03.06.2023, g. 00:40
MLB
Miami Marlins vs Oakland Athletics
Do meczu pozostało:
0dn.6godz.55min.
11.58 X9.40 22.85 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Do Szczecina po pierwsze zwycięstwo

Do Szczecina po pierwsze zwycięstwo

Lechi­ci roze­gra­ją dzisi­aj trze­ci mecz w Ekstrak­lasie w ramach grupy mis­tr­zowskiej. Kole­jny raz “Kole­jorz” powal­czy o trzy punk­ty, których w poprzed­nich dwóch meczach z Legią i Piastem nie udało się zdobyć. O tym, że dzisiejszy mecz nie będzie łatwiejszy od dwóch poprzed­nich pod­kreśla tren­er Urban, który mówi, że w Polsce nie ma łatwego rywala: W grupie mis­tr­zowskiej nie może­my myśleć o łatwym rywalu. Cho­ci­aż­by Ruch z Legią pokazał, że każdy może stracić punk­tów. W dużej mierze nasza przyszłość zależy od innych rywali. Trud­no cokol­wiek mówić tylko o naszym poje­dynku z Pogo­nią — powiedzi­ał tren­er Urban.

Do Szczeci­na nie pojechali m.in. Marcin Robak, który nie jest jeszcze gotowy na grę, jak również Paulus Ara­ju­uri, który z Pogo­nią pauzu­je za kart­ki: Paulus za kart­ki. Marcin Robak jeszcze nie jest gotowy. Sisi także nie pojedzie. Z pozostałych trze­ba stworzyć 18. jeśli mówię o rotac­jach to nie mogę myśleć tylko o następ­nym spotka­niu. Z Piastem nie zmieniłem składu, bo wiedzi­ałem jak ważne to jest spotkanie. Musimy rotować skła­dem, bo zaraz znowu mamy Legię w Pucharze Pol­s­ki. Mecz z Piastem kosz­tował nas bard­zo dużo — mówił tren­er Lecha.

Warto zaz­naczyć, że ostat­nie dwa spotka­nia z Pogo­nią kończył się raz zwycięst­wem rywala, raz lechitów. W listopadzie jadąc do Szczeci­na “Kole­jorz” pokon­ał Por­tow­ców 2:0. Na listę strzel­ców zapisali się wów­czas Darko Jevtić i Łukasz Trał­ka. Tych dwóch zawod­ników, jeśli nic nagłego się nie stanie, na pewno zobaczymy dzisi­aj na boisku. Trze­ba naw­iązać również do podopiecznych tren­era Mich­niewicza, który pod swo­ją wodzą ma m.in. byłego lechitę, Rafała Murawskiego, który obec­nie jest najlep­szym strzel­cem w Szczecinie: Nie trze­ba wielce anal­i­zować Pogo­ni, żeby wiedzieć, że Muraws­ki to pier­ws­zo­planowa postać tego zespołu. Zobaczymy jak Rafał wytrzy­ma trze­ci mecz z rzę­du. Mamy w środ­kowej stre­fie zawod­ników, którzy są w stanie pow­strzy­mać Mura­sia. To, że z Piastem byliśmy mniej agresy­wni, wynikało z tego, że byliśmy trochę zmęczeni.

Samemu Mich­niewic­zowi ostat­nio nie idzie. W ostat­nich pię­ciu meczach ani razu nie zdołał wywal­czyć pełnej puli, czyli trzech punk­tów: W każdej drużynie są wpad­ki w ciągu całego sezonu. Z tego trze­ba wycią­gać wnios­ki. W Polsce nie moż­na lekce­ważyć żad­nego rywala. Są dość znaczne różnice jeśli chodzi o budże­ty klubowe. Częs­to wszys­tko jest zależne od dys­pozy­cji zespołu. Nie ma mowy o lekce­waże­niu żad­nego zespołu — powiedzi­ał o formie Pogo­ni tren­er Lecha Poznań.

Na dzień dzisiejszy Pogoń pla­su­je się na 6. miejs­cu, Lech jest o jed­no niżej w tabeli. Wygry­wa­jąc dzisi­aj w Szczecinie, “Kole­jorz” nie dość, że przeskoczyć Pogoń, to przy dobrym wyniku wskoczyć na 4. miejsce.

 Początek spotka­nia o 20:30 na Sta­dion­ie im. Flo­ri­ana Kry­giera w Szczecinie.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.