DWL: Wymęczone zwycięstwo z Zawiszą. Mamy lidera

<span class="caps">DWL</span>: Wymęczone zwycięstwo z Zawiszą. Mamy lidera

W drugim meczu sezonu Kibole Lecha pokon­ali Zaw­iszę Dol­sk i pozostali lid­erem roz­gry­wek. Bramkę na wagę trzech punk­tów zdobył dopiero w 88. min­u­cie Stanisław Makowski. 

Wiara Lecha” miała w tym spotka­niu prob­le­my ze stworze­niem sobie sytu­acji bramkowej. Mimo tego już w 2. min­u­cie gola powinien zdobyć Szer­szeń. Napast­nik szy­bko minął zwo­dem dwóch rywali, wpadł w pole karne, ale jego uderze­nie w krót­ki róg zła­pał bramkarz. Goś­cie kil­ka min­ut później mogli wyko­rzys­tać brać kon­cen­tracji Kiboli. Na szczęś­cie pił­ka, która odbiła się od zawod­ni­ka Zaw­iszy prz­ele­ci­ała niez­nacznie nad poprzeczką.

Kibole grali bard­zo niedokład­nie, a rywale cofnęli się pod włas­ną bramkę i czekali na okazję do kon­trataku. Tych w pier­wszej połowie było kil­ka, ale tylko dzię­ki fatal­nej skutecznoś­ci prze­ci­wników “Wiara” nie straciła bram­ki. Te mogła jed­nak zdobyć, ale nawet jeśli Kibole odd­awali strza­ły, to pozostaw­iały one wiele do życzenia.

Po prz­er­wie przewa­ga zawod­ników Dar­iusza Kus­to­nia jeszcze bardziej wzrosła, ale nadal niewiele z niej wynikało. Grę oży­wiły zmi­any. Akty­wni w ofen­sy­wie byli Jan Makows­ki i Szen­feld, a sytu­ację w środ­ku pola uspokoił Woj­ciechows­ki. Wciąż brakowało krop­ki nad “i”. Okazję do zdoby­cia bram­ki miał Stanisław Makows­ki, a także Krzysztof Szer­szeń. Szczegól­nie ten dru­gi, który po poda­niu Janakowskiego miał dużo cza­su na to, aby strzelić bramkę, ale trafił pros­to w bramkarza.

Na szczęś­cie na kil­ka min­ut przed końcem spotka­nia z rzu­tu rożnego piłkę w “szes­nastkę” dogry­wał Szen­feld, a głową do bram­ki skierował ją Stanisław Makows­ki. Fut­bolówkę z linii chci­ał jeszcze wybi­jać piłkarz rywali, ale ta zdążyła już przekroczyć lin­ię bramkową. Goś­cie prostestowali, ich zdaniem bram­ki nie było, ale sędziowie pozostali nieugię­ciu. W dolic­zonym cza­sie gry arbiter za niepro­fesjon­alne zachowanie wyrzu­cił gracza Zaw­iszy z boiska.

K.K.S. WIARA LECHAZAWISZA DOLSK 1:0
BRAMKI: ‘88 St. Makowski
Czer­wona kart­ka: ryw­al ‘90

DWL: Zamęc­ki — Gra­jkows­ki (60. K. Szen­feld), Olaszczyk, Janakows­ki — Smu­ra, Pawlaczyk (57. J. Makows­ki), Łaszyńs­ki, St. Makows­ki — Wyka, Szer­szeń, Surowiec (54. Wojciechowski)

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress