02.12.2023, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Korona Kielce vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
4dn.3godz.6min.
13.80 X3.50 21.95 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

DWL: Festiwal goli w wykonaniu kiboli

<span class="caps">DWL</span>: Festiwal goli w wykonaniu kiboli

Kibole rozpoczy­na­ją rundę wiosen­ną wysokim zwycięst­wem odnie­sionym nad drużyną Prze­mysława Poz­nań. Podopieczni tren­era Dar­iusza Kus­to­nia wysoko pokon­ali broniącego się przed spad­kiem  Prze­mysława. Druży­na Wiary Lecha wciąż lid­eru­je w A Klasie z przewagą 3 punk­tów nad Orkanem Jarosławiec.

Piłkars­ka wios­na w wyko­na­niu kiboli została otwarta już w 13. min­u­cie. Wtedy to trze­ci z rzę­du rzut rożny wyko­rzys­tał Łaszyńs­ki. Kap­i­tan zespołu doskonale uciekł obroń­cy i po dośrod­kowa­niu Szen­fel­da strą­cił piłkę do bram­ki nie dając szans na reakc­je bramkarzowi.

Prowadze­nie Kiboli nie trwało jed­nak dłu­go, bo już po 6 min­u­tach Smu­niews­ki nie zrozu­mi­ał się z Olaszczykiem i błąd komu­nika­cyjny próbował wyko­rzys­tać zawod­nik Prze­mysława. Bramkarz DWL- Zamęc­ki usiłował ura­tować sytu­ację wychodząc z bram­ki, lecz popełnił faul jeszcze w obrę­bie jede­nastego metra. Sędzia ukarał go żółtą kartką i wskazał na rzut karny. Zawod­nik Prze­mysława wyko­rzys­tał swo­ją szan­sę i zawod­ni­cy Wiary Lecha znów musieli starać się o prowadzenie.

W 38. min­u­cie na skra­ju pola karnego sfaulowany został akty­wny w tym spotka­niu Wyka. Po “jede­nastce” fut­bolówkę w siatce umieś­cił Smu­ra. Już min­utę później pod bramką znalazł się Stanisław Makows­ki, które­mu nie pozostało nic innego, jak wyko­rzys­tać prostopadłe podanie od Wyki. Do prz­er­wy Kibole prowadzili 3–1.

W drugiej częś­ci spotka­nia Wiara Lecha nie spuś­ciła z tonu i wciąż moż­na było zobaczyć niezłą grę w jej wyko­na­niu. Po godzinie gry Kibole pod­wyższyli prowadze­nie na 5–1. Najpierw po poda­niu Krys­tkowia­ka bramkę z okol­i­cy 11. metra zdobył Szen­feld, a potem dublet zal­iczył Stanisław Makows­ki. Kibole fan­tasty­cznie roze­grali rzut wol­ny sprzed pola karnego i dali pokaz tiki-taki na sta­dion­ie przy Cytadeli.

Nieste­ty wal­czą­ca o awans do okręgów­ki Druży­na Wiary Lecha nie ustrzegła się kilku błędów w fazie roz­gry­wa­nia akcji. Jed­na z takich strat została oku­pi­ona drugą stra­coną bramką. W 67. min­u­cie bramkarz DWL znów znalazł się dość daleko od swo­jej bram­ki i mógł tylko spo­jrzeć jak mija­ją­ca go pił­ka odbi­ja się od słup­ka, a następ­nie trafiła pod nogi zawod­ni­ka Prze­mysława. Ten sytu­ację skrzęt­nie wyko­rzys­tał i Kibole mieli już 3 bram­ki przewagi.

Ostat­nie 20 min­ut spotka­nia to gra pod kom­pletne dyk­tan­do zawod­ników prowad­zonych przez Dar­iusza Kus­to­nia. Kibole umiejęt­nie kaza­li rywalom bie­gać za piłką, co przy­czyniło się do zdoby­cia kole­jnych trzech bramek. Najpierw w 70. min­u­cie sto­ickim spoko­jem popisał się Jan Makows­ki, który w sytu­acji sam na sam marku­jąc strzał minął bramkarza z piłką i wpakował fut­bolówkę do pustej bram­ki. 10 min­ut później przebitkę na skra­ju szes­nastego metra wygrał obroń­ca DWL- Smu­niews­ki i pokon­ał słabo dys­ponu­jącego tego dnia bramkarza. Tuż przed ostat­nim gwiz­d­kiem sędziego Smu­niews­ki obsłużył fan­tasty­cznym podaniem wyb­ie­ga­jącego na wol­ną pozy­cję Smurę, a ten lobu­jąc bramkarza ustal­ił wynik spotka­nia na 8–2.

Spotkanie z Prze­mysławem otwier­ało ser­ię czterech wyjaz­dowych meczów Drużyny Wiary Lecha. Już za tydzień Kibolom przyjdzie zagrać z Zaw­iszą w Dolsku.

Prze­mysław Poz­nań — K.KS WIARA LECHA 2:8

BRAMKI: ’19, ’67 — ’13 Łaszyńs­ki, ’38 Smu­ra (k.), ’39 St. Makows­ki, ’59 Szen­feld, ’61 St. Makows­ki, ’70 J. Makows­ki, ’80 Smu­niews­ki, ’90+1 Smura

DWL: Zamęc­ki — Krys­tkowiak, Olaszczyk (65 .J. Makows­ki), Smu­niews­ki, Sł. Makows­ki — Smu­ra, Woj­ciechows­ki (80. Pawlaczyk), Laszyn­s­ki (78.Adamski) — Szen­feld, Wyka (75. Surowiec), St. Makowski

Żółte kart­ki: ’19 Zamęc­ki, ’76 Smura

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.