Bakero: Spodziewamy się wysokiego pressingu

Jose Mari Bakero ma spore prob­le­my przed spotkaniem z Górnikiem. Kil­ka urazów, a także brak kibiców mogą wpłynąć na wynik meczu. — Musimy zagrać z ambicją, ochotą i dużą wolą wal­ki - mówił na kon­fer­encji przed meczem, opiekun Lecha.

 

Nigdy wcześniej nie spotkałem się z taką sytu­acją. Nasi kibice są fan­tasty­czni, więc dla nas to dzi­w­na sytu­ac­ja i olbrzymia stra­ta – komen­tu­je zamknię­cie sta­dionu na mecz z Górnikiem, tren­er Lecha.

– Nie będę oce­ni­ał tej sytu­acji, ale będzie miała ona negaty­wny wpływ na zawod­ników. Mamy za sobą ciężkie chwile i czeka nas niełatwy mecz. Wina nie leży po naszej stron­ie, ale musimy za nią cier­pieć. Gra­jąc na włas­nym sta­dion­ie zawsze liczymy na dop­ing kibiców. Jutro będzie dzi­wnie – przyznał.

Jose Mari Bakero zaz­naczył, że po meczu finałowym Pucharu Pol­s­ki, niek­tórzy z piłkarzy doz­nali urazów. – Nie najlepiej po meczu z Legią wyglą­da Injac, praw­dopodob­nie od początku nie zagra Muraws­ki. Dzisi­aj musimy przeanal­i­zować sytu­ację i stan fizy­czny piłkarzy – zaz­naczył szkoleniowiec.

Pod­kreślił on także, że jest zad­owolony z postawy kilku zawod­ników. – Do dys­pozy­cji wraca Kiełb, coraz lep­iej wyglą­da­ją Rud­nevs i Wojtkowiak – mówi. – Nie do koń­ca waż­na jest pier­wsza jede­nast­ka, licz się także rezerwa.

Wysoką for­mę prezen­tu­ją piłkarze Górni­ka, którzy w tej chwili zna­j­du­ją się na wyższej, niż Lech, pozy­cji. – Spodziewamy się wysok­iego pressin­gu. Górnik to druży­na gra­ją­ca agresy­wną piłkę, z druży­na­mi, które liczą się w walce o tytuł i czołowe lokaty w lidze. Ich fut­bol jest fizy­czny, jeżeli wejdziesz w ich grę, to cięż­ki to wyglą­da – oce­nia Bakero. – My mamy swo­ją jakość, świet­nych piłkarzy i musimy pode­jść do spotka­nia tak, jak ostat­nio i starać się dyk­tować warun­ki – dodaje.

- Ter­az gral­iśmy bard­zo dobry mecz, jeden z lep­szych w tym sezonie, ale zabrakło szczęś­cia. W tym sezonie musimy szukać sta­bi­liza­cji w tych sześ­ciu meczach i sezon zakończyć na możli­wie wysokim miejs­cu. Finał był dla nas sporym ciosem, po którym ciężko jest się nam poz­bier­ać, ale jesteśmy pro­fesjon­al­is­ta­mi. Jako tren­er muszę z wszys­t­kich wykrze­sać co się da: indy­wid­u­al­nie i kolektywnie.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress