Bjelica: Czekamy na perfekcyjne spotkanie w naszym wykonaniu

Bjelica: Czekamy na perfekcyjne spotkanie w naszym wykonaniu

Przed niedziel­nym klasykiem w dobrej sytu­acji kadrowej zna­j­du­je się tren­er Nenad Bjel­i­ca. Ma on do dys­pozy­cji praw­ie wszys­t­kich zawod­ników. — Oprócz Nick­iego Bille wszyscy zawod­ni­cy są do mojej dys­pozy­cji. W tygod­niu Marcin Robak trenował indy­wid­u­al­nie, ale w dal­szej częś­ci tygod­nia uczest­niczył w nor­mal­nych zaję­ci­ach z zespołem. Jest gotowy, by zagrać prze­ci­wko Legii - infor­mu­je szkole­niowiec Kolejorza.

 W poprzed­niej kole­jce Lot­to Ekstrak­lasy żad­na z ekip nie zach­wyciła swo­ją grą — Warsza­w­ia­cy polegli w spotka­niu prze­ci­wko Pogo­ni Szczecin, zaś Lech w ostat­nich min­u­tach wypuś­cił zwycięst­wo w meczu z Wisłą Kraków. — Być może powo­dem słab­szej dys­pozy­cji w meczu z Wisłą była obniż­ka formy fizy­cznej zawod­ników. W pier­wszej jede­nastce zagrało aż pię­ciu reprezen­tan­tów kra­jów. Chce­my popra­cow­ać nad tą grupą zawod­ników. Może ta dodatkowa pra­ca, którą z nimi wykon­al­iśmy to było dla nich za dużo, a to jasne ze jeśli 5 zawod­ników kluc­zowych nie jest w opty­mal­nej formie to nie może wszys­tko funkcjonować - tłu­maczy Bjelica.

Na pomec­zowej kon­fer­encji pra­sowej po spotka­niu z Wisłą szkole­niowiec Lecha ocenił ten mecz jako najsłab­sze 90 min­ut, jakie roze­grali piłkarze pod jego wodzą. — Jako tren­er zawszę chcę zwycięst­wa, a także chce takiej gry jak pod­czas meczu w Gdańsku. Nie mogę być jed­nak zad­owolony po meczu w którym nie zdoby­wamy kom­ple­tu punk­tów. Czekamy na per­fek­cyjny mecz w naszym wyko­na­niu, kiedy to połączymy piękną grę z dobrym wynikiem. Do tej pory nie udało się tego zro­bić, jed­nak mam nadzieję, że stanie się to jak najszy­b­ciej - zdradza swo­je oczeki­wa­nia wobec zawod­ników Chorwat.

- Chce­my zdobyć w tym sezonie albo pier­wsze, drugie lub trze­cie miejsce. Mamy jed­nak maksy­malne cele, a takim mak­si­mum jest mis­tr­zost­wo - kończy.

Kursy na mecze Lecha

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Niemcy - Szkocja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

14/06/2024 21:00

New York City FC - Columbus Crew

MLS

15/06/2024 01:30

Salwador - Peru

Mecz towarzyski

15/06/2024 02:30

Węgry - Szwajcaria

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 15:00

Hiszpania - Chorwacja

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

15/06/2024 18:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.