01.10.2023, g. 17:30
PKO BP Ekstraklasa
Pogoń Szczecin vs Lech Poznań
Do meczu pozostało:
0dn.0godz.40min.
12.80 X3.60 22.38 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Trenerski dwugłos po meczu z Lechią

Trenerski dwugłos po meczu z Lechią

W 17. kole­jce Ekstrak­lasy Lech Poz­nań zwyciężył w kole­jnym wyjaz­dowym spotka­niu. Tym razem ofi­arą mis­trzów Pol­s­ki była druży­na Lechii Gdańsk. W rolę egzeku­to­ra wcielił się Kasper Hamalainen, który w 63. min­u­cie ustanow­ił wynik spotkania.

Jan Urban: Na początku spotka­nia mieliśmy troszkę szczęś­cia. Rzut karny to bard­zo dobra sytu­ac­ja, by Lechia wyszła na prowadze­nie i było­by nam wiele trud­niej. Później my mieliśmy okazję, gdy Hamalainen mógł głową trafić. Było dużo wal­ki, kon­trataków ze strony gospo­darzy, szczegól­nie w pier­wszej połowie, gdy tra­cil­iśmy piłkę w środ­kowej stre­fie. Lechia ma bard­zo szy­b­kich zawod­ników i nie jest łat­wo ich pow­strzy­mać na takim tere­nie jak dziś — ma na myśli bard­zo grząskie boisko. W drugiej częś­ci Lechia nie miała nic do strace­nia. Chci­ała wal­czyć o pełną pulę, a my cofnęliśmy się i też próbowal­iśmy kon­tr. Mogliśmy w niek­tórych sytu­ac­jach zachować się lep­iej, ale wyda­je mi się, że to nie kwes­t­ia braku umiejęt­noś­ci a właśnie zmęczenia.

Moż­na myśleć, że Lech nie gra otwartej pił­ki, ale nie może­my pójść cios za cios, bo by nam brakło sił. Gramy cztery spotka­nia w ciągu 10 dni, to coś morder­czego. Widzę jak druży­na wyglą­da i mimo rotacji nie jest łat­wo. Jestem dum­ny z chłopaków, bo wiem co oznacza gra co trzy dni. Co do Lechii uważam, że gra lep­iej w piłkę niż mówią wyni­ki jakie osiąga.

Karol miał drob­ny uraz pach­winy, ale przede wszys­tkim chci­ałem, żeby odpoczął. Ma 20 lat, gra w kadrze i u nas. Nie mogę tak eksploa­tować zawod­ni­ka. Gdy się spy­ta młodych, oni chcą grać, mówią że czu­ją się dobrze, a my bardziej doświad­czeni musimy wiedzieć, że tak do koń­ca nie jest. Przez nich prze­maw­ia młodość i to normalne.

Thomas Von Hes­en:Od samego początku byliśmy bard­zo dobrze przy­go­towani. Gral­iśmy szy­bko, pros­to i nieskom­p­likowanie. Szukaliśmy różnych rozwiązań, nieste­ty nie udało się zdobyć bram­ki z rzu­tu karnego. Braku­je nam na chwilę obec­ną trochę szczęś­cia, popełnil­iśmy jeden błąd, który został wyko­rzys­tany. Nasi obroń­cy win­ni trochę szy­b­ciej wyjść i był­by spalony. Lechowi trze­ba odd­ać, że też zagrał bard­zo dobrze.

Wal­czyliśmy do samego koń­ca choć­by o jeden punkt, ale się nie udały, w związku z czym prze­gral­iśmy mecz i jest to bard­zo iry­tu­jące. Jesteśmy świado­mi, że trze­ba zdoby­wać punk­ty. Każ­da kry­ty­ka jest zrozu­mi­ała, my ją oczy­wiś­cie przyj­mu­je­my, ale nie zała­mu­je­my rąk. Nie ma ter­az zbyt wiele cza­su, musimy odbić się od dna i zagrać przy­na­jm­niej tak jak w pier­wszej połowie.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.