28.09.2023, g. 20:00
PKO BP Ekstraklasa
Lech Poznań vs Raków Częstochowa
Do meczu pozostało:
1dn.15godz.35min.
12.25 X3.30 23.20 Odbierz 630 zł i typuj na eFortuna.pl Zarejestruj konto
Transmisja na żywo

Kilku drobnych problemów przed Podbeskidziem

Bez kilku kon­tuzjowanych zawod­ników do meczu z Podbeskidziem Biel­sko-Biała w czwartek przy­go­towywał się Lech Poz­nań. Poza kon­tuzjowanym Manuelem Arboledą, dzisi­aj indy­wid­u­al­nie trenowali Marcin Kamińs­ki oraz Bar­tosz Bereszyńs­ki. Część zadań z drużyną wykony­wał już Łukasz Trał­ka, jed­nak nie brał udzi­ału w gierce. W treningu z drużyną udzi­ału nie brał Rafał Murawski.

Poza Kolumbi­jczykiem, którego wys­tęp w jakimkol­wiek z trzech pozostałych do koń­ca rundy jesi­en­nej meczów, pozostała trój­ka może być do dys­pozy­cji sztabu szkole­niowego. Najpoważniej wyglą­da sytu­ac­ja Marci­na Kamińskiego. Dlat­ego też Mar­iusz Rumak już pod­czas przy­go­towań do meczu szyku­je się do wari­antu z Ivanem Djur­d­je­vi­ciem i Keb­bą Ceesaya na środ­ku defensywy.

Zarówno Bar­tosz Bereszyńs­ki jak i Łukasz Trał­ka praw­dopodob­nie będą mogli wys­tąpić w poniedzi­ałek. Ten pier­wszy w środę delikat­nie nad­ciągnął mięsień przy­wodzi­ciela, ale jak sam mówi już w piątek będzie trenował z drużyną. Z kolei Łukasz Trał­ka, podob­nie jak „Kamyk” ma prob­le­my ze stawem skokowym, lecz wykonu­je już zde­cy­dowaną część ćwiczeń razem z drużyną. W czwartek nie brał udzi­ału jeszcze w gierce wewnętrznej, ale do poniedzi­ałku powinien być gotowy do gry.

Rafał Muraws­ki jest przez­iębiony, ale w jego przy­pad­ku również nie ma więk­szego zagroże­nia związanego z absencją w spotka­niu z Podbeskidziem Biel­sko-Biała. Pomoc­nik Lecha dzisi­aj jed­nak z zespołem nie trenował.

Kursy na mecze Lecha

Brak spotkań

Kursy bukmacherskie Ekstraklasa

Brak spotkań

Następny mecz

Ostatni mecz

Mecze Ekstraklasy

Tabela Ekstraklasy (gr. mistrzowska)

Tabela Ekstraklasy

Strzelcy Ekstraklasy

Archiwum newsów

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress

Ten artykuł jest dostępny tylko w zagraniczej odsłonie tego serwisu.