Hamalainen, Holman, Gostomski- jak ich zapamiętamy?

Hamalainen, Holman, Gostomski- jak ich zapamiętamy?

Koniec rundy jesi­en­nej dla kilku podopiecznych tren­era Jana Urbana jest równoz­naczny z końcem kari­ery w zes­pole mis­trzów Pol­s­ki. Hamalainen, Hol­man, Gos­tom­s­ki — oni najpraw­dopodob­niej pożeg­na­ją się z Lechem. Z czego pozostaną w Poz­na­niu znani?

IMG_0541

Kasper Hamalainen (29 l.)

Przyszedł do Lecha zimą 2013 roku i już w pier­wszym spotka­niu towarzyskim zade­bi­u­tował, strze­la­jąc bramkę. Ze szwedzkiego Djur­gar­dens IF ściągnął go Mar­iusz Rumak- ówczes­ny szkole­niowiec Lecha. Fińs­ki pomoc­nik szy­bko zaadap­tował się w szat­ni Lecha, a rok po przeprowadzce do Poz­na­nia kon­trakt z Lechem pod­pisał również jego reprezen­ta­cyjny kole­ga- Paulus Arajuuri.

Wciąż niez­nane jest miejsce poby­tu jed­nego z wybit­niejszych zawod­ników w his­torii Kole­jorza po upły­wie obec­nego kon­trak­tu. Ten wygasa wraz z końcem roku i wszys­tko wskazu­je na to, że ze względów rodzin­nych Fin zde­cy­du­je się wró­cić do Skan­dy­nawii. Z pewnoś­cią Hamalainen zostanie w Poz­na­niu zapamię­tany jako piłkarz bramkostrzel­ny, inteligent­ny, spry­t­ny i uni­w­er­sal­ny. W sum­ie w niebiesko-białych barwach wys­tąpił 131 razy zdoby­wa­jąc 36 bramek i 25 razy asys­tu­jąc przy golach Kolejorza.

david holman

David Hol­man (22 l.)

31. grud­nia skończy się roczny okres wypoży­czenia z węgier­skiego Fer­encváro­su Davi­da Hol­mana. Węgier­s­ki pomoc­nik jest kom­plet­nym prze­ci­wieńst­wem do wspom­ni­anego wcześniej Hamalaine­na. Prob­lem Węgra najpraw­dopodob­niej ma swo­je hipocen­trum nie w umiejęt­noś­ci­ach, lecz w jego głowie. Hol­mana będziemy kojarzyć wyłącznie z gim­bu­siars­kich zdjęć umieszczanych na Insta­gramie, a nie z fenom­e­nal­nych wys­tępów na muraw­ie. Tych miał w ciągu tego roku bard­zo niewiele, bo tylko 11. Dwa razy udało mu się nawet trafić do bram­ki rywala, a miało to miejsce w Pucharze Pol­s­ki z Olimpią Grudz­iądz. Pod­sumowu­jąc, od zawodu piłkarza bliżej mu do styl­isty mod­owego Daw­i­da Kwiatkowskiego, a z Davi­dem Beck­hamem wspólne ma tylko imię.

maciej gostomski

Maciej Gos­tom­s­ki (27 l.)

Trze­ci zawod­nik, którego koniec ważnoś­ci kon­trak­tu z Lechem upły­wa w syl­we­strową noc. Gos­tom­s­ki przyszedł do Lecha latem 2013 z dru­goligowej Bytovii Bytów. Lech zde­cy­dował się na trans­fer bramkarza w obliczu powro­tu do Legii Alek­san­dra Wand­zla. Urod­zony w Kar­tuzach Gos­tom­s­ki miał wów­czas znacznie więk­sze szanse na zastąpi­e­nie między słup­ka­mi Lecha Buri­cia czy Kotorowskiego. Za to należą się wyrazy uzna­nia Maciejowi Gos­tom­skiemu. Jego obec­ność i nieustan­na konkurenc­ja z Jas­minem Buriciem niewąt­pli­wie wpłynęła na korzyść całego zespołu. W bramkarskiej bluzie z kole­jowym herbem na pier­si “Gostek” wys­tąpił 52 razy. Stracił 56 bramek, ale 16 spotkań zakończył z czystym kon­tem. Z czego go zapamię­tamy? Przepięk­na para­da z Gdańs­ka na wagę mis­trza Pol­s­ki? A może to, że w finale Pucharu Pol­s­ki na Sta­dion­ie Nar­o­dowym notował więcej pustych przelotów we włas­nym polu karnym od papierowych samolocików, gdy klasę sied­mi­o­latków opuszcza nauczy­ciel­ka? Podob­no mężczyznę poz­na­je się po tym, jak kończy, a Gos­tom­s­ki w Lechu nie skończył najlepiej. Został uznany za kozła ofi­arnego w dobie kryzy­su, a nawet odesłany do zespołu rez­erw przez tren­era Sko­rżę po fatal­nym meczu z Cra­cov­ią. Zmi­en­nik Jas­mi­na Buri­cia spędzi najbliższe dni w Glas­gow na tes­tach w Rangers i to one zade­cy­du­ją o jego piłkarskiej przyszłości.

Kursy na mecze Lecha

Colorado Rapids - Austin FC

MLS

16/06/2024 03:30

Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City

MLS

16/06/2024 04:30

San Jose Earthquakes - FC Cincinnati

MLS

16/06/2024 04:30

Seattle Sounders - Minnesota United

MLS

16/06/2024 04:30

Polska - Holandia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 15:00

Colorado Rapids - Austin FC

MLS

16/06/2024 03:30

Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City

MLS

16/06/2024 04:30

San Jose Earthquakes - FC Cincinnati

MLS

16/06/2024 04:30

Seattle Sounders - Minnesota United

MLS

16/06/2024 04:30

Polska - Holandia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 15:00

Colorado Rapids - Austin FC

MLS

16/06/2024 03:30

Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City

MLS

16/06/2024 04:30

San Jose Earthquakes - FC Cincinnati

MLS

16/06/2024 04:30

Seattle Sounders - Minnesota United

MLS

16/06/2024 04:30

Polska - Holandia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 15:00

Colorado Rapids - Austin FC

MLS

16/06/2024 03:30

Los Angeles Galaxy - Sporting Kansas City

MLS

16/06/2024 04:30

San Jose Earthquakes - FC Cincinnati

MLS

16/06/2024 04:30

Seattle Sounders - Minnesota United

MLS

16/06/2024 04:30

Polska - Holandia

Euro 2024 (Mistrzostwa Europy)

16/06/2024 15:00

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.