03.06.2023, g. 00:40
MLB
Miami Marlins vs Oakland Athletics
Do meczu pozostało:
0dn.12godz.40min.
11.58 X9.40 22.85 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Bednarek: Mam nadzieje, że w dobrych nastrojach wrócimy do Poznania

Bednarek: Mam nadzieje, że w dobrych nastrojach wrócimy do Poznania

Przed ostat­nim ligowym spotkaniem sezonu 2016/2017 Kole­jorz nadal ma szan­sę, by sięgnąć po mis­tr­zows­ki tytuł. Nie jest to jed­nak w pełni zależne tylko od nich samych — żeby tak się stało potrzeb­ne jest zwycięst­wo Lechii Gdańsk nad Legią Warsza­wa. - Nasze mis­tr­zost­wo jest realne. Inaczej byśmy nie jechali o Białegos­toku. Na treningach daje­my z siebie wszys­tko, szli­fu­je­my ostat­nie aspek­ty tech­niczne by pokazać, że zasługu­je­my na mis­tr­zost­wo. Mam nadzieje, ze w dobrych nas­tro­jach wrócimy do Poz­na­nia - komen­tu­je tę sprawę obroń­ca Lecha, Jan Bednarek.

W ostat­nich dni­ach wiele pisało się o Kole­jorzu w kon­tekś­cie nies­portowym. W medi­ach zawrza­ło po meczu min­ionej kole­j­ki prze­ci­wko Wiśle Kraków, kiedy to na przed­mec­zową roz­grzewkę nie wyszedł kap­i­tan Łukasz Trał­ka oraz Marcin Robak. — O szczel­noś­ci naszej szat­ni decy­du­je to co pokazu­je się w medi­ach. Jedyne co się zgadza to fakt, że Łukasz nie ma opas­ki. Pomi­mo to jest on dla nas lid­erem. Jest on moim dobrym kolegą nie tylko w drużynie, ale też w życiu pry­wat­nym. To co się dzieje w naszej szat­ni jest w normie. Wyjaśnil­iśmy sobie wszys­tko i ter­az w dobrych nas­tro­jach szyku­je­my się do poje­dynku z Jagiel­lonią - mówi “Bedi”.

Lechi­ci w tym sezonie prze­grali z Jagiel­lonią już dwukrot­nie. Po stron­ie poz­na­ni­aków nie są też statysty­ki — wyraźnie wskazu­ją one, że w obec­nych roz­gry­wkach w kluc­zowych spotka­ni­ach zdobyli oni zaled­wie 4 punk­ty. - Tak się składało, że z tymi druży­na­mi tra­cil­iśmy punkt. Nie sku­pi­amy się na tym, ze gramy z Jaga, z która prze­gral­iśmy juz dwukrot­nie. Mamy ważny mecz ligowy i liczy się to by wygrać. Jagiel­lonia ma dobrych zawod­ników. Fiodo­ra Cerny­cha znam jeszcze z cza­sów gry w Łęcznej. Będziemy musieli zwró­cić uwagę zarówno na niego jak i na Cil­iana Sheri­dana. Jeśli jed­nak zagramy w defen­sy­wie tak jak sobie planu­je­my to nie spraw­ią nam oni prob­lemów - deklaru­je pewnie wychowanek Kolejorza.

Tuż po zakończe­niu obec­nego sezonu Bed­nar­ka, Kędziorę oraz Kow­nack­iego czeka­ją przy­go­towa­nia do Mis­tr­zostw Europy do lat 21, które to w tym roku odbędą się w naszym kra­ju. Do kadry Marci­na Dorny dołączyli także tak doświad­czeni gracze jak Karol Linet­ty czy też Bar­tosz Kapust­ka — obaj mają już za sobą wys­tępy w dorosłej reprezen­tacji Pol­s­ki prowad­zonej przez Adama Nawałkę. Udzi­ał w tym turnieju mieli także wziąć Arka­diusz Milik oraz Piotr Zielińs­ki, lecz zgody na to nie wyraz­iło Napoli. - To jest decyz­ja Arka Mili­ka i Pio­tra Zielińskiego oraz ich klubu. Byli­by oni wzmoc­nie­niem, jed­nak są też w kadrze chłopa­cy, którzy są w składzie na stałe i na pewno będą oni chcieli wyko­rzys­tać swo­ją szan­sę.  Z kadrą mamy zami­ar dojść do finału, który ma miejsce 30 czer­w­ca, a puchary star­tu­ją dzień wcześniej. Może być to ciężko pogodz­ić szczegól­nie fizy­cznie. Myślę jed­nak, że wtedy w Poz­na­niu będą zawod­ni­cy, którzy będą w stanie wal­czyć o puchary. Jeśli chodzi o powołanie do pier­wszej reprezen­tacji to dochodz­iły do mnie jakieś syg­nały, lecz głównie od zna­jomych — zakończył swo­ją wypowiedź Bednarek.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.