię­ki zwycięst­wu z Piastem Gli­wice w ostat­niej kole­jce awan­sował na drugą pozy­cję z punk­tem straty do Legii.

Wicelid­er T-Mobile Ekstrak­lasy ostat­ni raz w Lubinie wygrał w meczu o Super­puchar Pol­s­ki, w którym pokon­ał po rzu­tach karnych Wisłę Kraków. Zagłę­bie na Dia­log Are­nie pokon­ał w sezonie mis­tr­zowskim. Później musi­ał przełknąć gorycz poraż­ki w kwiet­niu 2011 roku, a następ­nie w sierp­niu zad­owolić się tylko remisem, do którego doprowadz­ił efek­townym uderze­niem z dys­tan­su Szy­mon Pawłows­ki.

Zagłę­bie w tym sezonie spisu­je się poniżej oczeki­wań. Co praw­da rozpoczęło sezon z trze­ma ujem­ny­mi punk­ta­mi, ale po sied­miu kole­jkach zdobyło ich zaled­wie pięć i z dorobkiem 2 oczek zaj­mu­je trze­cie miejsce od koń­ca. W sied­miu meczach dwukrot­nie zremisowali i tylko raz wygrali, ale za to z bard­zo dobrze spisu­ją­cym się Piastem Gli­wice. Zremisowali również z Legią, której postaw­ili wysoko poprzeczkę i zagrali dobre spotkanie, a także  Jagiel­lonią po bezbar­wnym spotka­niu.

Sztab szkole­niowy Lecha Poz­nań nie może narzekać na więk­sze prob­le­my kadrowe. Nie wiado­mo czy w tym meczu zagra wraca­ją­cy po meczach reprezen­tacji Luis Hen­riquez. Skom­p­likować się może również sytu­ac­ja Rafała Murawskiego, który dopiero dzisi­aj może zagrać prze­ci­wko Anglii. Ze wzglę­du na zaw­iesze­nie w Lubinie nie zagra również Mateusz Możdżeń, który powró­ci do kadry zespołu na spotkanie z Jagiel­lonią. Poza tą trójką wszyscy są do dys­pozy­cji tren­era. Do pełni tren­ingów wró­cił już Manuel Arbole­da, więc szkole­niowiec ma duży kom­fort wyboru składu na piątkowe spotkanie.

Tren­er Pavel Hapal również ma duży kom­fort. Kon­tuzjowany Łukasz Hanzel, który pauzu­je z powodu zapale­nia stawu kolanowego, a także Csa­by Hor­vatha, który ma zła­maną rękę Pozostali piłkarze są do dys­pozy­cji szkole­niow­ca.

Ewen­tu­alne zwycięst­wo w meczu z Zagłę­biem będzie bard­zo ważne dla układu tabeli w najbliższym cza­sie. Różnice punk­towe w tabeli T-Mobile Ekstrak­lasy cały czas są niewielkie i choć dzisi­aj Lech zaj­mu­je wysok­ie drugie miejsce, to po tym meczu może spaść na szóste miejsce.

Początek meczu w piątek o godz. 20:45.

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress