01.10.2022, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Legia Warszawa
Do meczu pozostało:
3dn.15godz.22min.
12.07 X3.45 23.58 Odbierz 830 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Czy to wystarczy aby zachęcić kibiców?

Kibice Lecha zas­tanaw­iali się zapewne, jaką niespodziankę związaną z obniżka­mi cen, zapro­ponu­ją im władze klubu. Ceny kar­netów oraz biletów są fak­ty­cznie korzyst­niejsze dla sym­pa­tyków „Kole­jorza”, jed­nak pozosta­je pytanie czy ta decyz­ja będzie gwaran­tem zwięk­szenia liczy widzów na stadionie.

Ta w rundzie jesi­en­nej była zatr­waża­ją­co niska, momen­ta­mi nawet jed­na z niższych odkąd hold­ing Ami­ca zain­west­ował w Lecha. Kibice bojko­towali mecze ze wzglę­du na protest, inni byli zaw­iedzeni słabą grą drużyny, a pozostali cena­mi. Ten ostat­ni ele­ment został poniekąd rozwiązany, ale nie wiado­mo, który z powyższych miał najwięk­sze znacze­nie na małą liczbę kibiców na stadionie.

W to, że potenc­jał jest znacznie wyższy przekon­al­iśmy już nie raz. Wielokrot­nie kole­j­ki po bile­ty były więk­sze niż ich licz­ba, a sym­pa­ty­cy Lecha od kas odchodzili z pusty­mi ręko­ma. Coś trze­ba było zro­bić, aby zachę­cić kibiców do przyjś­cia na sta­dion. Zmieniono więc ceny wejściówek.

Kole­jorz” jed­nak rozczarował jesienią i nie zmienią tego dwa ostat­nie wygrane mecze, nota bene z jed­ny­mi z najsłab­szych zespołów ligi. Trud­no więc przewidzieć czy sym­pa­ty­cy Lecha zau­fa­ją i kupią więcej niż jesienią biletów, dadzą wotum zau­fa­nia tren­erowi, piłkar­zom i wład­zom klubu, czy wstrzy­ma­ją się z decyz­ja­mi doty­czą­cy­mi zakupu biletów do cza­su roze­gra­nia pier­wszych spotkań.

Inną kwest­ią jest postać tren­era, przez wiele osób postrze­gana negaty­wnie. Na to skła­da się kil­ka kwestii na czele z efek­ty­wnoś­cią pra­cy Hisz­pana, który mimo tego, że dobrze zaczął sezon, to jesień skończył tak, jak poprzed­nie roz­gry­w­ki – na 5 miejs­cu. To zbyt mało, aby zaspokoić aspirac­je kibiców. Ci oczeku­ją zwycięstw, tym bardziej, że zespół posi­a­da potenc­jał, dzię­ki które­mu o takie lokaty bić się możemy.

Co władze Lecha zro­bić powin­ny wiedzą one same. Zde­cy­dowały się na jeden krok, ale w zanadrzu mają jeszcze inny, który real­nie może wpłynąć na trze­ci. Każdy z nich ma duże znacze­nie związane z liczbą widzów na sta­dion­ie. Zmienić ceny jest najłatwiej. Gorzej tren­era, a ta zmi­ana może przynieść efekt w postaci lep­szej gry. Niskie ceny, lep­szy tren­er, lep­sze wyni­ki – to na pewno będzie wystar­cza­jącą reklamą, aby odwiedz­ić Bułgarską.

Kursy na mecze Lecha

Lech Poznań - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

01/10/2022 / 17:30

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

09/10/2022 / 17:30

Lech Poznań - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

01/10/2022 / 17:30

Lech Poznań - Radomiak Radom

PKO BP Ekstraklasa

09/10/2022 / 17:30

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Radomiak Radom - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

30/09/2022 / 18:00

Wisła Płock - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

30/09/2022 / 20:30

Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

01/10/2022 / 15:00

Lech Poznań - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

01/10/2022 / 17:30

Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

01/10/2022 / 20:00

Radomiak Radom - Cracovia Kraków

PKO BP Ekstraklasa

30/09/2022 / 18:00

Wisła Płock - Piast Gliwice

PKO BP Ekstraklasa

30/09/2022 / 20:30

Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin

PKO BP Ekstraklasa

01/10/2022 / 15:00

Lech Poznań - Legia Warszawa

PKO BP Ekstraklasa

01/10/2022 / 17:30

Pogoń Szczecin - Lechia Gdańsk

PKO BP Ekstraklasa

01/10/2022 / 20:00

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.