Burić: Każdy wie jak gra się na Bałkanach

Burić: Każdy wie jak gra się na Bałkanach

W II rundzie elim­i­na­cyjnej Ligi Mis­trzów, Lech Poz­nań zmierzy się z FK Sara­je­vo. Jas­min Burić nie ukry­wa, że chci­ał trafić na boś­ni­acką drużynę.

FK Sara­je­vo jest najtrud­niejszym rywalem, na jakiego Lech Poz­nań mógł trafić na tym etapie roz­gry­wek. – Ja oso­biś­cie chci­ałem traw­ić na FK Sara­je­wo, bo marzyło mi się, aby zagrać u siebie. Cieszę się z naszego prze­ci­wni­ka. Moim zdaniem czeka nas bard­zo trudne spotkanie. Każdy wie, jak gra się na Bałkanach. Będzie naprawdę ciężko. Musimy kon­trolować prze­bieg spotka­nia. Należy zachować spokój. To trud­ny ryw­al, ale będzie dobrze – zaz­naczył Jas­min Burić. — Dla nas nie ma znaczenia, z kim gramy. Musimy skupić się na sobie. Mam nadzieję, że sobie poradz­imy – dodał.

Bramkarz Kole­jorza gra­jąc w barwach NK Čelik Zeni­ca rywal­i­zował z drużyną ze stol­i­cy Bośni i Herce­gowiny. — Grałem z nimi dwa razy – u nas wygral­iśmy, tam prze­gral­iśmy. NK Čelik Zeni­ca i FK Sara­je­wo to boś­ni­ack­ie Lech Poz­nań – Legia Warszawa. 

Kil­ka godzin po losowa­niu w boś­ni­ac­kich medi­ach aż roiło się od anal­izy Lecha Poz­nań. Na ofic­jal­nej stron­ie inter­ne­towej klubu moż­na było przeczy­tać m. in. o najlep­szych strzel­cach Kole­jorza czy tak­tyce drużyny. — W Bośni już przy­go­towu­ją się do tego spotka­nia. Ostat­ni raz Sara­je­wo w o Ligę Mis­trzów grało dziewięć lat temu. Tam będzie głośny dop­ing. Myślę, że będzie około 20–25 tysię­cy ludzi na try­bunach. Piłkarze czu­ją dużą presję kibiców. Musimy w pier­wszym meczu osiągnąć dobry wynik – przyz­nał bramkarz Lecha.

Bałkany mają wielu utal­en­towanych zawod­ników, którzy reg­u­larnie wys­tępu­ją w najlep­szych lig­ach europe­js­kich, cho­ci­aż­by w Bun­deslidze. — Boś­nia ma 4 mil­iony mieszkańców i sporo piłkarzy gry zagranicą. Nasz kraj, całe Bałkany mają wielu utal­en­towanych sportow­ców. Ter­az Ser­bia w U‑20 wygrała z Brazylią – ocenił. — Pol­s­ka liga jest dużo lep­sza niż boś­ni­ac­ka. FK Sara­je­wo poszło moc­no do przo­du przez ostat­nie dwa lata, zro­bili ogrom­ny postęp. Za pięć lat mogą być bard­zo moc­ni w Europie – dodał Burić.

Pod­czas spotka­nia z Lechią Gdańsk w ubiegłym sezonie bramkarz Lecha doz­nał kon­tuzji, która wyk­luczyła go z gry w ostat­nich kole­jkach Ekstrak­lasy. — Z moim zdrowiem jest już dużo lep­iej. W poniedzi­ałek rano miałem bada­nia kon­trolne. Obec­nie pracu­je indy­wid­u­al­nie. Wracam do zdrowia. Jeśli zacznę trenować ter­az, to mam szanse, aby zagrać w Sara­jew­ie – zaz­naczył.

W kulu­arach mówi się, że latem do Poz­na­nia ma trafić nowy bramkarz. Rywal­iza­c­ja między golkipera­mi Kole­jorza jeszcze bardziej by wzrosła. – Ja zapraszam. Dla mnie nie ma żad­nego prob­le­mu, żeby Lech miał nowego bramkarza – zakończył.

ejberempire

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress