Każdy trener ma swojego małolata

Mar­iusz Rumak od pon­ad miesią­ca prowadzi pier­wszą drużynę Lecha i zdołał już odcis­nąć na niej swo­je pięt­no. Zespół po długim oczeki­wa­niu zdobył ramkę, wygrał i przy­pom­ni­ał o sobie tym, którzy skreślili go w walce o europe­jskie puchary. Jed­nak najwięcej dobrego o pra­cy szkole­niow­ca powiedzieć na pewno mogą Szy­mon Drew­ni­ak i Patryk Wol­s­ki. Obaj doczekali się swoich debi­utów na ligowych boiskach.

Pier­wszy zade­bi­u­tował Szy­mon Drew­ni­ak, który zagrał 90 min­ut w spotka­niu prze­ci­wko Śląskowi Wrocław. Swój dobry wys­tęp potwierdz­ił grą w meczu z Górnikiem Zabrze, także w pełnym wymi­arze cza­sowym. To obciąże­nie było wystar­cza­jące i opiekun Lecha postanow­ił dać odpocząć młode­mu Lechi­cie, który zagrał dwa mecze w prze­ciągu czterech dni. Na fali jego debi­u­tu w końców­ce spotka­nia z Cra­cov­ią na muraw­ie pojaw­ił się Patryk Wol­s­ki, najlep­szy strz­elec Młodego Lecha w ubiegłym sezonie.

Podob­nych przekładów w przeszłoś­ci moż­na wyszukać wiele. Mateusz Możdżeń oraz Kamil Dry­gas swo­je pier­wsze kro­ki na ekstrak­la­sowych boiskach staw­iali za kadencji Jac­ka Zielińskiego. Obaj zostali rzuceni na głęboką wodę. Ten pier­wszy zade­bi­u­tował w spotka­niu z Wisłą Kraków, a dru­gi w meczu prze­ci­wko Spar­cie Praga.

Nie należy zapom­i­nać również o Marcinie Kamińskim, który dość nieoczeki­wanie zade­bi­u­tował w Lubinie w spotka­niu z miejs­cowym Zagłę­biem, zastępu­jąc kon­tuzjowanego Grze­gorza Wojtkowia­ka na lewej obronie.

Jego kari­era rozk­witła jed­nak pod­czas pra­cy Jose Mari Bakero, który ze wzglę­du na kon­tuz­je był zmus­zony na postaw­ie­nie na młodego defen­so­ra i ten wybór zdał egza­min. “Kamyk” coraz lep­iej radz­ił sobie na boisku, a prob­lem z nim miały nawet ligowe wygi.

I nawet o Fran­cisz­ka Smudy dopa­trzyć moż­na było się młodych debi­u­tan­tów. Tren­era, który na młodzież na staw­iał. Mateusz Machaj, który dzisi­aj radzi sobie w Lechii Gdańsk, Mateusz Sza­łek wys­tępu­ją­cy w Pogo­ni Szczecin to dwój­ka, która dzię­ki pop­u­larne­mu Fran­zowi zagrała po raz pier­wszy w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Każdy tren­er ma swo­jego mało­la­ta, na którego staw­ia. Ich kari­ery toczą się później różni. Machaj i Sza­łek w Lechu miejs­ca nie zagrza­li i częś­ciej liczyć mogli na grę na wypoży­czeni­ach. Kari­erę Dry­gasa zatrzy­mała poważ­na kon­tuz­ja, a pozostała dwój­ka, czyli Możdżeń i Kamińs­ki radzą sobie bard­zo dobrze. Pytanie, jak potoczą się losy Drew­ni­a­ka i Wolskiego.Wiele zależy od nich, ale także od tren­era. Jeśli staw­iamy na młodzież, to mamy odpowiedź, kto nią będzie.

 

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress