Arajuuri: Dzisiaj po prostu przeszli samych siebie!

Arajuuri: Dzisiaj po prostu przeszli samych siebie!

W sobot­ni wieczór reprezen­tac­ja Pol­s­ki pode­j­mowała we Wrocław­iu kadrę Fin­landii. Podopieczni selekcjon­era Adama Nawał­ka wygrali 5:0. W wyjś­ciowym składzie zespołu Kra­ju Tysią­ca Jezior wys­tąpił stop­er Kole­jorza Paulus Arajuuri.

Michał Perzanows­ki: Ober­wałeś nieco od pol­s­kich zawod­ników, więc od razu zapy­tam, jak Two­ja ręka?

Paulus Ara­ju­uri (obroń­ca reprezen­tacji Fin­landii i Lecha Poz­nań): Wszys­tko jest w porząd­ku, nie ma nawet o czym mówić. Nie sądzę, żeby cokol­wiek się z nią stało, bolało tylko przez chwilę, ale potem ulżyło i bez żad­nego prob­le­mu dokończyłem mecz.

Jak Ci się grało prze­ci­wko takim zawod­nikom jak Robert Lewandows­ki, czy Arka­diusz Milik?

Robert nie zagrał dłu­go, ale mimo to zdołał wypra­cow­ać sobie kil­ka dobrych sytu­acji. Milik tak samo kil­ka razy nas pos­traszył. Odpowiem więc za całą drużynę, ponieważ jako całość zaw­iedliśmy. Pola­cy zagrali dzisi­aj bard­zo dobre spotkanie, sami dzi­wiliśmy się, że potrafią grać taką piłkę. Jeszcze wczo­raj wiedzieliśmy, że to solid­na ekipa, ale dzisi­aj po pros­tu przes­zli samych siebie!

A jak ocenisz postawę Waszego zespołu w tym spotkaniu?

Popełnil­iśmy mnóst­wo błędów tak­ty­cznych, jak choć­by niezbyt agresy­wnie pod­chodzil­iśmy do rywala. Były momen­ty, kiedy doskaki­wal­iśmy, ale to nie wystar­czyło, Pola­cy wychodzili spod pressin­gu i byli prak­ty­cznie pod naszą bramką. Szy­bko strzelone bram­ki w krótkim odstępie przez Polaków ustal­iły więc mecz, a potem było już tylko gorzej. Po stra­conej bram­ce nie potrafil­iśmy wró­cić do tego, co zakładal­iśmy sobie przed meczem. Tak naprawdę prze­gral­iśmy ten mecz już w pier­wszej połowie, dlat­ego tak jesteśmy ter­az rozczarowani swo­ją postawą.

Więc jakie wnios­ki po tym meczu?

Musimy powiedzieć sobie, że też jesteśmy w stanie osią­gać takie wyni­ki jak Pol­s­ka, ponieważ wcale nie jesteśmy słabą drużyną. Po dzisiejszym meczu usiądziemy razem i przeanal­izu­je­my sobie dokład­nie wszys­tko, co złe i postaramy się to wye­lim­i­nować. Za nami cięż­ki dzień, bo zdal­iśmy sobie sprawę, jak wiele musimy się jeszcze nauczyć. Oczy­wiś­cie wielkie grat­u­lac­je dla Polaków.

Znasz kilku zawod­ników z Ekstrak­lasy, którzy grali prze­ci­wko Tobie. Czy nie powin­no być w takim razie łatwiej?

Pił­ka to taki sport, że liczy się siła całej drużyny, a nie tylko indy­wid­u­alne umiejęt­noś­ci. Moż­na powiedzieć, że pol­s­ka liga to coś zupełnie innego od reprezen­tacji. Tutaj wszyscy wspina­ją się na wyżyny swoich umiejęt­noś­ci, dlat­ego nie liczy się to, czy ktoś jest z ekstrak­lasy, czy gra gdzieś indziej w Europie.

W elim­i­nac­jach do Euro 2016 grałeś prze­ci­wko Irlandii Północ­nej, która jest rywalem Polaków na turnieju finałowym. Według Two­jej opinii, kto jest lep­szy i kto mógł­by wygrać w bezpośred­nim starciu?

Gdy­by mecz miał­by odbyć się dziś, to Pol­s­ka na pewno by to wygrała. Nasi dzisiejsi rywale są w bard­zo dobrej formie, potwierdza­ją to w każdym meczu i zro­bili ogromne postępy w swo­jej grze. Irlan­dia Północ­na to również sil­ny zespół i na pewno nie moż­na ich zlekce­ważyć. Ja, jako zawod­nik Fin­landii, mogę tylko powiedzieć, że jestem rozczarowany tym, że nie wys­tąpimy na Euro, bo na pewno chcielibyśmy się pokazać z lep­szej strony niż dziś.

Czy druży­na Fin­landii jest gotowa na elim­i­nacji do Mundi­alu w Rosji, czy trze­ba ją dopiero zbudować?

Przed nami dłu­ga dro­ga. Oczy­wiś­cie mamy kilku piłkarzy na dobrym poziomie i trzon dużo się nie zmieni. Na pewno musimy popra­cow­ać nad tak­tyką, ponieważ mamy duże bra­ki w tym i w dodatku nie potrafimy odpowiedzieć na to, co dzieje się na boisku. Nasza pra­ca miała przynieść efekt już w meczu z Pol­ską, ale nieste­ty, musimy pra­cow­ać jeszcze więcej.

Z Wrocław­ia,

Michał Perzanows­ki

Kursy na mecze Lecha

FC Dallas - St. Louis City SC

MLS

16/06/2024 02:30

Colorado Rapids - Austin FC

MLS

16/06/2024 03:30

Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City

MLS

16/06/2024 04:30

San Jose Earthquakes - FC Cincinnati

MLS

16/06/2024 04:30

Seattle Sounders - Minnesota United

MLS

16/06/2024 04:30

FC Dallas - St. Louis City SC

MLS

16/06/2024 02:30

Colorado Rapids - Austin FC

MLS

16/06/2024 03:30

Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City

MLS

16/06/2024 04:30

San Jose Earthquakes - FC Cincinnati

MLS

16/06/2024 04:30

Seattle Sounders - Minnesota United

MLS

16/06/2024 04:30

FC Dallas - St. Louis City SC

MLS

16/06/2024 02:30

Colorado Rapids - Austin FC

MLS

16/06/2024 03:30

Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City

MLS

16/06/2024 04:30

San Jose Earthquakes - FC Cincinnati

MLS

16/06/2024 04:30

Seattle Sounders - Minnesota United

MLS

16/06/2024 04:30

FC Dallas - St. Louis City SC

MLS

16/06/2024 02:30

Colorado Rapids - Austin FC

MLS

16/06/2024 03:30

Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City

MLS

16/06/2024 04:30

San Jose Earthquakes - FC Cincinnati

MLS

16/06/2024 04:30

Seattle Sounders - Minnesota United

MLS

16/06/2024 04:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.