01.06.2022, g. 16:00
Liga Narodów UEFA
Polska vs Walia
Do meczu pozostało:
9dn.3godz.56min.
11.75 X3.50 24.45 Odbierz 2720 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Jak debiutował wcześniej Skorża?

Jak debiutował wcześniej Skorża?

Już w sobotę Lech roze­gra mecz 8. kole­j­ki T‑mobile Ekstrak­lasy z Jagiel­lonią Białys­tok. Dla Macie­ja Sko­rży będzie to debi­u­tanck­ie spotkanie. Tren­er po raz dru­gi w kari­erze obe­j­mu­je zespół w trak­cie sezonu, lecz pewnie po raz pier­wszy spo­ty­ka go tak wiel­ka pres­ja przede wszys­tkim ze strony kibiców. Celem jest mis­tr­zost­wo i choć rzeko­mo nie został on postaw­iony przez zarząd Lecha Poz­nań, to przez samego zain­tere­sowanego — tak. Przy­na­jm­niej tak przekony­wał wszys­t­kich zarówno na kon­fer­enc­jach jak i na spotka­niu z kibicami.

42-let­ni szkole­niowiec swo­ją przy­godę z seniorską piłką rozpoczął w 2003 roku w Wiśle Płock jako asys­tent. Szan­sę na samodzielne prowadze­nie zespołu dostał rok później od wło­darzy Ami­ki Wron­ki, godząc wów­czas tę pracę z posadą asys­ten­ta selekcjon­era reprezen­tacji Pol­s­ki Pawła Janasa.

Bilans pier­wszych pię­ciu meczów Ami­ki to 2 zwycięst­wa, 2 remisy i 1 poraż­ka (bram­ki zdobyte — 5, stra­cone — 4). Pra­ca Sko­rży w Amice zakończyła się z jego woli w listopad­nie 2005 roku.

Jego pier­wszym zespołem, który objął w trak­cie sezonu była Dyskobo­lia Grodzisk Wielkopol­s­ki. Ma to nie lada znacze­nie dla aktu­al­nej sytu­acji, gdyż zaczął pracę w listopadzie, a już w czer­w­cu mógł cieszyć sie z dwóch zdoby­tych tro­feów (Puchar Pol­s­ki i Puchar Ekstrak­lasy). Pier­wsze pięć meczów Sko­rży w Dyskobolii wyglą­dało następu­ją­co: 3 zwycięst­wa, 2 remisy, bilans bramek- 6 zdobytych/ 2 stracone.

Po tym szczęśli­wym sezonie dla młodego wów­czas szkole­niow­ca dotarła ofer­ta z Wisły Kraków. Maciej Sko­rża pod­pisał kon­trakt z krakowskim klubem już 13 czer­w­ca 2007 roku, a sezon rozpoczął 4 zwycięst­wa­mi i jed­nym remisem z dziesię­cioma bramka­mi zdoby­ty­mi i zaled­wie jed­nym stra­conym. W rezulta­cie zdobył z Wisłą 2 Mis­tr­zost­wa Pol­s­ki z rzę­du (2007/08 i 2008/09). Swą posadę stracił w mar­cu 2010 roku na rzecz Hen­ry­ka Kasperczaka.

Następ­nym zespołem w kari­erze Sko­rży była Legia Warsza­wa, którą objął w czer­w­cu 2010. Przy­godę ze stołecznym klubem rozpoczął 3 porażka­mi i zaled­wie dwoma wygrany­mi mecza­mi. Pod­czas tych pię­ciu meczów Legia straciła aż 7 goli zdoby­wa­jąc led­wie 3. Nie mniej jed­nak doprowadz­ił Legie do zdoby­cia dwóch Pucharów Pol­s­ki z rzę­du i gry w 1/16 Ligi Europejskiej.

Następ­ny sezon przepra­cow­ał w Ara­bii Saudyjskiej z Etti­faq FC, pla­su­jąc zespół na szóstej pozycji.

Od czer­w­ca 2013 Maciej Sko­rża nie był nigdzie zatrud­niony, lecz jak sam opowia­da, potrze­bował tego wol­nego roku, by poukładać sobie pewne rzeczy w życiu i przy okazji odbyć staże w wielu znanych europe­js­kich klubach.

Tym­cza­sem przed nowym trenerem Lecha trudne zadanie- wal­ka o mis­tr­zost­wo, nie odpada­jąc zbyt wcześnie z Pucharu Pol­s­ki. Pier­wsze owoce pra­cy nowego szkole­niow­ca z drużyną będziemy mogli ocenić już po pię­ciu meczach. Będą to kole­jno spotkania:

13.09 Jagiel­lonia Białys­tok — LECH POZNAŃ
20.09 LECH POZNAŃ — Zaw­isza Bydgoszcz
24.09 LECH POZNAŃ — Wisła Kraków (PP)
27.09 Legia Warsza­wa — LECH POZNAŃ
5.10 LECH POZNAŃ — GKS Bełchatów

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.