02.12.2023, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Korona Kielce vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
2dn.4godz.5min.
13.80 X3.50 21.95 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Kędziora: Lech musi wygrywać!

Kędziora: Lech musi wygrywać!

Tydzień temu Kole­jorz pew­nie poko­nał dru­żynę z Zabrza, dzię­ki czemu lechi­ci z opty­mi­zmem patrzą na spo­tka­nie z Białą Gwiazdą

Zawsze jak wygry­wamy to atmos­fera się popra­wia. Ciężko nam było po tych ostat­nich poraż­kach, bo dla mnie remis to jak prze­grany mecz. Lech musi wygrać, a ter­az wszys­tko jest na dobrej dro­dze, by było tylko lepiej.

Wisła obec­nie pla­suje się na trze­cim miej­scu w ligo­wej tabeli, co ozna­cza, że nie­dzielny mecz będzie nie­zwy­kle trud­ny dla pił­ka­rzy Macie­ja Sko­rży – Każdy sobie sam w domu ana­li­zuje prze­ciwko komu będzie grał i wie, jak ważny jest dla nas i kibi­ców ten mecz. Jeśli wygramy, może­my zna­cząco awan­so­wać w tabeli – przy­znaje Tomasz Kędziora.

Latem pozna­niacy prze­grali u sie­bie 2:3 i spo­tka­nie na Rey­monta będzie ide­alną oka­zją, by zre­wan­żo­wać się gra­czom Bia­łej Gwiazdy – Jedziemy po zwy­cię­stwo i tak się nasta­wiamy. Chce­my wyjść na boisko, poka­zać cha­rak­ter i przy­wieźć trzy punk­ty z Kra­kowa – obie­cuje mło­dzie­żowy repre­zen­tant Polski.

Co cie­kawe, dla Kędzio­ry będzie to pierw­szy mecz na obiek­cie Wisły, odkąd gra w pierw­szym zes­pole Kole­jo­rza – Ja na sta­dio­nie Wisły w doro­słym Lechu jesz­cze nie gra­łem. Pamię­tam, że gra­li­śmy chy­ba w Mło­dej Eks­tra­kla­sie, ale prze­gra­li­śmy wtedy 1:4.

Do zdro­wia po cięż­kiej kon­tu­zji wraca Keb­ba Ces­say, więc Kędzio­ra na wio­snę będzie miał kon­ku­renta na pra­wej obro­nie – To nor­malne, że w zes­pole jest rywa­li­za­cja. Nawet jak Keb­ba będzie już cał­ko­wi­cie zdrowy, to ja będę tre­no­wał tak samo, jak ter­az – przyznaje.

Jeżeli Kole­jorz wygra z Wisłą, a na zakoń­cze­nie roku z Lechią, to zimę spę­dzi na podi­um – W tym momen­cie wszys­tko jest otwarte, jest kil­ka meczów, każdy może  wygrać i prze­grać. W każ­dym meczu gramy o zwy­cię­stwo i mam  nadzieje ze to się prze­łoży na to, ze będziemy szli w górę tabeli – koń­czy Kędziora.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.