Jevtić na dłużej w Kolejorzu!

Darko Jevtić pod­pisał 3,5-letni kon­trakt z Lechem Poz­nań. Macierzystym klubem pomoc­ni­ka do koń­ca sezonu 2017/2018 będzie Kole­jorz.

Szwa­j­car trafił do Poz­na­nia na roczne wypoży­cze­nie w lipcu z FC Basel,. Klub ten zas­trzegł sobie jed­nak możli­wość sprowadzenia pomoc­ni­ka z powrotem do Bazylei po rundzie jesi­en­nej obec­nego sezonu. Ter­az, Lech Poz­nań i FC Basel uzgod­niły warun­ki ostate­cznej i defin­i­ty­wnej zmi­any barw przez Jevti­cia.

Pod­pisanie kon­trak­tu z Jevti­ciem było niemalże najważniejszym celem Lecha Poz­nań w zimowym okienku trans­fer­owym, co pod­kreślał na kon­fer­encji pra­sowej po rundzie jesi­en­nej tren­er Maciej Sko­rża.

Bar­dzo chce­my mieć tego zawod­nika u sie­bie. Z każdą rundą kibice będą mieli wię­cej przy­jem­no­ści z jego zagrań.Jestem prze­ko­nany, że klub zro­bi wszys­tko, by został — mówił w grud­niu szkole­niowiec Lecha Poz­nań.

Darko, wita­my na pokładzie!

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress