Czy to juz dramat?

Obec­na sytu­ac­ja Lecha jest kry­ty­cz­na. Moż­na by powiedzieć, że jest trag­icznie, sytu­ac­ja nie napawa optymizmem, ale czy to już dra­mat? Gdy­byśmy stwierdzili, że tak właśnie jest, to moglibyśmy patrzeć na przyszłość z nadzieją na lep­sze jutro.

Dra­maty, szczegól­nie te z anty­cznej Grecji, mają to do siebie, że dzielą się na trzy etapy. Pier­wszym jest wprowadze­nie, przed­staw­ie­nie sytu­acji i relacji pomiędzy bohat­era­mi. W przy­pad­ku Lecha moglibyśmy stwierdz­ić, że ten rozdzi­ał mamy już za sobą, ponieważ każdy z nas zda­je sobie sprawę z tego, że wyni­ki, a także gra są bard­zo słabe.

Kole­jnym, kluc­zowym i charak­terysty­cznym dla dra­matu jest moment tzw. kathar­sis, czyli oczyszczenia sytu­acji, wyjaśnienia jej i pod­ję­cia z per­spek­ty­wy rozwiąza­nia akcji jakiejś wiążącej decyzji. Za taką moż­na uznać tę doty­czącą przyszłoś­ci opieku­na pier­wszego zespołu, jed­nak zau­fanie, jakim został on obdar­zony sug­erować może, że niewiele uleg­nie zmianie.

Po kathar­sis wszys­tko, przy­na­jm­niej w starożyt­nej Grecji, ule­gało zmi­an­ie. Źli bohaterowi zostawali ukarani za swo­je naganne postępowa­nia, a zwyciężało dobro. Czy tak jed­nak jest w przy­pad­ku „Kole­jorza”? Czy dobry wynik, wygra ze złym? To leży już w kwestii zarzą­du. Tak samo, jak to czy obec­na sytu­ac­ja jest dra­matem czy doprowadz­iła nas do stanu con­stans, do którego win­niśmy się przyzwyczaić.

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Legia Warszawa - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Śląsk Wrocław - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Wisła Kraków - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Legia Warszawa - Wisła Płock

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Śląsk Wrocław - Warta Poznań

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Wisła Kraków - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

23/07/2021 / 18:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress