Bakero zadowolony z Wilka. Czy słusznie?

Jakub Wilk nie rozpoczął dobrze nowego sezonu. Kry­tykowany jest za słabe przy­go­towanie fizy­czne, ale również obar­czany stratą dwóch punk­tów w Lubinie. Wtedy bowiem nie wyko­rzys­tał świet­nej sytu­acji na 2: 0, która później obró­ciła się prze­ci­wko Lechowi. Przed tygod­niem również zmarnował bard­zo dobrą sytu­ację. Swo­je­mu podopieczne­mu w pełni ufa jed­nak Jose Mari Bakero.

- Zawsze pow­tarza­łem, że Wilk dużo wnosi tak­ty­cznie. To bard­zo zdyscy­plinowany piłkarz, który z kole­jnym spotka­ni­a­mi daje więcej drużynie, a jego wyda­jność jest więk­sza – kom­ple­men­tu­je pomoc­ni­ka trener.

Fak­ty jed­nak mówią same za siebie. Wilk jest najczęś­ciej zmieni­anym zawod­nikiem. Do tej pory tylko raz wytrzy­mał fizy­cznie całe spotkanie. W opinii szkole­niow­ca Lecha, for­ma tego piłkarza jest coraz wyższa.

- Fizy­cznie wyglą­da bard­zo dobrze, ma dobre dośrod­kowa­nia. Stop­niowo wraca do swo­jej wysok­iej dys­pozy­cji. Kuba jest również zawod­nikiem, które­mu powierzam tak­ty­cznie dużo zadań, a wywiązu­je się z nich dobrze. Być może nie widać tego na boisku, ale jestem z niego zad­owolony – oce­nia Jose Mari Bakero.

Więc, jak to jest z tym Wilkiem?

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress