Głosuj na kiboli!

Już w najbliższą niedzielę odbędą się wybo­ry do rad osiedli. Każdy z uprawnionych do głosowa­nia będzie miał możli­wość odd­a­nia swo­jego gło­su na kiboli Lecha, którzy będą star­tować w swoich rejonach.

Członkowie Sto­warzyszenia “Wiara Lecha” pier­wszy raz star­tu­ją w wyb­o­rach. Kibole chcą i mogą się zaan­gażować w życie społeczne , pomoc mieszkań­com, sąsi­adom i zna­jomym w miejs­cach, w których mieszka­ją nie miesza­jąc się jed­nocześnie do poli­ty­ki. Należy wspom­nieć, że jest to pra­ca czys­to społecz­na — rad­ni osiedl nie pobier­a­ją diet.

Każdy da radę na pewno znaleźć kwad­rans, żeby prze­jść się do urny i odd­ać głos na kogoś z WL, aby żyło się lep­iej nam wszys­tkim.

LISTA KANDYDATÓW:


1. Arka­diusz Szerłot KANDYDAT DO RADY OSIEDLA Grun­wald Północ

http://www.facebook.com/notes/wyborydorad/…201017723260502

2. Bar­tosz Alek­sandrow­icz KANDYDAT DO RADY OSIEDLA WINIARY

http://www.facebook.com/notes/wyborydorad/…201016693260605

3. Bar­tosz Nowac­ki KANDYDAT DO RADY OSIEDLA RATAJE

http://www.facebook.com/notes/wyborydorad/…201009946594613

4. Łukasz Bartłomiej Świer­gal­s­ki KANDYDAT DO RADY OSIEDLA RATAJE

http://www.facebook.com/notes/wyborydorad/…200998979929043

5. Prze­mysław Pry­mas KANDYDAT DO RADY OSIEDLA ŁAZARZ

http://www.facebook.com/notes/wyborydorad/…201011953261079

6. Syl­wia Som­mer­feld KANDYDATKA DO RADY OSIEDLA Starołę­ka-Minikowo-Mar­lewo

http://www.facebook.com/notes/wyborydorad/…201010326594575

7. Woj­ciech Grządzielews­ki KANDYDAT DO RADY OSIEDLA NARAMOWICE

http://www.facebook.com/notes/wyborydorad/…201013079927633

8. Mateusz Otta i Paweł Woronik KANDYDACI DO RADY OSIEDLA NOWE WINOGRADY — PÓŁNOC

http://www.facebook.com/notes/wyborydorad/…201018176593790

9. Jacek Tomaszews­ki KANDYDAT DO RADY OSIEDLA PIĄTKOWO

http://www.facebook.com/notes/wyborydorad/…201015259927415

10. Paweł Kielan, Wiesław Maciej Rosa­da KANDYDACI DO RADY OSIEDLA WILDA

http://www.facebook.com/notes/wyborydorad/…201017503260524

11. Hen­ryk Sienkiewicz os. Sobieskiego i Marysień­ki

http://www.facebook.com/notes/wyborydorad/…201013029927638

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress