06.10.2023, g. 20:30
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Puszcza Niepołomice
Do meczu pozostało:
5dn.2godz.5min.
11.30 X5.50 212.00 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Jan Urban przed Koroną: Chcemy utrzymać passę

Jan Urban przed Koroną: Chcemy utrzymać passę

Przed meczem z Koroną Kielce odbyła się kon­fer­enc­ja pra­sowa tren­era Jana Urbana, która w związku z Lech Con­fer­ence wyjątkowo odbyła się w poz­nańskiej Are­nie. Szkole­niowiec mis­trzów Pol­s­ki nie ukry­wał zad­owole­nia po czterech zwycięst­wach ligowych z rzędu.

Jan Urban: Chci­ałbym, żebyśmy utrzy­mali tą dobrą passę. Wiemy, że Korona ma więcej prob­lemów na włas­nym boisku niż na wyjaz­dach. Gra dobrze w piłkę, stwarza sobie dużo sytu­acji, ale jed­nak ma prob­le­my. Mam nadzieję, że nie będzie prob­lemów związanych z murawą. Chce­my zagrać tak dobre spotkanie, jak zagral­iśmy z Wisłą- efektywnie. 

W kwestii tego, że Maciej Wilusz może zagrać prze­ci­wko nam z Koroną.To są rzeczy nor­malne, że zawod­nik wypoży­c­zony gra prze­ci­wko swo­jej drużynie. Częs­to jest, tak że ten zawod­nik strzela tobie bramkę. W ten sposób straciłem z Legią mis­tr­zost­wo Pol­s­ki w meczu z Jagiel­lonią, gdy wypoży­c­zony był Kamil Grosic­ki. Takie sytu­acje są cza­sem ważne, a cza­sem nie.

Cieszy mnie postawa Darko Jevti­cia i Daw­i­da Kow­nack­iego. Darko nie grał dość dłu­go i było widać, że był z tego powodu wkur­zony. Zagrał bard­zo inteligent­nie w pier­wszej połowie z Wisłą. Nie narzu­cił sobie zbyt wysok­iego tem­pa i wytrzy­mał całe spotkanie. Daw­id wziął bezczel­nie piłkę, jak prawdzi­wy junior. Uderzył i wyko­rzys­tał karnego. Oczy­wiś­cie był wyz­nac­zony, ale wykon­ał go z dużą pewnoś­cią siebie. Czekaliśmy na niego, bo jest zawod­nikiem dość uni­w­er­sal­nym i poma­ga nam zarówno na szpicy, jak i na boku.

Cieszę się, że wielu młodych chłopaków zagrało, bo to jest przyszłość klubu. Mieć w drużynie młodych chłopaków, o których ubie­ga­ją się europe­jskie klu­by to również pewne zabez­piecze­nie finan­sowe. Wiele klubów tak robi i nie ma w tym nic złego. 

Dobrze, że taka gra nastąpiła w meczu z Wisłą w takim momen­cie. To jest fakt, że zagral­iśmy dobre spotkanie pod wzglę­dem kreaty­wnoś­ci. Bard­zo dobrze wes­zliśmy w to spotkanie. Szko­da, że nie pod­wyższyliśmy tego prowadz­nia. To jest nasz kierunek. Musimy szukać równowa­gi miedzy atakiem, a obroną. Stwarza­l­iśmy sobie sytu­acje, ale brakowało gry wid­owiskowej. Do tego zmusza nas sytu­ac­ja, by postaw­ić więk­szy akcent na wynik, a nie efektowność. 

W obliczu kon­tuzji Ceesaya myślimy nad alter­naty­wą dla Tom­ka Kędzio­ry. Pamię­ta­jmy, że Tomek ma także trzy żółte kart­ki. Mamy to na uwadze i nie jest tak, że został na tej pozy­cji sam. 

Jeśli chodzi o Kaspra Hamalaine­na- taka jest sytu­ac­ja jeśli chodzi o niego. Powoli zbliża się do “trój­ki z przo­du”. Być może jest to jego ostat­ni tak dobry kon­trakt. Prędzej, czy później będzie musi­ał zade­cy­dować. Wszys­tko za niedłu­go się wyjaśni. Uważam go za zawodow­ca pełną gębą i wiem, że mogę na niego do koń­ca liczyć do końca. 

Niewiele moż­na zro­bić z zawod­nika­mi, którzy grali w ostat­nim meczu. Wszys­tko opiera się na regen­er­acji. Jest nato­mi­ast wiele do zro­bi­enia z zawod­nika­mi, którzy nie gra­ją. Łat­wo jest przeoczyć kil­ka spraw, gdy siedzą na ław­ce. Mamy co robić z zawod­nika­mi, którzy nie gra­ją na treningach wyrównawczych. 

Co to jest czer­wony krzyż? Musimy dać zade­bi­u­tować chłopakowi? Jeśli będzie taki chłopak na miarę debi­u­tu w pier­wszej drużynie, to zade­bi­u­tu­je. Sanock­iemu jeszcze trochę braku­je do Formel­li. Widzi­ałem go tylko w jed­nym spotka­niu z Wartą i był jed­nym z najlep­szych zawod­ników w tam­tym spotka­niu. Oglą­dam go prze­cież codzi­en­nie i na dzień dzisiejszy uważam, że to nie jest jeszcze odpowied­ni czas. 

 

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.