02.12.2023, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Korona Kielce vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
2dn.4godz.53min.
13.80 X3.50 21.95 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Trener Skorża: Lech to rozregulowany bolid Formuły 1

Trener Skorża: Lech to rozregulowany bolid Formuły 1

W przyszłym tygod­niu Kole­jorz wyrusza na mini zgrupowanie do Między­chodu. Dla tren­era Sko­rży będzie to ide­al­ny moment, by poz­nać zawod­ników, którzy prze­by­wali przez ostat­ni tydzień na kadrze.

- Nad­szedł taki moment, że chce poz­nać zawod­ników. W środę pier­wszy byli wszyscy zawod­ników, oczy­wiś­cie oprócz kon­tuzjowanych graczy. To będzie mini­cykl — trzyd­niowy, gdzie będziemy razem prze­by­wać, a to poza aspek­tem szkole­niowym ważny ele­ment. Chce poz­nać drużynę, a ona poz­na moja filo­zofię. Ter­az mamy krótkie odprawy, powoli wprowadzam drużynę , w to, jak powin­na grać. Taki mini zgrupowań będzie więcej. Mam nadzieję, że szy­bko wejdziemy na dobrą drogę – dodał.

Tren­er Sko­rża prze­jął Lecha w trud­nym momen­cie. Z Jagiel­lonią czeka go poważny sprawdz­ian. Jak oce­nia drużynę szkole­niowiec Kolejorza?

- Lech to rozreg­u­lowany bol­id For­muły 1, który potrze­bu­je usprawnienia. Nie mówię, że w tej rundzie będzie już to wszys­tko dobrze wyglą­dało. Lech nie utrzy­mu­je dyscy­pliny tak­ty­cznej przez cały mecz. Piłkarz ma być zdyscy­plinowany tak­ty­cznie i przy­go­towany fizy­cznie przez 90 min­ut. Zawod­ni­cy mają umiejęt­noś­ci. Tą zasadą chcę kierować się przez 90 min­ut – ocenił lechitów trener.

Kiedy zatem Lech zacznie grać według kon­cepcji tren­era Skorży?

- Po dwóch okre­sach przy­go­towaw­czych moż­na mówić, że druży­na gra dookoła określonej filo­zofii. Oczy­wiś­cie trze­ba dołożyć do tego pozyskanie dobrych zawod­ników. Ja chcę, aby gra Lecha wyglą­dała już dobrze w tym sezonie — ocenił.

Po pier­wszych tygod­ni­ach pra­cy widać, że tren­er Sko­rża oprócz grupowych rozmów z zawod­nika­mi, będzie prowadz­ił indy­wid­u­alne pogawęd­ki – face to face.

- Roz­mowa jest dla mnie bard­zo waż­na. Z więk­szoś­cią lechitów już roz­maw­iałem. Z resztą poroz­maw­iam na zgrupowa­niu. Im więk­szą wiedzę będę miał o nich samych, tym lep­iej – zakończył.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.