Kamiński: Jesteśmy jeszcze w grze o mistrza

W pier­wszej połowie spotka­nia finałowego Pucharu Pol­s­ki między Lechem Poz­nań a Legią Warsza­wa, Kole­jorz był drużyną lep­szą od tri­umfa­to­ra roz­gry­wek. 

Poz­na­ni­a­cy stwarza­li sobie zde­cy­dowanie więcej sytu­acji bramkowych — Wiedzieliśmy, że bram­ka dla nas wisi w powi­etrzu. Mieliśmy sytu­acje, cały czas coś się dzi­ało pod bramką Legii. Nie spodziewal­iśmy się tylko, że w tak głupi sposób stracimy gola — przyz­nał po spotka­niu stop­er drużyny, Marcin Kamińs­ki.

Lechi­ci grali dobrze, kon­sek­went­nie, jed­nak brakowało skutecznoś­ci. Po zmi­an­ie stron Kole­jorz grał zde­cy­dowanie gorzej niż przed prz­er­wą. Legia wyko­rzys­tała chwile słaboś­ci Lecha i wyszła na prowadze­nie, a piłkarze ze stol­i­cy Wielkopol­s­ki nie zdołali wyrów­nać. — Wiedzieliśmy, że przed nami jeszcze dru­ga połowa. Wiedzieliśmy, że Legia się nam nie podłoży, a mecz będzie wyglą­dał inaczej, ale jeśli chodzi o naszą grę to wyglą­dało to bard­zo źle — zaz­naczył reprezen­tant Pol­s­ki.

Poz­na­ni­akom bard­zo zależało na wywal­cze­niu pucharu. Piłkarze dłu­go po spotka­niu nie mogli pogodz­ić się z porażką, jed­nak są nadal w grze, jeśli chodzi o tytuł mis­tr­zows­ki. Wystar­czy wygrać wszys­tko do koń­ca — sie­dem spotkań — i majster wró­ci do Poz­na­nia. — Zda­je­my sobie sprawę, że prze­gral­iśmy puchar, ale jesteśmy jeszcze w grze o mis­trza. Nie da się o tym zapom­nieć, ten mecz boli, ale za tydzień czeka nas kole­jny. Musimy go wygrać, jeśli chce­my zdobyć tytuł — ocenił Kamińs­ki.

Stop­er poz­nańskiej drużyny był pod wrażaniem oprawy mec­zowej kibiców, którzy stworzyli na Sta­dion­ie Nar­o­dowym wspani­ałe wid­owisko — Pod tym wzglę­dem to był wiel­ki mecz. Kibice dopisali, było znakomi­cie. Wiedzieliśmy, że nasi kibice są z nami. Nieste­ty zaw­iedliśmy siebie i ich — zakończył Kamińs­ki.

ejberempire

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress